Viac vo výbere o akciách v roku 2018, 2017 a 2016, na ktorých sme sa podieľali.

Hvezdáreň Rimavská Sobota


ďalšie astronomické aktuality nájdete v astronomické odkazy ,

články (z kozmonautiky , astronómie napr. aj na  genezis),  universetoday

doporučujeme aspoň obrázky napr. astronomický snímek dne (veľmi pohotový preklad APOD), kde nájdete aktuálny i archívne.
 Z expedície na La Palma v auguste 2018, Pavol Rapavý , Zdenek Bardon a Marcel Bielik

  

Na 27.7.  sa tešili mnohí. Astronomická udalosť storočia,  najdlhšieho zatmenia spolu s veľkou opozíciou Marsu priviedla na hvezdáreň vyše 60 ľudí napriek zlému počasiu. Až pred koncom trocha vykukol a v mrakoch sa podarilo odfotiť v ďalekohľade P. Rapavému aspoň čiastočné zatmenie a D. Rapavej Mesiac v koróne aj s Marsom. Boj s počasím vydržalo do konca len pár skalných,  ostatní už boli po náhradnom 2 hod. programe doma.

 

 21.7. V Drienčanoch sa konalo tradičné podujatie Dedina ožíva a my sme boli opäť pri tom s ďalekohľadom i metodickými materiálmi. Okrem pozorovania Slnka a hlavne protuberancií, bol živý záujem aj o nastávajúce zatmenie Mesiaca, opozíciu Marsu, problematiku svetelného znečistenia i knihy D. Rapavej s fyzikálnymi fotografiami.


14.7. 2018 sa konala na hvezdárni výročná členská schôdza, viac foto je MO SZA RS a na fc.https://www.facebook.com/www.astrors.sk/posts/540796583001203
https://spie.org/about-spie/international-day-of-light/spie-idl-photo-contest
foto D. Rapavej získala 2. miesto

https://spie.org/about-spie/international-day-of-light/spie-idl-resources

Akcie k prvej oslave Medzinárodnému deň svetla IDL 16.5. a ESD demonštrovali zaujímavé vlastnosti svetla na výstave Kúzlenie so svetlom, ako aj využitie solárnej energie v astroparku. Novinkou bola prezentácia veľkej solárnej pece, zaujala najmä detský spevácky súbor z Prahy.Deň mesta 4.5. bol obzvlášť slávnostný pre nás. Cenu mesta získala Daniela Rapavá a cenu za rozvoj mesta Pavol Rapavý. Ďakujeme, veľmi si to vážime.


 

 

Deň Zeme v spolupráci s EKORELAX navštívilo 188 detí. Náš príspevok bol o najmä o pohľade na Zem ako jedinečnú planétu pre život.

 

 


 

 Od 9. do 11.4. bol  Smolenický zámok opäť zlatou studňou inšpirácie pre učiteľov fyziky. .K úspešnému priebehu akcie sme prispeli tradičnou fyzikálnou výstavou fotografií D. Rapavej s hudobnou fotoprezentáciou aj nočným pozorovaním. V prednáške o Betlehemskej hviezde zaujal Pavol Rapavý menej známymi faktami i vtipným podaním. Za hlavného organizátora SFS sa na slávnostnej večeri všetkým poďakoval za tvorivú atmosféru na TUF Marián Kíreš.Účastníci ČVOH (5.4.) sa na konci, keď tréma opadla, už usmievali. Predtým však absolvovali niekoľko kôl náročného overovania vedomostí. Porota nie vždy bola taká usmiata. Po spočítaní bodov sa rozdeľovali ceny a gratulácie. Tí najlepší budú opaťreprezentovať okres na krajskom kole. Pre Mareka Mittera a Christophera Nagya to bude už x- tá repríza. Všetkým držíme palce. DR24.4. Hodina Zeme o 20:30 hod. http://hodinazeme.svetelneznecistenie.sk/
tlačová správa SZA

