Viac o akciách, na ktorých sa podieľala Hvezdáreň..Rok 2010  IYB 2010 Medzinárodný rok biodiverzity  


ďalšie astronomické aktuality nájdete v astronomické odkazy ,

články (z kozmonautiky , astronómie napr. aj na  genezis),  universetoday

doporučujeme aspoň obrázky napr. astronomický snímek dne (veľmi pohotový preklad APOD), kde nájdete aktuálny i archívne.

 


 

Veľká akcia vyhlásenia Parku tmavej oblohy Poloniny v spolupráci so SZAA sa konala 3.12., týždne organizačných príprav, vrátane výroby a osadenia informačného panelu, propagačných materiálov, tlačovej správy sa robili s podporou Konta Orange. Viac na http://poloniny.svetelneznecistenie.sk/  aj projektu projekt APVV 2010
Pri tak slávnostných akciách nezaškodí aj trochu recesie, na obr. plnenie krabičiek pravou poloninskou tmou sa stretlo s veľkým ohlasom.

 


 

Tajomstvo svetla a vody bude prístupné na Hvezdárni predbežne do konca januára, podľa dohody s ďalšími záujemcami. Na obrázku žiaci zo ZŠ Hostinského 24.11. prišli špeciálne kvôli výstave s výkladu k nej, viac foto v projekt APVV

 

19.11. sa zišlo okolo 20 účastníkov na poslednom astronomickom seminári projektu APVV pre učiteľov s názvom Život vo vesmíre.  Namiesto pera a klasických poznámok fungovali foťáky a USB kľúče. Zaujali Poslovia z vesmíru nielen v podobe meteoritov od Juraja Tótha, ale i rôzne aspekty problematiky života vo vesmíre (Rapavá) a tiež jeho hľadania ako aj historické exkurzie do úvah o mnohosti svetov (Rapavý)  a rovnako znovu i meteorit a to nielen učiteľov ale i  študentov z reformovaného gymnázia M. Tompu.

 


18.11. k nám v rámci  projektu APVV zavítal hosť RNDr. Juraj Tóth, PhD. s prednáškou Poslovia z vesmíru. Zaujímavé rozprávanie o meteoritoch a hľadaní toho Košického si doobeda  vypočuli na Gymnáziu v RS, podvečer na Hvezdáreň prišlo okolo 40 záujemcov, veľkým lákadlom bol meteorit, ktorý doniesol so sebou. TV JOJ pred prednáškou obdivovala jeho známy snímok Leoníd z roku 1998 a zaujala ich rovnako ako aj návštevníkov aj výstava Tajomstvo svetla a vody, ktorej vernisáž bola 16.11.

 


 10.11. sme sa zúčastnili ako spoluorganizátori na Fyzikálnom seminári v Detve s dvoma prednáškami, projekt APVV/a>


 

Pokračujú večerné výjazdy aj exkurzie v rámci projektu APVV aj projektu konta Orange v spolupráci s MO SZAA

 

Akcie k Medzinárodnému kozmickému týždňu  4.-10.10. projekt APVV

 


Tajomstvá prenikania do kozmu od začiatkov Sputnika, sond k iným planétam, cesty na Mesiac až po monumentálne raketoplány a pobyt na ISS, zažívali deti intenzívne v časovej skratke. Fascinoval pohľad na pohyb v beztiažovom stave i raketová stolička, na ňu sa cez prestávku zmenilo na chvíľku aj kreslo na chodbe... chlapček pridával plyn a v duchu letel vesmírom...

 


 

40. výročie SZAA na Hvezdárni 10.- 12.9.

 

10.9. poobede prichádzali postupne delegáti jednotlivých MO, aby sa zúčastnili pracovných osláv 40. výročia SZAA. Program bol bohatý, veľmi cenné bolo však stretnutie po rokoch, úvahy ako ďalej, naväzovanie nových priateľstiev a tvorba vízií. Zopár dojemných fotografií z histórie na výstavke i rozprávanie J. Perža nás vrátilo do začiatkov, prezentácie jednotlivých MO boli veselé i podnetné a medzi začiatkom a koncom to preletelo veľmi rýchlo a  tak len niekoľko obrázkových perličiek .Viac na stránke SZAA.

