Viac o akciách, na ktorých sme sa podieľali v roku 2008    IYPE  2007-09  

Tvorivý fyziky 

 Rapavý CERN 

 Urbančok  Atlanta  , Chile foto 

 IYPE Túnyi Dolinský

 

AKCIE....


13.12. sa u nás zišli členovia RADY SZAA na celodennom pracovnom stretnutí, hlavné body ako Medzinárodný rok astronómie a predovšetkým jeho začiatok v januári, dokončenie stránok, signalizuje dobrú a akčnú spoluprácu.

Ako sme sa dozvedeli od dr. CHochola, národného koordinátora IYA, na Slovensku by sa mal slávnostne začať koncertom v Košiciach vo štvrtok 15.1.2009, podrobnosti budú zakrátko na oficiálnej stránke pre IYA 2009 na Slovensku.

 


Dňa 12.12. o 10 hod. začalo na Fakulte MFI  UK v Bratislave, trocha netradične, úplným výpadkom elektriny,  0-té stretnutie absolventov. Úvodné prívítanie začalo v sviečkovom duchu, a asociácie s tým spojené,  asi potešili absolventov Mikloška a Palka, ktorých som tam potme zazrela. Vďaka tejto jedinečnej atmosfére, si iste budú všetci pamätať, ako v pohode zaimprovizoval dekan Ján Boďa, keď rozprával o úspešnosti fakulty v rámci Slovenska a vyjadroval poďakovanie predovšetkým učiteľom. Napriek klesajúcemu počtu študentov,  fakulta neznižuje nároky, aby udržala úroveň štúdia. Ďalšie diskusie a informácie už prebiehali osobitne v rámci jednotlivých špecializácií informatika, matematika, fyzika a tu opäť potešilo, že práve fyzika je tým ťahúňom úspešnosti fakulty.  Prestávky sa využili na zoznamovanie, občerstvovanie, porozdávali sme niekoľko máp svetelného znečistenia, jednu aj pánu dekanovi  s úsmevnou  poznámkou, že jeho príspevok potme bol originálnym podporením začiatku Medzinárodného roka astronómie a jeho programu proti svetelnému znečisteniu. Vzhľadom na to, že sa venujeme popularizácii vedy, našej pozornosti neušla ani výstava pracovníkov FMFI Veda pre život, ktorá po turné v uplynulom roku po krajských mestách na Slovensku, bola teraz umiestnená v pavilóne, aby motivovala pre štúdium na fakulte. Vysvetľovanie rôznych fyzikálnych javov (vrátane levitácie), 3D modelovanie a všeličo iné, čo sme si nestihli pozrieť, sme našli doma v taške v katalógu výstavy, ktorý sme dostali spolu s CD a upomienkovými perami, ktoré budeme hrdo používať. Ešte sme si stihli pozrieť a čiastočne zdokumentovať fyzikálne javy a ich vysvetľovanie, pre zmenu očami študentov Gymnázia na Metodovej,  aby sme ju prípadne mohli ponúknuť nášmu gymnáziu. Pani učiteľka Janka Camara, pod vedením ktorej projekt bežal pod názvom Fyzikfoto 2., bola príkladom úspešného spojenia teoretickej fyziky a didaktiky fyziky. Krátko sme jej zreferovali o stretnutí s ubezpečením, že to nasledujúce by sa malo uskutočniť niekedy v sobotu, aby sa ho mohlo zúčastniť viac ľudí, no aj počet 292 bol úctyhodný...

Po návrate nás potešila rýchla mailová zásielka  z našej katedry, 2 plagátov jadrová a subjadrová fyzika a nukleárna astrofyzika a vesmír. Bolo to príjemné a užitočné stretnutie...(na stránkach fakulty je formulár, pre kontakt s absolventami, vyplňte ho, ak máte záujem, aby Vám budúce stretnutie neušlo.)

 

z výstavy žiakov vo Fyzikfoto 2
Gym. Metodova BA
pod vedením Janky Camara

 
a 9.12. bol naším ďalším hosťom na Hvezdárni v rámci projektu LPP 044-07  Mgr. Peter Dolinský s prednáškou o Expedíciách do Antarktídy .