Na DHaP sa napriek nepriaznivému počasiu zišlo asi 20 návštevníkov, v astroparku zažili aspoň slnečné hodiny s námrazou v polarizovanom svetle, čo sa veru nepodarí hocikedy a pred prednáškou RNDr. Kataríny Gaálovej o Chránených územiach okresu sa tí najmenší vyhrali s fyzikálnymi hračkami.
Počas prestávok si mohli pozrieť výstavy Vesmír očami detí 2017 a Čarovanie svetlom D. Rapavej. Prednáška Betlehemská hviezda P. Rapavého a Obloha K. Kerekešovej zaujali posledných návštevníkov. Tá skutočná obloha  sa nevyjasnila ani večer, ale bohatý program návštevníkov i TV Rimavu sa páčil a prídu aj nabudúce. Foto DR

 Exkurzia z Gymnázia I. Kraska 14.3.
Za 3.5 hod. naozaj stihli všetko, krátku prednášku o začiatku ďalekohľadov, film o Galileovi, Galileovo kyvadlo a všetky ostatné fyzikálne hračky, výstavu fotografií, kupolu, Slnko i astropark s hodinami, zemeguľou a slnečnou pecou.13.3. o 19 hod.
Z hvezdárne až do Chile, prehliadka
observatória La Silla,
priamy prenos

Vesmír očami detí 2018 do 30.4.
 v Gemersko-malohontskom múzeuVOD vyhodnotenie , školy

Výstavy sa zúčastnilo 738 návštevníkov.

9.3. v múzeu na vernisáži Vesmír očami detí sa zišlo okolo 60 detí s rodičmi i učiteľmi. Tešili sa všetci, no najmä tí ocenení. Príjemné stretnutie končilo fotením na pamiatku. Výstava čaká na návštevníkov do konca apríla, ale len do konca marca aj s postupujúcimi prácami. Foto DR 

program  


 

 

 11. ročník Astrofilmu 17.-20.10. v Piešťanoch ponúkol okrem filmov a výstav, prednášky najmä o zatmeniach Slnka   ale i večerné pozorovanie pre verejnosť. Zaujali fyzikálne fotografie D Rapavej i S. Kanianskeho a J. Mesiara zao zatmenia Slnka, retrospektíva 22 zatmení v Rušina i prezentácia K Petríka Jazyk prírody.
Cenu filmu o gravitačných vlnách si odniesli autori z Maďarska. Dojímavý bol krst Csereho knihy po desiatkach rokov v šuplíku, po dr. Cserem bola tiež pomenovaná cena  za popularizáciu astronómie, ktorú odovzdal. P. Begenimu pedseda SAS. Netradičný bol i zaujímavý sen Roberta Vokála, ako sa stať astronautom s možnosťou skúšky pristátia raketoplánu na simulátore.

 


 

Štafeta  8. ročníka Murgašových dní sa tentokrát preniesla zo ZŠ Vajanského do Súkromného gymnázia v Lučenci. Súčasťou bohatého programu 12.10. boli rôzne fyzikálne pokusy i pokusy z termiky, demonštrované žiakmi, ktoré sa tešili veľkému záujmu učiteľov. Náš vklad bol nielen v metodickom  materiáli, ale i v dvoch prednáškach D. Rapavej o fyz. fotografii a bublinách ako laboratóriu a prednáške P. Rapavého o novinkách a zaujímavostiach z astronómie, Obe  mali veľkú odozvu v podobe ďalších pozvánok na mnohé akcie do škôl. Súčasťou slávnostného otvorenia boli i diplomy za našu dlhoročnú aktívnu podporu Murgašových dní. Ďakujeme, bolo nám cťou byť pri tom. foto a text. D. Rapavá


 