 

Prednášky z fotometrie, o exoplanétach a ďalšie odborné doplnila na druhý deň, keď mal byť aj spoločenský večer astronomicko-cestopisná V. Rušina. Zaujala aj vzácnych hostí z mesta, ktorí pomáhajú, sponzorujú a podporujú činnosť Zväzu (primátor dr. Cifruš, Ing. Jutková TIC, poslankyňa dr. Valušová ). Slávnostné milé príhovory a drobné pozornosti... vzbudili sviatočný pocit v duši. Aj P. Sobotka, ktorý bol hosťom a delegátom až z ČR, zastupoval ČAS, sa cítil ako doma, nielen kvôli zhode mien a družobnému vzťahu jeho mesta Kolína s Rimavskou Sobotou, ale aj kvoli predsedníčke, ktorá sa nedávno stala jeho manželkou a zmenila pôvodné priezvisko Fischerová na Sobotková.  Súčasťou večera boli aj  darčeky hostí, jednak množstvo materiálu od dr. V. Rušina ako zástupcu AsÚ SAV i ďalšie suveníry z MO Spišská Nová Ves a Rimavská Sobota. Ocenený knihou Dejiny astronómie bol aj najmladší člen J. Merz, ktorý sa významne angažoval, ešte ako nečlen, pri Hodine pre Zem a "zapadol" aj do sekcie svetelné znečistenie. To tu malo silné zastúpenie, lebo popri Ing. Ďurišovi je srdcovou záležitosťou aj dr. P. Rapavého, ktorý nemá rád silné svetlo... a aj tu na foto opäť zavrel oči... našťastie ako sekretár nemusel nad Zväzom, ktorý ako sa ukázalo, napriek tomu, že funguje len z 2%, je životaschopný.

V prestávkach rozveseľovala aj malá Megy, ale i tie boli plné vážnych debát o projektoch. Inšpirácie pre astrofoto priniesol na druhý deň dr. S. Štefeček, seminár ukončila Urbančokova prednáška o novinkách z ESO, na záver vyšlo i Slnko, takmer symbolicky...a stihlo sa aj nafotiť. http://spaceweather.com

 

DR

 


 

Umelcova predstava pohľadu z mesiaca extrasolárnej planéty v trojhviezdnom systéme HD 188553. V sústave sa nachádza planéta jupiterovho typu shmotnosťou 1,14 hmotnosti Jupitera a periódou obehu 3,3 dňa. Systém je vzdialený od Zeme 149 svetelných rokov v súhvezdí Labuť.

Hľadáme exoplanéty..

Exoplanéty sú planéty mimo našej slnečnej sústavy. Otázka, či existuje život mimo našej Zeme vzrušuje ľudstvo neustále, v centre pozornosti sa preto v posledných rokoch ocitlo hľadanie exoplanét, ktoré prinieslo už významné úspechy.  O dobrodružstve hľadania iných planetárnych sústav, o metódach, i možných kandidátoch  z hľadiska existencie života, porozprával pre verejnosť  9.9. o 18 hod.  náš hosť z ČR Peter Sobotka. Možno vám je jeho meno známe z českého populárno-vedeckého rádia Leonardo, kde má ako vedecký redaktor rubriku Nebeský cestopis, no ako  pracovník Astronomického ústavu ČSAV v Ondřejove sa venuje výzkumu premenných hviezd a exoplanétam a je i tajomníkom Českej astronomickej spoločnosti.  Prednáška bola bezplatná a  konala sa  v rámci  projektu APVV  Expedícia Zem z vesmíru, vesmír zo Zeme...s čiastkovým názvom pre tento rok Život vo vesmíre. S touto témou ako aj  Medzinárodným rokom biodiverzity súvisí aj výstava makrofotografií hmyzu na Hvezdárni..Bola to zároveň predposledná prednáška tohto projektu pre verejnosť..