 

 (10.12. na Gym. v Rim. Sobote a v Hnúšti) viac o prednáškach

 


a 4.12. o 15 hod. bolo v Thurzovom dome v Banskej Bystrici otvorenie výstavy astronomickej fotografie s názvom Vesmírne metamorfózy alebo Pohľady na oblohu. Fotografie sú od autorov z hvezdární KHaP M. Hella (Rim. Sobota, Žiar nad Hronom a Banská Bystrica), prístupná bude do 1.2.2009 a je úvodnou upútavkovou akciou našej organizácie k Medzinárodnému roku astronómie.pozvánka

r obrázkov z expozície a otvorenia...slávnostný charakter podporilo vystúpenie hostí z konzervatória, výstavu dopĺňajú ďalekohľady z firmy Tromf, ktorá ich láskavo zapozičala na tento účel, fotografie sa dobre vynímajú aj v malých zákutiach. foto P. Rapavý


Dňa 28.11. sa zišlo v priestoroch hvezdárne vyše 20 účastníkov astronomického seminára pre učiteľov, ktorý sa konal v rámci projektu APVV LPP-044-07. ( viac nájdete v uskutočnených akciách). Seminárom vyvrcholili aktivity Týždňa Vedy a techniky, v rámci neho sa v spolupráci s p. uč. Beátou Balciarovou z Gymnázia I. Kraska konali aj besedy nášho spolupracovníka Ľuba Urbančoka ako aj spolupráca pri ďalšej  výstave (tiež  s témou Makrokozmos a mikrokozmos) priamo v areáli Gymnázia.


 

25.11. o 15 hod.  otvorenie výstavy Stretnutie makrokozmu s mikrokozmom.  (v rámci Týždňa Vedy a techniky ).

Veľkoformátové farebné postery z CERNu, zamerané veľmi prístupnou formou na popularizáciu časticového výskumu v náväznosti na vznik a vývoj vesmíru a života na Zemi, spoločne s nádhernými plagátmi z observatóríí z ESO v Chile, kde sú zobrazené veľké fotografie galaxií, hmlovín, komét, Mesiaca, to všetko doplnené fotografiami Paľa Rapavého a Ľuba Urbančoka, ktorí to zažili na vlastnej koži, je silný zážitok, ktorý vám navyše prinesie i pohľad,  ako pochopenie vesmíru súvisí s výskumom v mikro a makrosvete.  Estetický zážitok je umocnený veľkorozmernými panelmi,výstava bude prístupná pre verejnosť predbežne do konca januára.

Výstavu navštívili ako prví  deti z Hnúšte, učitelia astronomického seminára ale aj individuálni návštevníci.viac projekt APVV LPP 044-07.


15.-17.11. sa stretli členovia MO SZAA v R. Sobote i s ďaľšími hosťami z MO Hurbanovo s úmyslom pozorovať Leonidy ale i porozprávať, čo nové v aktivitách. O Fruniho ďalekohľade už mnohí počuli, ale netušili, že práve člen nášho MO Jožko Verbovský s ním bude v najbližšom čase pracovať, z čoho sa iste teší nielen on, ale aj deti z detského domova vo vile. Viac o stretnutí  na MO SZAA v RS 18.11.

14.11. prebehlo na SAŽP rokovanie za účasti zástupcov SZAA Švihoríka, Zbončáka a aj P. Rapavého o možnosti zavedenia medzinárodného projektu GLOBE do našich škôl. V stredobode záujmu SZAA v súvislosti s aktivitami boja so svetelným znečistením je najmä jedna jeho časť Globe at night. Ústretovosť zodpovedných  Ing. Dagmar Rajčanovej, riaditeľky Centra programovania environmentálnych projektov a environmentálnej výchovy SAŽP a Ing. Tomáša Kizeka, odborného  zamestnanca envir. výchovy, dáva nádej, že sa veci pohnú dopredu


V dňoch 28.-29.10. bol naším hosťom v rámci projeku APVV a k Medzinárodnému roku planéty zem RNDr. Igor Túnyi, CSc., ktorý prednášal v MsKS Hnúšťa (Geomagnetické pole a človek) a na Gymnáziách v Hnúšti a v Rimavskej Sobote Vznik Zeme), stretnutia s rodákmi, bývalým učiteľom  Konrádom Pernišom a tiež veľkým záujmom aj tých najmladších a najmenších,   boli pre všetkých príjemným zážitkom. Usmiaty žiačik je z Gymnázia v Hnúšti a spoločné foto je z Gymnázia v R.Sobote...VIACC 


V rámci výstavy Rimavaskosobotského výtvarného salónu, ktorý organizuje GMOS v Gemersko-malohontskom múzeu, bola v októbri vystavená aj kolekcia  astronomických fotografií Pavla Rapavého( otvorenie bolo 28.10.)