Valné zhromaždenie SZA 22.-23. 9. sa nieslo v priateľskej až rodinnej atmosfére. Staronový predseda Tomáš Dobrovodský predniesol správu o bohatej činnosti i vízie do budúcna. Nechýbalo dojatie P. Orolína i M. Maturkaniča z udelenia čestného členstva. Takto boli ocenené i A. Kohuláková a D. Rapavá, no najviac by si ho zaslúžil Paľo Rapavý ako dlhoročný vedúci sekretariátu. Potešili i pozdravy P. Suchana z Času a osobná prítomnosť Zuzky Kaňuchovej z AsÚ SAV i najmenších "nádejných astronómov" Maťka Pierona a Janka Dubovského..viac foto https://www.facebook.com/www.astrors.sk/posts/390270451387151#.     info na SZA  

 Tvorivý učiteľ fyziky v Smoleniciach 11.-13.9. bol opäť zaujímavý prednáškami , experimentami, novými kontaktami. Medzi inými uchvátilo Beňuškove tornádo v koši, zaujali opäť i fotografie D. Rapavej aj v kontexte medializovanej zamrznutej bubliny, ktorá bola vybraná ná výstavu do Londýna Images for Science, zaujímavosti o Meteorite Kňahyňa P. Rapavého. Riaditeľa zámku potešil obraz zámku v zámockej fontáne, ktorú sme mu venovali na pamiatku. Jožko Beňuška, čerstvý nositeľ európskej ceny popularizátora a učiteľa fyziky,  doniesol ukázať i svoju knižku Experiment je zážitok, bolo mi cťou, že si do neho vybral aj moje zamrznuté bubliny. Seminár pod gesciou SFS a charizmou Mariána Kíreša, Jozefa Beňušku i P. Horvátha opäť nesklamal.  


11.9. V Kníhkupectve Veda sa krstíl Vesmír do Vrecka Vojtecha Rušina spolu s knihou Luby, Lubyová Zastávky v čase, zastávky v priestore. Krstná D. Rapavá uviedla knihu do života príhovorom a hviezdnym prachom a kvetmi.
https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=services-news&source_no=20&news_no=7106


 

 

  Veľká slnečná pec v astroparku funguje, zapáli nielen dosku, ale roztaví i plechovku od piva, na jeseň    po dokončení projektu bude vzrušujúcou atrakciou pre návštevníkov, experimentátor Robert Kovács, foto: Rapavá
viac o aastroškole Astroškola v prírode

 


Čiastočné zatmenie Mesiaca 7.8. začalo už pred  jeho východom, spočiatku v mrakoch až neskôr vystúpil, v ďalekohľadoch videli návštevníci aj okraj Mesiaca v zemskom tieni. Mesiac s odhryznutým spodom bol zážitok aj pre tých, ktorí videli tých zatmení už niekoľko.  Foto nad obzorom P. Rapavý.

 

 


 

V sobotu 22.7. dedina Drienčany ožila už po 14. krát. Akciu pomáhalo organizovať opäť GMOS za podpory BBSK i fondu na podporu umenia. Hvezdáreň sa jej zúčastňuje už tradične. Popri pozorovaní Slnka pri pamätníku P. Dobšinského, ukážkach solárnych hračiek, nástenke,  meteorite sa besedovalo o všetkom možnom, aj o netradičných fyzikálnych fotografiách  D. Rapavej. (foto, text DR)

 


Hvezdáreń v Medzeve pozvala svojich najbližších spolupracovníkov počas Dní mesta 8.7. na 20. výročie odovzdania budovy, Palo Rapavý si zaspomínal, odovzdal pozdrav za našu hvezdáreň a pani riaditeľka Oľga Ballaschová odovzdala ďakovný list Pavlovi aj Daniele Rapavej za spoluprácu pri prednáškach a výstavách, ktoré sme u nich uskutočnili. TV Markíza prišla aj do Medzeva. (foto a text DR)