7.9. sa slávnostne otvárala súkromná hvezdáreň Júlia (pomenovaná po vnučke) u dr. V. Bahýla vo Zvolenskej Slatine. Zišlo sa okolo 40 hostí, priateľov, väčšinou fyzikov, ktorí mu prišli zablahoželať k splneniu jeho sna. Bolo nám potešením a cťou byť medzi nimi. Pri otvorení si vnuci zaspomínali na začiatky a strasti stavby, Vladko sa hore len usmieval...


 

12.8. okolo 19,30 hod. sa schádzali na Hvezdárni členovia MO SZAA a verejnosť na prednášku študenta  Ľubomíra Urbančoka o ceste Za zatmením Slnka do Číny v roku 2009. Okolo 25 poslucháčov si vypočulo nielen perličky z histórie zatmení ale i zaujímavé cestopisné zážitky a postrehy. Vtipné komentáre a zážitky súviasice s kulinárstvom, byciklovaním ale i krásne foto z Pekingu, Sanghaia, Zakázaného mesta upútali a vytvorili skvelú náladu, ale určite najvačším zážitkom bola atmosféra krátkeho videa z najdlhšieho zatmenia v 21.storočí. Navnadení poslucháči určite prídu aj na ďaľšiu Ľubovu prednášku, možno aj o ďalšom zatmení, na ktoré sa chystá. Návštevníci si mohli pozrieť aj časť pripravovanej makro foto výstavy Život zblízka, k Medzinárodnému roku biodiverzity. Program však pokračoval pozorovaním v kupole na terase. Zoznamovanie  sa so súhvezdiami občas prerušil výkrik STOP, lebo Perzeidy sa nedali zahanbiť a vo svoju  maximovú noc sa naozaj predvádzali...podaktorí si aj posadali, aby si ich lepšie vychutnali a tak som vyrušila len zopár zábleskami aj ja a potom sa už ponorili do tmy...


 V utorok 29.6. poobede bola v priestoroch TIC v RS otvorená výstava z výberu fotografií zo súťaže Svieťme si na cestu, nie na hviezdy. Na vernisáž sa prišli pozrieť aj spolurganizátori z Košíc (dr. Dirner UPJŠ a dr. Kimák CVČ). Súčasťou výstavy boli aj propagačné materiály, vysvetľujúce problematiku svetelného znečistenia, ktoré sú k dispozícii návštevníkom, výstava potrvá do konca prázdnin.


Od 21. júna do 14. júla 2010 je výstava inštalovaná v zádverí prízemia Makovického domu v Žiline (na ul. Horný val č. 20), kde je prístupná verejnosti bezplatne v pracovných dňoch od 8:00 do 16:00 hod. Ďalším, verejnosti dostupným miestom výstavy budú od 15. júla 2010 výstavné priestory Úradu Žilinského samosprávneho kraja na Komenského ul. v Žiline.  www.svetelneznecistenie.sk

 

 


Astronómia a ochrana životného prostredia 

V dňoch 17.- 19.6. sa uskutočnila vo Wiśniowej (Gmina Wiśniowa, Województwo Małopolskie) v rámci projektu Karpatské nebo konferencia zameraná na astronómiu a životné prostredie. 60 účastníkov z Poľska a Slovenska sa venovalo predovšetkým problematike svetelného znečistenia. O problematike tmavej oblohy na Slovensku a aktivitách (Hvezdáreň v Rimavskej Sobote, SZAA, SAS pri SAV) prednášal p. Rapavý. Boli prezentované aj veľkoplošné postery, 3D model a účastníkom boli k dispozícii propagačné materiály (skladačky, brožúra, plagáty).

Program bol náročný, končil v neskorých nočných hodinách. Časť piatkového popoludnia bola venovaná návšteve Observatória T. Banachiewicza na hore Lubomir.

Za skvelé organizačné zabezpečenie patrí poďakovanie predovšetkým Marcinovi Cikalovi, vedúcemu AO na Lubomire.


Jún je mesiac výletov a na Hvezdárni v astroparku je možné popri hrách a opekaní vidieť zaujímavé veci, demonštrovanie slnečnej energie...