Valné zhromaždenie SZAA 17.-19.10. na Hvezdárni

Včera neskoro večer prebehlo prvé zasadnutie novozvolenej rady SZAA.( Pavol Rapavý, Roman Mikušinec, Zuzana Fischerová, Svetozár Štefeček a Jozef Verbovský), aby si zvolili predsedu, táto pocta a zároveň zodpovednosť sa ušla Zuzane.  Náročné rokovanie delegátov MO s prestávkami trvalo takmer 12 hodín, úvodná správa o činnosti P.Dubovského dokazovala, že napriek zložitým podmienkam sa darí jednotlivým MO vo všetkých oblastiach činnosti, odbornej, vzdelávacej, popularizačnej a aj v získavaní zdrojov z grantov a 2%, vďaka tomu, že  dobrovoľná práca má stále svojich nadšencov... Dala zabrať diskusia o nových stanovách a čoskoro sa SZAA dočká aj aktualizovaných stránok.  Inšpiráciou bolo vystúpenie Petra Sobotku z ČAS, i prezentácie MO, opäť uchvátili fotky Urbančoka z Chile. Poďakovanie za sponzorskú podporu patrí firme KORO , za skvelé šaláty ako aj naším gulášovým expertom O.Pósovi, M.Grnjovi a V.Soltészovej, ktorí sa postarali o vynikajúce večere. Viac na   Valne SZAA a tiež vydarené portréty od Ľ. Urbančoka na  http://lubophoto.blogspot.com/

Predpovedaný  bolid 7.10. dopadol v severnom Sudáne...,(prvý krát sa podarila takáto predpoveď ) viac na  bolid 7.10.ráno IAN   www.spaceweather.com (tak trochu sme dúfali, či niečo nebude možné pozorovať aj od nás..)

IAU  : 2008 TC_3
      A small asteroidal object (absolute magnitude H = 30.4,
suggesting a few meters in size) discovered by the Mt. Lemmon
Survey (observer R. A. Kowalski) on Oct. 6.28 UT at Delta = 0.0033
AU (about 1.27 the moon's distance from the earth) will enter the
earth's atmosphere over northern Sudan (according to S. Chesley,
Jet Propulsion Laboratory) around Oct. 7.115, moving east to west.
Prior to entering the atmosphere, it may be around visual mag 11.
Astrometry, orbital elements, and ephemerides are given on MPECs
2008-T50, 2008-T51, and 2008-T52.

V piatok 3.10. sme sa zúčastnili videokonferencie, my konkrétne v KE, (CERN, UPJŠ Košice, FMFI Bratislava, Detva) zo seminára účastníkov pobytu v CERNe. Okrem príjemného stretnutia, odovzdania certifikátov a spomínania nás čakal bohatý program...


Zuzana Ješková to celé viedla, spojenie s Mickom Storrom jej pomáhal zabezpečovať  Rastislav Adámek.

 Popri zaujímavých prednáškach o urýchľovačoch, o moderných trendoch vo fyzike častíc, o tom, čo sa vlastne stalo na LHC (Jozef Urbán, Ladislav Šándor). (Výpadok transformátora, ktorý zabezpečoval chladenie magnetov spôsobil veľké prehriatie a poškodenie okruhu, následne v inej časti pri testovaní uniklo veľké množstvo He, takže opätovné spustenie po odstránení problémov a zohľadnení povinnej zimnej údržby pripadá do úvahy až na jar. Oficiálna októbrová slávnosť sa však konať bude...)

Prebehli aj praktické ukážky pokusov z jadrovej fyziky a opäť nadchla časť Zostrojme si hmlovú komoru, najmä jej výsledky v podobe "tučných a haditých stôp"  častíc, takže si aj vy môžete zgustnúť na zviditeľnení hmoty (častíc)...aj v podobe malej animácie..meteorárom to iste pripomenie stopy meteorov..(Koľko radosti prinesie trocha suchého ľadu pod kovovovou doštičkou a alkoholových výparov pod skleneným krytom...) So zostrojením radšej neexperimentujte, ak naozaj chcete, tu je návod na Hmlovú komoru

Na záver nechýbala diskusia, ktorú viedol z Bratislavy  Ján Pišút,  o ďalšej možnej pomoci pre učiteľov v podobe rôznych materiálov, o www stránkach, ktoré vznikli po pobyte ( aj na stránke www.sfs.sk), prípadne aj o vzniku nového obč. zduženia, ktoré by sa nejako mohlo volať...na čo vtipne poznamenala B. Balciarová, že napr. aj Ješkovci...