7.7. sme u nás privítali večernú exkurziu geologických nadšencov z Čiech a Slovenska pod vedením nášho bývalého riaditeľa Daniela Očenáša a  Milana Michalskeho z Čiech. Ten je zároveň aj nadšenec fotograf a tak sa zaujímal aj o neobvyklé fyz. foto D. Rapavej. Ešte za súmraku si pozreli astropark s geologickým chodníkom, neskôr prišla aj TV Markíza, pretože expedícii sa podarilo poobede v okolí LC vykopať niekoľko desiatok žraločích zubov, jeden unikát až 7 cm veľký. Ešte doobeda v rámci voľna sme ich sprevádzali na exkurzii v Ipolyatarnócz na geologickom chodníku v Maďarsku, ktorý je známy expozíciami stôp prehistorických zvierat. Cesta do minulosti so stopami starými 20 miliónov rokov i skamenenými stromami bola nadčasová a zanechala vo všetkých hlboký dojem. Geológia aj astronómia majú toho veľa spoločného. ( foto a text DR)

 

V sobotu 17.6. zorganizovalo obč. združenie Naša Sobota akciu pre deti Hurá prázdniny, boli sme tiež opäť pri tom a detská radosť a vďačnosť bola najlepšou odmenou. Po rannom krátkom daždi  vykuklo Slnko a tak sme im mohli ukázať škvrny i protuberancie, zaujať ich solárnymi hračkami, meteoritom i rôznymi propagačnými materiálmi. Nezabudnuteľné atrakcie boli určite aj mini zoo z CVČ Relax a penové delo, rôzne vystúpenia detských súborov, divadlo, mnoho rôznych nafukovacích hradov, modely a všetko, na čo si len spomeniete, vrátane večerného ohňostroja. Cez prázdniny sa k nám mnohí z nich chystajú...(foto a text DR)

 Na Deň detí v CVČ Relax tradične zaujalo pozorovanie Slnka, solárne hračky a fontána a ako to všetko funguje...Aj astronomické skladačky ich zabavili..(foto a text DR a PR)


Z vernisáže výstavy Kúzlenie svetlom 2. 6. v Tisovci , kde počas víkendu prebiehala celoštátna prehliadka divadiel mladých FEDIN 2017, ktorú zorganizovalo GMOS. Ďakujeme Darinke Kiššákovej a Anetke Cvachovej za krásny zážitok. ktorý pripravili nám i návštevníkom. Živý záujem a stretnutia aj s priateľmi a spolupracovníkmi z Tisovca boli veľmi inšpirujúce a príjemné. (foto a text DR a PR)20.4- 22.5. : Zhasni svetlo...
výstava k svetelnému znečisteniu
( Tihányiovský kaštiel, Stredoslovenské múzeum)


Európske solárne dni na hvezdárni zaujali aj starších študentov zo Spojenej školy. Počasie sa konečne umúdrilo a tak si po prednáške o energii pre Zem užili všetky zábavné demonštrácie v kupole, na terase aj v astroparku. O tom, že solárna energia je budúcnosťou, o nových trendoch, ale aj o plytvaní s energiou sa presvedčili aj pri informačných paneloch o svetelnom znečistení. Najviac nás teší, že sa už tešia na ďalší ročník, ako povedala p. uč. Vašová.


 

7. 4. sa zišli mladí nádejní astronómovia opäž na okresnom kole súťaže Čo vieš o hviezdach, ti najlepší postúpili do krajského kola. Porota Stano Kaniansky, Beata Zimnikovalová z Hvezdárne v B. Bystrici a P. Rapavý im zaželali veľa štastia a K. Kerekešová, ktorá ich pripravovala a tiež odfotila na súťaži, sa tešila z úspechu svojich zverencov Mareka a Chrisa.
Vyhodnotenie .Marek Mitter a Christopher Nagy postúpili aj na krajskom kole do celoslovenského. Blahoželáme...