 


V dňoch 29. a 30.5. sa konali akcie ku Dňu detí vo Vyšnom Skálniku a v CVČ Relax, pozorovanie ďalekohľadom a rôzne hry boli našim spestrením veľkých akcií viacerých spoluorganizátorov.Projekt  APVV LPP- 0044- 07

Aj v Skálniku bol veľký záujem o pozeranie cez 3 ďalekohľady, okolo 400 účastníkov akcie sa bavilo aj astroskladačkami, tí úspešní dostali aj odmenu a samozrejme akcii sa tešili nielen deti.


 

Ďalšia akcia, na ktorú pozývame 23.5. o 15 hod. na Hvezdáreň Rok v Astroparku bude obsahovať prehliadka astroparku so sprievodom a premietanie najkrajších fotografií parku, kvetov a hmyzu z celého roka, vstup bezplatný.

 


 

V rámci roka biodiverzity sme si  spoločne s CHKO Cerová vrchovina ako hlavným organizátorom a ďalšími organizátormi (viď pozvánka ) 20.5. na Hlavnom námestí  pripomenuli deň biodiverzity. Prišlo odhadom okolo 500 ľudí, najmä mládeže. Bohatú náplň výstavných panelov dopĺňali rôzne ekohry, besedy, maľovanie,  ďalekohľady, aj keď počasie spočiatku prialo, neskôr začalo pršať, čo však  vôbec neodradilo. Program spestrili vystúpenia detí z MŠ Rožňavskej ekodivadielkom o stratenej studničke a aj folklórny súbor Lieskovček, boli rozdávané rôzne materiály, sladké odmeny a tak si na svoje prišli veľkí i malí a symbolicky sme vniesli trocha priestoru a kyslíka  pre všetko živé na tejto našej jedinečnej planéte.  Naše stanovište  reprezentovalo problematiku svetelného znečistenia (materiálmi i 3D modelom),  ktoré je jedným z ekoproblémov civilizácie, ktoré však ohrozuje súčasne človeka i prírodu.  Na banneri bola i prezentácia nášho astroparku, keďže  23.5. je aj medzinárodný deň parkov.

 

viac Projekt  APVV LPP- 0044- 07

 


Okolo 60 účastníkov seminára Tvorivý učiteľ Fyziky malo v dňoch 4.-7.5. na Smolenickom zámku postarané o bohatý a zaujímavý program do neskorých večerných hodín, vďaka organizátorom SFS, Pansophia a jednotlivým referujúcim, zúčastnili sme sa ho tiež ako spoluorganizátori.
 učiteľ fyziky

Prichádzajú materské škôlky, nielen z Rimavskej Soboty ale i z okolia... všetko je veľký zážitok...
projekt APVV


 

V rámci Medzinárodného týždňa astronómie, Týždňa ochrany hviezdneho neba i Dňa Zeme sa konal v Nových Zámkoch XIX. Ekofestival, na tému „Temná strana svetla“, na ktorom v dňoch 19.-21.4. prednášal RNDr. Pavol Rapavý starším žiakom a gymnazistom sériu prednášok o svetelnom znečistení, prednášky boli doplnené výstavou o svetelnom znečistení i modelom správneho osvetlenia, viac v projekt APVV

 


 Ako každý rok, aj tento si Hvezdáreň pripomenie Deň Zeme 22.4. podujatím pre verejenosť. Tento rok sa nesie v znamení biodiverzity a v rámci projektu APVV Zem z vesmíru,  vesmír zo Zeme,  sme  pripravili zaujímavé rozprávanie o Živote vo vesmíre. Vzácnosť a biodiverzitu života na Zemi najlepšie vnímame v kontraste k jeho výnimočnosti vo vesmíre. Prednáška je o jeho hľadaní a možnostiach existencie vo vesmíre. Prednáška začne o 16,30 hod. ale už od 16 hod. bude možnosť prehliadky astroparku s doprovodom ako aj pozorovania Slnka.