Setkání Stařích  meteorářů v Kyjově na Morave 28.-29.9., na ktorom sa zúčastnil aj Palo Rapavý,  nebolo len o spomienkach, i keď po pracovnom stretnutí v DK sa šlo za tými, ktorí nemohli prísť. Večerná zaujímavá prednáška J. Grygara o Kozmickom žiarení (Nad pampou sa blýska) o práci na projekte v Argentíne, bola zaujímavá a evokovala všeličo... a spoločné večerné posedenie v pravom moravskom sklípku bolo príjemne hrejivé... v spomínaní sa pokračovalo, veselo bolo aj pri fyzikálnych vtipoch.fyzici vtipy

Popisky k obrázkom od. J. Grygara 

obr. č 2: Staří meteoráři na XIII. SSM u hrobu Starého Meteoráře Milana Baráka z Kyjova.
Zleva manželé Gurňákovi [N. Mesto n. Vah.]; JG [Praha];
Jaromír Mikušek [ValMez]; Věra Scheirichová [Stochov]; Miroslav Šulc[Brno]; Jana Mikušková [ValMez]; Libuše Pavlů [Brno]; VladimírVýleta [Kyjov]; Marie Fuchsová [Kyjov]; Karel Pavlů[Brno]
č. 4: Staří meteoráři ve sklípku U Sedlářů v Kyjově pozorují meteory při popíjení
Zleva JG; manželé Gurňákovi; Mirek Šulc, (jenž právě vysvětluje, jak se správně pozorují meteory při popíjení burčáku.)


Z príležitosti Svetového kozmického týždňa máme pre návštevníkov pripravenú prednášku s prezentáciou: „Ako sa cestuje do vesmíru“. V závislosti od počasia, je pre dohodnuté akcie pre školy súčasťou programu vypustenie jednoduchej modelárskej raketky. Prezentácia programu sa neobmedzuje iba na jeden týždeň, ale záujemcovia si ju môžu pozrieť do konca novembra. Väčšina skupinových návštevníkov, ktorí sa v priebehu roka prihlasujú na exkurzie, majú ku svojmu zvolenému programu pripojenú krátku samostatnú pasáž „ Aktuality vesmírneho výskumu a kozmonautika“ ( z obdobia posledného roka až dvoch – podľa dôležitosti ).


Prázdniny sú za nami, navštívili nás tábory aj z Lučenca, na astronomických víkendoch v zrekonštruovaných bunkách pobudli na Hvezdárni v auguste ešte dve skupiny jedna z Kysúc a druhá z Bratislavy, páčili sa im nielen nočné pozorovania, ale i protuberancie, ktoré len tak ľahko inde neuvidia a tiež výlety do okolia, hrad Šomoška opäť nesklamal... pozorovanie zatmenia Mesiaca 16.8. nájdete vo výsledky, 18. pribudli nové foto...

maximum Perzeíd ...

PERSEID METEORS 2008
     P. Jenniskens, SETI Institute, reports that the earth will cross the
1479 dust trail of comet 109P/Swift-Tuttle on Aug. 12d05h30m UT.  The trail is
distorted and dilluted, making it difficult to predict the expected peak
rate of Perseid meteors.  E. Lyytinen (Helsinki, Finland) has predicted a
peak rate of ZHR = 200 meteors/hr...

 Maximum sa oproti predpovedi P. Jenniskensa trošku oneskorilo, prepočítaná zenitová frekvencia dosiahla 13.8. o 01:55 UT hodnotu 138. Viac informácií je na http://www.imo.net/live/perseids2008/?PHPSESSID=1be198c069be071ad6a7b8a5e26bce82


Tábor z Maďarska začal 6.8., dole účastníci pri úvodnej prehliadke....pri prednáškach.  Pestrý  odborný  program ,  kde sa vystriedali domáci aj hostia, (s niektorými opäť príjemné stretnutia po rokoch vľavo hore dr. Both, dole dr. Zombori) je v plnom prúde. Všetky  vrátane študentských boli zaujímavé rovnako  i  pozorovania, užili si aj zábavu a tešia sa na výlet do Tatier na AsÚ SAV. rámcový  program  Aj jesť treba, dobre sa varí v reštaurácii, ešte lepšie doma a niekto to aj riadiť musí. Prišla aj Gemerská televízia..

