Čiastočné  zatmenie Slnka  1.08.2008

Toto zatmenie Slnka, ktoré sa dalo pozorovať ako úplné v Kanade, Grónsku a na Sibíri, sme my mohli vidieť len ako čiastočné, v maxime bolo zakrytá takmer jedna štvrtina Slnka,  podrobnejšie v zatmenie Slnka  animácia  tabuľka pre mestá Slovenska  

Počasie nám vyšlo ideálne a možnosť pozorovať zatmenie ďalekohľadom Coudé i binarom využilo u nás okolo 20 návštevníkov, samozrejme si overili cez okuliare, ako to vidno voľným okom. Dierková komora s námetom slniečka tiež ukázala, že bolo "odhryznuté",  ako nám zreferovala pri odchode spokojná najmenšia návštevníčka. Napokon aj obraz Slnka pod kríkom bol taký istý...

V druhej kupole mali možnosť vidieť ako sa pracuje s protuberančným ďalekohľadom. 

 V pozičnom uhle 323 bola na Slnku pokojná protuberancia a tak sa nám
podarilo nasnívať aj jej postupné zakrývanie Mesiacom.
Prvá expozícia je o 9:59, posledná 10:07, čiastočné zatmenie u nás začalo o 10:01 SEČ.

Tento podarený preklep sme nechali, lebo, keď si nazväčšujete obr. skutočne vidíte, akoby spal...

protuberancia v PA 323 (PA Slnka)
Animácia čiastočného zatmenia Slnka v intervale 5 min.

Prvá expozícia 10:00 SEČ.
Objektív f=300 mm, CCD kamera SHT 1.

Zatmenie cez protuberančný ďalekohľad.
Čas expozícií (vo svetovom čase) sú v názve súborov YYMMDD_hhmmss_sss
(080801_090841_234, 080801_090140_296)

Postupky P. Rapavého na Hvezdárni a Ľuba Urbančoka  (MO SZAA RS) v Šíde si tiež môžete nazväčšovať

Miro Grnja nám poslal promptne svoje zatmenie z Bratislavy, Jaro Grnja zo Srbska, obaja z MO SZAA RS, nazväčšujte si

a Vojto Rušin z AsÚ SAV nám poslal z expedície takýto pozdrav...tiež môžete zväčšiť,

 

 

NAJ.sk