 


 

30.3. prebehlo okresné kolo súťaže Čo vieš o hviezdach, v 2 kategóriách, súťaž bola podporená agentúrou APVV a tak si víťazi odniesli hodnotné ceny, viac v  LPP- 0044- 07

 

Dňom astronómie 21.3. začal  týždeň jarnej oblohy, večerné pozorovania pre verejnosť..
V rámci programu prebehla prednáška o Živote vo vesmíre a tiež prehliadka hvezdárne...Napriek zlému počasiu prišlo 20 návštevníkov.
Viac na LPP- 0044- 07

 Pomníky z asteroidov

 Tak ako človek napĺňa pohľadom hore svoju potrebu presiahnuť pozemskú existenciu, tak je prirodzené, že stavia imaginárne pomníky práve tam na nebi. Keď odišiel Milan Rúfus, bolestný pocit straty morálnej autority a opory, zasiahol veľmi mnoho ľudí. Jeho prosté básne pomáhali posúvať sa v živote a dielo nadobudlo zrazu  absolútny rozmer dokonaného. A prvá myšlienka, ktorá nás napadla z vďaky a úcty k nemu bola, že jeho osobitný duch by mal mať svoju planétku. V tomto kontexte sa mi to hodí viac ako asteroid, evokuje mi to malého princa, blúdiaceho vesmírom, ktorý svoju malú planétku potrebuje, aby všetkým niečo porozprával o skutočných hodnotách. Bolo to tak samozrejmé, že bolo až prekvapivé, že ju doposiaľ nemal. A tak Paľo Rapavý oslovil chlapcov z Modry, Leoša Kornoša a Petra Kolényho,  ktorí mali objavené planétky a teda aj právo ich pomenovať.

Urobil to však hneď pre dvoch velikánov, tým druhým bol Ivan Krasko, rodák z neďalekých Lukovíšť. Návrh pre komisiu Medzinárodnej astronomickej únie mu pomohli pripraviť Dana Podracká pre M. Rúfusa a Milana Jutková pre I. Kraska, pre ktoré boli títo autori viac než srdcovou záležitosťou. Niečo vyše   roka uplynulo od prvotného impulzu po odovzdanie osvedčenia tým, ktorí boli takýmto aktom hlboko dojatí. Všetko sa podarilo vďaka veľkej ústretovosti a angažovanosti zúčastnených, každý to bral ako svoju vec. Vďaka nim všetkým sme mohli odovzdať jeden dekrét pre asteroid Ivankrasko riaditeľovi Gymnázia I. Kraska v Rimavskej Sobote počas spomienkovej oslavy 9.3. a druhý rodine Rúfusovcov 11.3. 

Asteroidy boli objavené na Astronomickom a geofyzikálnom observatóriu Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK v Modre. (33129) Ivankrasko 1.2.1998 a (33158) Rúfus 26.2.1998. Obe telesá sú v hlavnom páse asteroidov. Rufus
Ivankrasko

O Kraskovi Milan Rúfus napísal:

„ Ivan Krasko prichádza, aby vystriedal Hviezdoslava. Prekročiť tento masív, tieto veľhory poézie, jej neodolné stĺpy, nebolo ľahkou úlohou.. Otvoril báseň ľudskému indivíduu spôsobom takým podmaňujúcim, že tento spôsob potom spätne, ako kľúč, otváral indivíduum poézii. To je kľúčové gesto, posun do poézie 20. storočia.

Vľavo M. Jutková a M. Čeman s P. Rapavým na spomienkovej oslave k Ivanovi Kraskovi a vpravo u Rúfusovcov dcéra, manželka, L. Kornoš (jeden z objaviteľov) a P. Rapavý a D. Podracká, z ktorej iniciatívy vznikla tiež stránka Literárneho centra k našim autorom, ktorí majú svoj asteroid. http://www.litcentrum.sk/planetarium


 

Mimoriadne jasný bolid nad Slovenskom 28.2.2010
 Pavol Rapavý 1.3.