Aj dr. Botha zaujali slnečné hodiny aj modely planétiek, pri výlete do Tatier nakoniec na Hvezdáreň na Skalnatom plese pozerali len zdola, kvôli počasiu lanovka nepremávala, vynahradili im to Studenovodské Vodopády, čo si niektorí aj vyskúšali na vlastnej koži a samozrejme kultúrne pamiatky Spiša. Nakoniec sklamaní neboli, a možno na rok...sa uvidíme zas. Tábor skončil 14.8., nadviazali sa nové priateľstvá, počas neho sa podarilo nafotiť aj pár objektov oblohy foto oblohy 10.8.


Na verejné pozorovanie čiastočného zatmenia Slnka 1.8. sa prišlo na Hvezdáreň pozrieť okolo 20 návštevníkov, Okrem pekného počasia, besedy a rôznych ďalekohľadov, ich tu čakalo odhryznuté Slnko aj na zemi...Kto chcel, pozrel si aj film, aby atmosféru zatmenia zažil naplno, napokon aj výstava o expedíciách za úplnými zatmeniami Slnka s názvom Za čiernym Slnkom prispela k atmosfére a mnohých zaujala. Niektorým stačilo aj pozorovanie voľným okom, veď  konkrétnych informácií  na stránkach sme mali dosť, animácie, tabuľky pre celé Slovensko.... Viac vo výsledky

Naši členovia MOSZAA Ľubo Urbančok a Katka Žilinská sa zúčastnili Ebicykla 2008(12.-20.7.) opäť pod vedením Jiřího Grygara s názvom Východniarske striebro, memoriál Dušana Krchu, napriek počasiu všetko vyšlo dobre, prvé dojmy budú na  http://www.ebicykl.cz/. Na Hvezdárni v Prešove odznela aj jeho prednáška a vďaka  F. Frankovi si ju môžete pozrieť na Okná vesmíru stále dokorán  .

V závere sa konalo jedno veľké prekvapenie. Po Eve Krchovej bola pomenovaná planétka a dozvedela sa to až na konci ebicykla, dovtedy sa to podarilo udržať v tajnosti. Spätosť Krchovcov s fenoménom ebicykla a astronómiou bola po dlhé roky  obdivuhodná vzhľadom na veľké zdravotné problémy, isto ju to povzbudí...

S ebicyklom sú spojené mnohé astronomické a ľudské osudy, pod vedením neúnavného Jiřího Grygara, ktorého kondíciu by mu mohol závidieť nejeden mladší o 20 rokov, sa roja už desiatky rokov...ako včely okolo kráľovnej matky...spája ich nielen astronómia a bicyklovanie. Je to niečo ako misia...prajeme veľa zdravia.


13.-15.7. sme u nás privítali astronómov amatérov z MO SZAA Sobotište, hovorilo sa o ďalšej spolupráci i o príprave Valného zhromaždenia SZAA.


3.7. z návštevy skupiny astronómov amatérov z Budapešti MCSE, ktorí si z astronomického tábora v Mátre odskočili na jeden deň k nám. Stretnutie s mnohými  po rokoch bolo príjemné, páčilo sa im u nás...


Od 22.6 do 25.6 sa koná festival fyziky - Tvorivý učiteľ fyziky, seminár, ktorý organizuje Slov. fyz. spoločnosť. Pavol Rapavý sa ho zúčastnil s príspevkom Čo ponúka hvezdáreň školám. Inšpirujúcu atmosféru vám priblíži  učiteľ fyziky  


Od 13.- do 15.6. . sa na predĺženom víkende stretli na Hvezdárni členovia MO SZAA v Rim. Sobote.  Zápisnica z výročnej členskej schôdze bude členom rozoslaná mailom. Atmosféru stretnutia  si môžete pozrieť na   MO SZAA v RS


....a začali výjazdy do škôl cez projekt APVV, záujemcovia hlavne z malotriedok, budú uprednostnení....

kontrolná otázka: "dobre vidíš ?"

na obr. pozorovatelia zo ZŠ Barca, viac na LPP 044-07

Pre Materské školy beží v júni akcia Kuk do ďalekohľadu, prvé zoznámenie s ďalekohľadom na Hvezdárni a okolitým vesmírom, Slnkom, Mesiacom ale aj so Zemou z vesmíru, dívajme sa, čo videli kozmonauti, ako Slnko meria čas a všeličo iné čaká na všetkých, ktorí prídu. (nebude chýbať otočenie na kupole, točenie planétkou a slnečné hodiny). 19.6. nás navštívili nás z MŠ Daxnerova, kto bude ďaľší ? Akcie je možné dohodnúť aj na prázdninové letné mesiace.