 

 


 

V poslednom čase, ako sa otepľuje, pribúda večerných exkurzií zo škôl, ktoré majú záujem o pozorovanie. Takýto program si zvolili aj študenti z Budapešti, ktorí boli na družobnej návšteve v tunajšej ekonomickej škole. Nečakane krásny zážitok pod hviezdnou oblohou im sprostredkovala K. Kerekešová, keďže prišli skoro, pripravila im aj program v prednáškovej, prešli sa aj astroparkom, večerný Jupiter, hviezdokopy, súhvezdia i dvojhviezdy i ohmatanie skutočného meteoritu boli pre nich niečím novým.  Aj keď už v osnovách ani astronómiu nemajú, takýto zážitok sa nezabúda a môže byť inšpiráciou aj pre iných.

 

19.3. Na Deň hvezdární a planetárií, ktorý sa koná tradične v nedeľu pred prvým jarným dňom, prišlo na na prednášku RNDr. Ľudovíta Gaála, PhD. o geologických zaujímavostiach regionu okolo 40 návštevníkov. Tak ako je pohľad do vesmíru pohľadom do minulosti, rovnako je geológia pohľadom do minulosti Zeme. Zem je nielen súčasťou vesmíru, ale aj náš domov. Vidieť prírodné útvary očami geológa, znamená rozumieť procesom pred miliónmi rokov, ktoré ich vytvárali. A tak prednáška odkrývala zaujímavé súvislosti, ktorý bežný divák nemôže vnímať a bola inšpirujúcou pozvánkou do jedinečných lokalít v našom regione. Bohatý program pokračoval pre malých záujemcov fyzikálnymi hračkami  a v astroparku a na terase pozorovaním, zaujalo i vypustenie  rakety, geologický chodník, poslední spokojní návštevníci odchádzali po 20 hod. po prednáške Obloha nad nami a besedách, žiaľ počasie neprialo večernému pozorovaniu, rozpršalo sa. Tlačová správa

 Na vyhodnotení 13.3. výtvarnej súťaže Vesmír očami detí sa zaspomínalo na jej začiatky pred 36 rokmi u nás, až neskôr sa stala celoslovenskou..Po rokoch je zase hvezdárni nainštalovaná na oboch chodbách, tu ju uvidí mnoho návštevníkov počas ďalších mesiacov. Postupujúce však budú u nás len do konca marca. Celkovo sa zúčastnilo 22 śkôl s 260 prácami. (foto D. Rapavá)

 Jarné prázdniny na hvezdárni .2. - 3.3.
PROGRAM
(pozorovanie, filmy, fotografie D. Rapavej a iné)tlačová správa
polotieňové zatmenie Mesiaca 10./11.2. 2017V astroparku sa z projektu podporenéného VÚC  sa kompletne zrekonštruovali geologický chodník aj meridián.


Srdečne gratulujeme deťom a ing. Lucke Dovalovej so ZŠ Badína k cene dekana Prirodovedec. fakulty na FVaT za najlepší projekt v kategórii mladších žiakov.  Tešíme sa, že niekde na začiatku bola pri tom aj inšpirácia  fotkami D. Rapavej z Murgašových dní v LC, potom priateľstvo a spolupráca na spoločných výstavách. Rovnako gratulujeme aj V. Laššútovej za 1. cenu vo fotosúťaži Veda pod mikroskopom tiež na tému kryštáliky v polarizovanom svetle.

http://mladychemik.webnode.sk/chemicke-projekty/krystalizacie/festival-vedy-a-techniky-celoslovenske-kolo/


 

Na Šoltésových dňoch na FMFI UK V BA 3.-4. 11. sme zažili mnoho inšpirujúcich stretnutí, vďaka P. Horváthovi a ostatným organizátorom sme aj my prispeli prezentáciou problematiky svetelného znečistenia aj fyzikálnou foto D. Rapavej, ktorá by mohla byť motivačnou na ceste k fyzike. Inšpiráciou boli mnohé zaujímavé experimenty ktoré predviedli účastníkom Beňuška, Horváth, Velmovská, Kundráčik. Záujmu sa tešili aj naše plagáty vydané v projekte APVV. (foto D. Rapavá)

 


Školské exkurzie k učivu sú na jeseň hlavnými návštevníkmi hvezdárne, aj keď počasie nie je ideálne, aj v astroparku je stále čo obdivovať.