Včera, počas končiaceho sa finálového hokejového zápasu, zaznamenalo množstvo obyvateľov Slovenska veľmi nápadné zjasnenie oblohy a následne zvukovú a tlakovú vlnu.
Svetelný úkaz bol vyvolaný mimoriadne jasným meteorom (bolidom), ktorého pravdepodobný let bol z východu na západ. Hlásenia o úkaze sú od Trebišova cez Košice až po Gemer a Malohont (Rožňava, Dobšiná, Rimavská Sobota, Veľký Blh, Ratkovské Bystré).
Presný čas preletu 23:24:46,5 SEČ bol určený z rádiometrických pozorovaní Európskej bolidovej siete v Českej republike. Presnosť začiatku záznamu je lepšia ako 0,1 sekundy. Záznam zo stanice Růžová (severovýchodne od Děčína) má dĺžku 4 sekundy. Vzhľadom k tomu, že vzdialenosť stanice Růžová od Rimavskej Soboty, je takmer 500 km, bola skutočná dĺžka úkazu dlhšia, možno až do 10 – 20 sekúnd. V čase preletu bolidu bolo zaznamenané prudké (dvojité) zjasnenie a vzhľadom k tomu, že obloha bola pomerne svetlá (Mesiac v splne) bola jasnosť bolidu omnoho vyššia ako je jasnosť Mesiaca v splne a mohla dosiahnuť 15 – 20 magnitúd. Svedkovia z okolia Rimavskej Soboty uvádzajú, že s oneskorením 4 – 5 min bolo počuť silný zvukový efekt (taktiež dvojitý) pripomínajúci zahrmenie sprevádzajúce tlakovou vlnou (zarinčanie okien). Tento údaj nasvedčuje, že k výbuch nastal vo vzdialenosti 80 - 100 km od miesta pozorovania. Jeden z pozorovateľov si všimol v pretrhanej oblačnosti, na Mesiacom presvetlenej oblohe, asi 20 sekúnd trvajúcu dymovú stopu.
S ohľadom na nameranú svetelnú krivku je veľmi pravdepodobný aj dopad meteoritu, no keďže fotografické pozorovania chýbajú je šanca na jeho nájdene len malá. Predpokladaná dopadová hmotnosť môže byť okolo 10 kg. Informácie o priamom pozorovanom páde sú však neoverené. Bolid vletel do zemskej atmosféry rýchlosťou 15 - 20 km/s, po zabrzdení (výška býva až niekoľko desiatok kilometrov) padá už len voľným pádom (minúty) , teda bez svetelného efektu.

Časť informácií je od Dr. Pavla Spurného z Astronomického ústavu AV ČR, ktorý je koordinátorom Európskej bolidovej siete (Česká republika – 10 staníc, SR – Modra a Lomnický štít, Belgicko, Rakúsko, Švajčiarsko a Nemecko). Európska bolidová sieť bola založená v roku 1963 Dr. Ceplechom, Dr. Spurný ju riadi od roku 1993. Kanadsko-americká bolidová sieť zanikla začiatkom 21. storočia a od roku 2005 je v prevádzke Púštna bolidová sieť v juhozápadnej Austrálii (iniciátorom je Dr. Spurný spolu s kolegami z Imperial College v Londýne.
viac na
www.szaa.org

 


 


Tak, to je ono, zhodla sa porota výtvarnej súťaže 23.2.
Vesmír očami detí
v klasickom zložení
pri výbere ocenených prác a dospela k Vyhodnoteniu. Všetkých srdečne pozývame na Výstavu.

 
Viac foto nájdete v Projekt  APVV LPP- 0044- 07 v roku 2010.


Mnohí možno so záujmom sledovali reportáž P. Rapavého zo štud. pobytu v  CERNe v roku 2008. Aktuálne 2.2.2010 o CERNe o  problémoch a perpektívach píše veľmi zaujímavo Kladiva vo svojom blogu 

http://kladiva.blog.sme.sk/c/218337/Co-drzi-urychlovac-LHC-pri-zemi.html

 

 


všetkým spolupracovníkom, kolegom a priaznivcom astronómie PF´ 2010

 


 

viac ROK 2009  

viac ROK 2008    

ROK 2007 a 2006  AKCIE VIAC

 

Fotografie zo starších  akcií nájdete v sekcii  FOTO .