Začiatkom júna sa uskutočnilo niekoľko pracovných stretnutí za účelom prípravy medzinárodného tábora na Hvezdárni, ktorý sa má uskutočniť 6.-14.8., účastníci zo Slovenska a Maďarska majú v programe okrem astronomických a športových aktívít aj bohatý kultúrny program, vrátane zájazdu na AÚ SAV do V. Tatier, Spišský hrad.


 

4.-5.6. o 16,30 hod.  Dni stromov

Prezentáciou o stromoch rekordmanoch a prehliadkou parku s možnosťou získania odrezkov s cieľom namnoženia drevín chceme podporiť vzťah verejnosti k životnému prostrediu i myšlienku celosvetovej kampane Miliarda stromov pre planétu Zem v roku 2008, do ktorej sme sa aj my zapojili , viac na http://www.unep.org/billiontreecampaign/index.asp

 


Slovenský gymnazista Ľubomír Urbančok uspel na americkej súťaži Intel- ISEF. Stalo sa tak počas minulého týždňa (14.-16.5), keď sa táto súťaž odohrávala v meste Atlanta, štát Georgia v USA. Zvíťazil tu projektom z oblasti astronómie, kde sa venoval štúdiu symbiotickej premennej hviezdy BF Cygni. Na tejto prevažne americkej súťaži s prívlastkom svetová tu súťažilo 1500 súťažiacich s asi 1000 projektmi. Umiestnilo sa len 6 Európanov a Ľubomír Urbančok bol jedným z nich so svojím štvrtým miestom. Stal sa tak aj prvým Slovákom, ocenenýmm na tejto súťaži.
Urbančok nepatrí medzi neznámych. So svojím projektom už vyhral 19.ročník súťaže Európskej únie pre mladých vedcov, kde vyhral pozorovaciu stáž na ESO - astronomické observatórium v Čile. Astronómii sa venuje už od svojich 11 rokov a za ten čas si už prebral veľké množstvo národných i medzinárodných ocenení.
Okrem Ľubomíra Urbančoka sa súťaže zúčastnili zo Slovenska aj ďalšie dva projekty. Z Košíc to boli súťažiace Viktória Soltészová a Annamária Šofranková ako aj Martin Furman z Humenného. Na obr. je na Hvezdárni po návrate spolu s riaditeľom P. Rapavým, vľavo je s posterom. Jeho správa  z  Atlanty
 

26.- 27.5. o 17,30 hod. Zážitky z CERNu, pútavé rozprávanie P. Rapavého pre verejnosť o špičkovom pracovisku EÚ vo Švajčiarsku. Ústav časticovej fyziky vám priblíži,  tak ako sa bežný smrteľník k nemu nedostane, môžete sa tešiť na unikátne fotografie a fundované rozprávanie, ktoré nie je určené len fyzikom, ale najširšej verejnosti. denník .


5.5. o 16,30 spomienka na M.R.Štefánika, pásmo, v ktorom predstavíme túto významnú osobnosť v menej známych fotografiách, doplnené videom.


Blahoželáme Rebeke Magyarovej zo ZUŠ Tisovec za ocenenie jej výtvarnej práce Veselý Marťan v celoslovenskom kole súťaže Vesmír očami detí, ktorá sa konala v Hurbanove. Výsledky súťaže sú vo VOD 2008 HURBANOVO .


Výstava z Klenotov neba a Zeme (jej časť ) bude inštalovaná ku Dňom mesta 2. mája  vo výstavných priestoroch radnice Rimavská Sobota, potrvá najmenej do konca mája.(druhá časť výstavy zostáva naďalej v Leviciach).


25.4. v Bratislave v redakcii časopisu Kozmos sa uskutočnila porota súťaže Astrofoto, organizované SÚH Hurbanovo, ako člen poroty sa zúčastnil aj RNDr. Pavol Rapavý. Fotografie z Astrofota budú uverejnené v najbližšom čísle Kozmosu. Možno povzbudia aj Vás..


