PRE ŠKOLY
Prednáška na zvolenú tému

Premietanie tematického filmu

Pozorovanie dennej/nočnej oblohy

Astrotýždeň v prírode
PRE VEREJNOSŤ
Individuálna exkrurzia

Denné/nočné pozorovania

Spoločenské akcie v astroparku

Výjazdy do obcí a škôl
CENNÍK SLUŽIEB
Služby spojené s exkurziami

Prenájom priestorov hvezdárne

Výjazdové akcie/pozorovania

Akcie v Astroparku
Double click to edit
WYSIWYG Web Builder
Zistiť viac
Zistiť viac
NAŠA ČINNOSŤ
Hlavným predmetom našej činnosti je popularizačná, vzdelávacia a metodická činnosť zameraná na všetky vekové kategórie a typy škôl. Zahŕňa najmä tematické hodiny pre školy, prednášky, pozorovania, filmy...
ODBORNÉ POZOROVANIA
Sú zamerané najmä na pozorovanie Slnka a záznamové pozorovania meteorov. Sme zapojení do niekoľkých pozorovacích programov zameraných na zber astronomických dát. Pravidelne zabezpečujeme...
KRÁTKO Z HISTÓRIE
Hvezdáreň v Rimavskej Sobote bola založená v roku 1975 a sídli v časti Tomášová. Pred jej vznikom bolo v okrese len malé astronomické zázemie. 4. októbra 1977 bola daná do užívania jej prevádzková budova...
ASTROPARK
Astropark v areáli hvezdárne budujeme od roku 1992, kedy sa začala výsadba drevín prakticky len z darov a z vlastnej produkcie. Okolie budovy sa postupne zapĺňalo rôznymi druhmi drevín. Na malé arborétum...
ŠTATÚT
Krajská hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom je príspevková organizácia, zriadená Banskobystrickým samosprávnym krajom od 1. januára 2005. Jej organizačnými súčasťami sú...
ZAMESTNANCI
Hlavným predmetom našej činnosti je popularizačná, vzdelávacia a metodická činnosť zameraná na všetky vekové kategórie a typy škôl. Zahŕňa najmä tematické hodiny pre školy, prednášky, pozorovania, filmy...
Otvoriť Galériu
KONTAKT
Hvezdáreň v Rimavskej Sobote
organizačná súčasť KHaP M.Hella v Žiari nad Hronom
Tomášovská 63
979 01 Rimavská Sobota

tel. číslo: 047 / 5624709
e-mail: astrors@astrors.sk
web: www.astrors.sk

IČO: 35 98 74 05
DIČ: 20 21 43 27 87
Nie sme platcami DPH

V prípade podnetov k prevádzke hvezdárne
sa obráťte na: karol.havrila@astrors.sk
astrors@astrors.sk
Po-Pia: 8:00-15:30 na 047/5624701

Hvezdáreň v Rimavskej Sobote