Krstní rodičia Nebeských perál...Zdenek Bardon a Pavol Rapavý

http://www.tvkarpaty.sk/2016/10/14/jubilejny-10-rocnik-astrofilmu-v-piestanoch/

http://www.astro.cz/clanky/multimedia/jubilejni-10-astrofilm-v-piestanech-pokrtil-knihu-cam.html

 Klenoty svetla D. Rapavej bola po inštalácii na Hvezdárni v Medzeve počas noci výskumníkov 30.9. od 3.10. do 25.10. v planetáriu v Slovenskom technickom múzeu v Košiciach. Inštalácie sa realizujú v spolupráci s RCM Košice.  Vďaka za spoluprácu najmä Magdaléne Semákovej a Ivanovi Kimákovi, ju  videlo  900 návštevníkov z 30 skupín.


 

Rumunsko, 8.- 14.9. vystavené 2 foto D. Rapavej (3. miesto Sen o živote a srdce maľované vločkou)
http://artsciencephotography.com/blog/gallery/winners-gallery-2016/


 

 

23.8. Účastníkov Letného astronomického tábora na Látkach privítal u nás Pavol Rapavý, ktorý sa im venoval aj v zadnej kupole, kde sa fotia detaily slnka. So mnou si užili si zábavu s fyzikálnymi hračkami v prednáškovej,  polarizačné akvárko čarovalo so svetlom, kyvadlá sa sa fascinujúco hojdali. plazmová guľa rozsvietila žiarivku, magnetický ježko z ferofluidu sa musel nafotiť. Nasledovalo pozorovanie slnka na terase a  atrakcie v astroparku. Solárna fontána, domček a solárna pec predviedli slnečnú energiu, zo suchých stebiel sa  krásne dymilo, bolo čo filmovať. Slnečné hodiny a veľká zemeguľa zase na záver aj  plynutie času.  Ešte sa trocha poupratovali planéty a mohlo sa utekať za ďalšími táborovými zážitkami. Viac z toho, čo som stihla v tej trme-vrme nafotiť nájdete https://www.facebook.com/www.astrors.sk/posts/204718736608991

 V rámci Astronomických víkendov sa počas leta uskutočnilo niekoľko milých a aj pracovných stretnutí. Stretnutie hlavných aktérov vydania foto knihy nebeske-perly-ceske-a-slovenske-astrofotografie, ktorá je u nás na predaj, schôdza  členov MO SZA, astronómov amatérov, individuálnych návštev učiteľov. Pri individuálnych návštevách s deťmi mnohí ocenili demonštrácie fyzikálnych hračiek, prezentáciu fyzikálnej foto, či pozorovanie protuberancií, nevšedné zážitky si určite budú pamätať.


 

 

Pozorovanie Slnka a pre deti aj solárne hračky sú už neodmysliteľnou atrakciou pod pamätníkom Dobšinského na akcii Dedina ožíva. Lebo spolupráca po spoločnej stavbe rozprávkových hodín a pomenovaní asteroidu po P. Dobšinskom trvá naďalej . Nechýbal ani pán kráľ, keďže sme boli v rozprávkovej dedine, ani filmári z TV Rimava, ani šťastné úsmevy detí.  Popri materiáloch ako Kozmos, či propagačné letáky ku svetelnému znečisteniu si zo záujmom pozerali aj zaujímavé fyzikálne foto v Quarku či v knihe D. Rapavej. A mnohí inšpirovaní videným a počutým sa chystajú k nám na hvezdáreň. Akcia bola uskutočnená v spolupráci so MO SZA ďalekohľadom a solárnymi hračkami MO SZASZA a viac foto je na stránke fc v albume https://www.facebook.com/media/set/?set=a.177683075979224.1073741831.153915091689356&type=1&l=7f67249d70