Dni Zeme 21.a 22.4. na Hvezdárni pre verejnosť.

V Medzinárodnom roku planéty Zem pozývame verejnosť na Dni Zeme v pondelok a utorok 21.a 22.4. o 18 hod. na relaxačné prezentačné pásmo Krásy Zeme. Pohľady na Zem zhora z lietadla, či z vesmíru sú vždy išpirujúce, krásne zákutia zeme, či detaily kvetov, stromov vyvolávajú pocit potreby ochraňovať našu Zem. Najlepšie to vystihli a prežili kozmonauti aj ich výpovede si budete môcť vypočuť.

Astropark bude prístupný pre verejnosť od 17,30, prechádzka medzi zaujímavými drevinami, kvitnúcimi kríkmi a slnečnými hodinami vás správne naladí. Pri dobrom počasí bude aj možnosť pozorovania Slnka a mesta z terasy ďalekohľadmi, v pondelok večer aj pozorovanie oblohy, planéty Mars, Saturn, neskôr večer aj Mesiac.


V sobotu 19.4. sme sa nečakane rozlúčili s naším dobrým priateľom, amatérskym hvezdárom, fyzikom a meteorológom členom nášho MO SZAA Paľom Jurašekom z Prešova. Meteorári a priatelia ho poznali ako Balvana, nezabudneme na jeho dobrácky úsmev a veľkorysé srdce ... , ktoré žiaľ nevydržalo. Balvanova Marika a celá jeho rodina by sa chcela aj touto cestou poďakovať všetkým, ktorí ho mali radi, prišli sa s ním rozlúčiť na jeho poslednej ceste a spomínajú na neho...


Dňa 15.4. bol odvysielaný príspevok TV Markíza o Ľ. Urbančokovi, ktorého časť bola nahrávaná u nás na Hvezdárni, je to časť s názvom vesmír.http://beta.markiza.sk/video/tv-archiv/reflex/10424


11.4. sa konalo okresné kolo súťaže Čo vieš o hviezdach, o postupujúcich rozhodla porota Mgr. S. Kaniansky, RNDr. P. Rapavý a K. Kerekešová.

1. kategória v ZŠ nebola obsadená, ďalšie skončili nasledovne

2. kategória ZŠ : 1.Miroslav Slezák, 2.Simona Škytová, 3. Lukáš Hruška

3. kategória SŠ: 1. Timotej Strmeň, 2. Elena Lindisová, 3. Anita Kovácsová

V krajskom kole v Žiari nad Hronom 23.-24.4. do celoslovenského kola v Hurbanove 3.-5.6. postúpili S. Škytová, a všetci z 3. kateg. T. Strmeň, E. Lindisová,  A. Kovácsová, všetkým blahoželáme.


7.4. Pobyt Ľuba Urbančoka v ESO skončil, sledovali sme ho s veľkou účasťou, nádherné fotky, ktoré urobil, raz verejnosť určite uvidí v nejakej výstave...a to nielen oblohy. Denník je dokončený, fotky do galérie na stránky  ešte priloží........Skrotená líška na La Silla evokuje čakajúcu líšku z Exupéryho Malého princa. Aj náš Ľubo sa tam cítil ako v rozprávke.

http://www.webnoviny.sk/slovensko/clanok/8261/Gymnazista-z-Filakova-stazoval-na-ESO-v-Cile.html

rozhovor po návrate http://www.en.sav.sk/index.php?issue_id=6&article_id=&section_id=38&doc=38
5.4. sa v Nitre uskutočnilo zasadnutie sekcie SAS Svetelné znečistenie, účastníci P.Rapavý, P. Ďuriš, P.Zbončák a R.Švihorík, všetko tiež členovia SZAA, kde sa už niektoré iniciatívy uskutočnili, preberali ďalšie možnosti a aktivity. Informácie budú neskôr zverejňované na pripravovanej stránke a včas vás budeme informovať.

obrázok je z metodického materiálu  http://www.szaa.sk/svetlo/Publikacia_Zachranme_noc.pdf

 


28.3. z návštevy TV Markíza...Okrem rozhovorov s odchádzajúcim Ľubom Urbančokom do Chile, prišiel na rad aj záujem o ďalekohľad, slnečný filter a hodiny, porovnanie s časom mobilu dopadlo dobre.  Ľubova cesta bude priebežne v >denník.