18.-19.6. Členská schôdza MO SZA RS

 

https://www.facebook.com/www.astrors.sk/

 

https://www.facebook.com/events/257318631299189/permalink/259549591076093/

členovia si mohli pozrieť aj perlu medzi knihami, ktorú pomáhal vydaťv spolupraci s ČAS a SÚH Hurbanovo aj P. Rapavý http://www.szaa.org/index.php/component/content/article/9-uncategorised/242-nebeske-perly-ceske-a-slovenske-astrofotografie

 

 

 18.6. Naša Sobota deťom, výjazd. pozorovanie

 


Na 24. ročníku celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky amatérskej filmovej tvorby CINEAMA 2016 získal dokumentárny film žiakov ZUŠ Rimavská Sobota „Je to vo hviezdach“ 1. miesto (kategória A – autori do 16 rokov). Film je o P. Rapavom a hvezdárni

https://youtu.be/WZZAx919zKs

výsledková listina  http://www.nocka.sk/film-video/cineama

 

srdečne gratulujeme ...

 


13.6. sa u nás konala slávnostná promócia detskej univerzity BUCH za prítomnosti hostí a TV Rimava. Lektorky Naďa Miháľová a Evka Talianová sú naše spolupracovníčky už niekoľko rokov. V rámci programu zažili nielen chemický pokus, ale aj fyzikálne objavovanie v prednáškovej miestnosti a ďalšie príjemné prekvapenia v astroparku.

 

Výstava v Novohradskom turisticko informačnom centre vo Fiľakove mala vernisáž 3.6. o 15 hod.
Čarovanie svetlom D. Rapavej bolo prístupné do 16.6.
z vernisáže
https://www.facebook.com/medvessky.maraton/photos/?tab=album&album_id=1049188188509258


 

Akcia ku Dňu detí 28.5. sa v CVČ Relax  tradične koná v spolupráci s nami. Pozorovanie ďalekohľadom, solárne hračky, crokesov mlynček, skladačky, rozhovory a obrázky z vesmíru, normálne i 3D doplnili ich bohatý program pre deti i dospelých. S niektorými sme sa zvítali ako so starými známymi, vždy však nájdu u nás niečo nové, čo ešte nevideli..(foto D. Rapavá)

 

 Medzinárodný deň biodiverzity 21.5.
 sa koná už tradične pod hradom vo Fiľakove v spolupráci s CHKO Cerová vrchovina a ďalšími parkami a chránenými oblasťami. Na našom stanovisku sme predstavovali problém svetelného znečistenia, možnosti využitia solárnej energie pre ochranu životného prostredia, lebo najväčším a najdôležitejším parkom je vlastne celá naša Zem, ktorá je jedinečná vo vesmíre. A tak  astronómia dala ďalší rozmer celej akcii. Deti ako obvykle najviac zaujali astronomické hry, solárne hračky a pozorovanie obrovskej škvrny, ktorá bola niekoľko krát väčšia ako Zem ako aj protuberancií. Škvrnu si mohli pozrieť aj voľným okom cez filter. (foto D. Rapavá)


 

 Európske solárne dni na Hvezdárni od 10.-13.5. 
 
so špeciálnou prednáškou o trendoch vo využití solárnej energie

Energia pre našu Zem bolo hlavné motto Európskych solárnych dní, malí i väčší  mohli vidieť , ako to funguje, tí starší si vypočuli aj prednášku o možnostiach využitia solárnej enAkcia sa konala opäť v spolupráci so Slovak RE Agency. Ich balóniky a ďaľšie propagačné a informačné materiály si odnášali deti so sebou, využijú ich na nástenkach pri výuke. (foto D. Rapavá)

 