25.3.2008 ďakujeme agentúre APVV za schválený projekt

LPP2007 Expedícia Zem z vesmíru a vesmír zo Zeme (na roky 2008-2011), akcie budú zverejňované na stránkach.


 

16.3. DEŇ ASTRONÓMIE ( Medzinárodný deň planetárií) plagát

 

( nedeľa - deň otvorených dverí s prednáškami o 17,00 Naša hviezda Slnko, o 18,30 Jarná obloha s pozorovaním, výstavami, besedami)

 


4.3. o 14,30 hod. Vernisáž  výtvarnej výstavy Vesmír očami detí v Gemersko-malohontskom múzeu s odovzdaním cien   vyhodnotenie zúčastnenené školy

 

na  vernisáži sa zišlo okolo 60 detí...kliknutím si obrázok zväčšíte, záujem bol úprimný..

Potešilo aj nás http://hnusta.sk/radost-z-uspechu-nasich-deti

BBSK, KHaP M. Hella Hvezdáreň v Rimavskej Sobote

pozýva na otvorenie výtvarnej výstavy spojené s vyhodnotením a odovzdaním cien

     Vesmír očami detí

 

     Dňa 4.3.2008 o 14,30 hod.

   do Gemersko-malohontského múzea

  Výstava všetkých prác potrvá do 31.3. Po tomto termíne   budú   postupujúce práce poslané do celoslovenského kola. Výstava sa potom stane   súčasťou expozície hvezdárne.


Na tejto adrese nájdete celkom zaujímavý rozhovor s naším riaditeľom Paľom Rapavým.http://www.vesmir.sk/?id=pavol_rapavy


Zatmenie Mesiaca 21.2. vyšlo napriek predpovedi počasia nad očakávanie, na hvezdáreň prišlo zopár skalných optimistov, ktorí sa patrične pripravili na fotenie i zopár návštevníkov, ostatní to pravdepodobne sledovali z domu, lebo návštevnosť našich stránok bola neobvykle vysoká počas nočných hodán... a pokračovala aj celý deň. Informácie a materiály boli v doobedňajších hodinách poskytnuté TA3, Gemerská televízia a mestským stránkam v Hnúšti.

Fotografie, animácia a postupku nájdete vo výsledky Na stránkach boli doplnené  aj fotografie Ľ. Urbančoka, ktorý bol na zatmení u nás.

 


V týždni od 18.-22.2. sa budú po zotmení pri jasnej oblohe konať večerné pozorovania pre verejnosť. plagát .Okrem objektov, Mesiaca a planét Marsa a Saturna bude možné dňa 21.2. v ranných hodinách vidieť aj úplné zatmenie Mesiaca. pozri tip na pozorovanie   Návštevníci budú mať možnosť zároveň od 18.2.vidieť výstavu Za čiernym Slnkom, z expedícií za zatmeniami Slnka, ktorá bola robená v spolupráci s Hvezdárňou v Leviciach. Výstava potrvá do konca marca, potom bude preinštalovaná výstava Vesmír očami detí z Múzea do Hvezdárne.


Výstava z Klenotov neba a Zeme bola zapožičaná do Levíc a pripravuje sa inštalovanie  v kúrii v Bátovciach.


Dňa 4.2. bol natáčať v areáli Hvezdárne štáb televízie z Maďarska, MTV. Program bol odvysielaný 8.3. o 8,00 na jednotke.


30.1.2008 bol v okolí Rimavskej Soboty úspešne pozorovaný dotyčnicový zákryt hviezdy ZC 2046 (7,0 mag) južným okrajom Mesiaca.
Ďalšie, taktiež úspešné, pozorovanie tohto zákrytu urobili kolegovia zo Žiaru nad Hronom a Banskej Bystrice.

31.1. je plánované veľmi náročné pozorovanie zákrytu hviezdy HIP 45058 malým asteroidom (3329) Golay južne od našich hraníc (okolie mesta Bátonyterenye).


Školám boli 4.1. rozoslané propozície výtvarnej súťaže Vesmír očami detí podľa adresára z predchádzajúcich rokov, noví záujemci si ich možu stiahnuť VOD . Uzávierka je 20.2.


ROK 2007 a 2006  AKCIE VIAC

 

Fotografie zo starších  akcií nájdete v sekcii  FOTO .