Astronomická udalosť roka prechod Merkúra 9.5., je za nami, počasie prialo len asi 2 hodiny, okrem pracovníkov pozorovali aj členovia KMA, a verejnosť. Keď sa objavil kotúčik na okraji, pri priemete sa zbehli všetci krúžkari s foťákmi a mobilmi. Okrem individuálnych záujemcov, prišli aj zo ZŠ Dobšinského a z Evanjelického Gymnázia z Tisovca. nechýbala ani TV Rimava. Možno práve pri tejto planetárnej pehe na Slnku si niektorí uvedomili našu vlastnú malosť, veď Zem by v tej vzdialenosti bola len 2.6 x väčšia. A aj o tom je takéto pozorovanie. Keď sa zamračilo, tešili sa z náhradného programu, experimentov a fyzikálnych foto. Prechod Merkúra sa konal počas Európskych solárnych dní.
foto. D. Rapavá

 

Detaily foto Pavol Rapavý


..foto Daniela Rapavá

 


Deň Zeme  22.4. na námestí v Lučenci za účasti mnohých spoluorganizátorov pritiahol odhadom asi 350 návštevníkov, solárne hračky, skladačky, ďalekohľad,všetko ich zaujalo, stánok sme zbalili ako poslední. No už 20.4. sme sa podobného zúčastnili v RS v Relaxe a 21.4, boli deti u nás na Hvezdárni..


 

Čo vieš o hviezdach 8.4. 2016, okresné kolo už pozná svojich postupujúcich do krajského. Najúspešnejší v testoch, obrázkovom i ústnom kole si odniesli ceny, ale všetci strávili príjemné dopoludnie, v ktorom sa mnohému naučili.
Možno sa opäť stretnú už na tradičnom letnom astronomickom tábore, o ktorom porozprával. Jaro Gerboš.
http://www.gymrs.sk/krajske-kolo-astronomickej-vedomostnej-sutaze/ (foto D. Rapavá)

 


 

19.3. 2016 o 20:30 bola Hodina Zeme
http://hodinazeme.svetelneznecistenie.sk/


18.3. Skončila výstava Vesmir očami detí  v múzeu.


 

Deň  hvezdární a planetár 13. 3. 2016 v nedeľu
Na hvezdáreň prišlo vyše 90 návštevníkov, TV Rimava ako aj rádio Regina sa s nimi porozprávali o zážitkoch.
Zaujal svet malého princa, pozorovanie Slnka, prednáška o Plute i večerné pozorovanie.
reportáž z TV Rimava, asi tretí príspevok v správach https://www.youtube.com/watch?v=AnfWbqV-N5o                              Jarné prázdniny  29.2.- 4.3.

 

Vesmír očami detí 2016  -vernisáž

Vesmír očami detí
výstava skončila 18.3., videlo ju 356 návštevníkov, časť výstavy bude preinštalovaná do konca marca v priestoroch hvezdárne a potrvá do konca roka.
Postupujúce práce odoslané do SÚH Hurbanovo.

 výsledková listina celoslovenského kola z Hurbanova VOD2016 


 

Očami detí býva svet rozprávkový, lepší a má nádej.  Detská fantázia a snívanie, to je to, čo je na tejto výstave jedinečné, a každý rok unáša. Takže vesmír môžeme vidieť aj zavretými očami...môže byť poprepájananý ten náš vlastný s tým vonkajším..

zo správ TV Rimava o VOD http://www.tvrimava.sk/rimaviny-102016/
(foto D. Rapavá)
   
Výstava Vesmír očami detí je bola nainštalovaná v Gemersko -malohontskom múzeu 22.2.,až 202 výkresov čaká na návštevníkov, kaleidoskop farieb a krásnych prác... Vernisáž s odovzdaním cien bola 24.2. o 14:30 hod.aj s TV Rimava a redaktormi Gemerských zvestí. VOD vyhodnotenie , VODškoly, VOD propozície


 

viac ROK 2015

 

viac ROK 2014

 

viac ROK 2013

viac ROK 2012
viac ROK 2011

viac ROK 2010

viac ROK 2009  

viac ROK 2008    

ROK 2007 a 2006  AKCIE VIAC

 

Fotografie zo starších  akcií nájdete v sekcii  FOTO .