VIAC .....AKCIE ROK 2007 a KONIEC ROKA 2006              IYPE  2007-09  IHY 2007-09  IHY 2007 Slov.


Ľubomír Urbančok bol v rámci týždňa vedy  na Festivale vedy a techniky v Bratislave ocenený reprezentáciou mladých vedcov Atlante v máji. Blahoželáme! Bol tiež pozvaný na vyhodnotenie najúspešnejích reprezentatov stredných škôl na VÚC BBSK dňa 6.12.2007

Celý týždeň vedy od 12.- do 18.11. možnosť vidieť výstavu z Klenotov neba a zeme ( astronomické a optické úkazy, objekty, Slnko, Mesiac, zatmenia, škvrny protuberancie,  galaxie, kométy, dúhy, blesky , vedľajšie Mesiace, zvláštne mraky, Irídium.... a tiež detaily kvetov z malého arboréta pri Hvezdárni.) v sobotu a nedeľu od 10. do 12.hod.

12.11. o 18,00 Večerné pozorovanie pre verejnosť 

13.11. o 16:30 prednáša RNDr. Pavol Rapavý : Zvláštne optické úkazy na oblohe 

14.11. o 16:30 prednáša RNDr. Daniela Rapavá: Malé arborétum vo vrecku prednáška s premietaním a besedou o tom, ako si urobiť arborétum bez peňazí, o stromoch rekordmanoch, prehliadka astroparku.   

15.11. o 18,00 Večerné pozorovanie pre verejnosť 

 

Pred prednáškami bude na úvod malá prezentácia odbornej a popularizačnej činnosti Hvezdárne v Rimavskej Sobote, večerné pozorovania sa konajú len za priaznivého počasia.


Koniec projektu APVV 31.10. 2007 Astronómia je brána vied. S vďakou spomíname na uplynulý rok, v skratke to znamenalo 103 prednášok s 2929 účastníkmi, 19 výjazdových s 1245, jeden seminár pre učiteľov, podpora vedomostnej a výtvarnej súťaže a výstav, vytvorenie 2 nových fotografických astronomických výstav, vydanie materiálu o svetelnom znečistení Zachráňme noc a jeho distribúcia záujemcom i ZMOSu, materiálna podpora pre krúžok, knižnicu, prednáškovú a výjazdovú činnosť, 2 hosťujúci lektori, nové výukopvé programy. O všetkom bližšie nižšie. Ďakujeme!


V týchto dňoch sa finišovalo aj s ďalšou výstavou Za čiernym Slnkom, ktorá sa kompletizovala od autorov nielen zo Slovenska ale i z ČR a Poľska. Robí sa v spolupráci s Hvezdárňou v Leviciach, otváral ju RNDr. Pavol Rapavý spolu s RNDr. V. Rušinom, DRSc. v Dome MS v Leviciach 23.10. o 10 hod., podporená v rámci grantu APVV.


Prednášky RNDr. Štefana Sotáka, CSc. O príčinách klimatických zmien zaujali komplexným pohľadom. Návštevníci Hvezdárne ho mohli privítať v čerstvo vynovenej prednáškovej miestnosti, vďaka milému darčeku "Čalúnnictva a rámovanie"  Hano k nášmu 30.výročiu. Ďalšie prednášky sa konali  v Gymnáziách v R.S. a Hnúšti , poslucháči mohli vidieť, ako prebiehali rôzne cykly zmien klímy v ďalekej minulosti, rôzne korelácie napr. aj so slnečnou činnosťou, s parametrami dráhy Zeme,  vulkanizmom, podrobne sa zoznámili so zmenami na Slovensku. Mohli vnímať zložitosť problematiky syntézy z pohľadu z rôznych vedeckých oborov a samozrejme vnímať krehkosť rovnováhy Zeme, ktorá je narušovaná ľudskou činnosťou, a riziká s tým spojené. Otázky a diskusie sa týkali  katastrofických scenárov globálneho otepľovania, i nedávnej  nobelovej ceny za mier pre Al Gora v súvislosti so sociálno - ekonomickými dopadmi otepľovania.

Na milé prijatie v oboch gymnáziách a podnetné rozhovory budeme  radi spomínať a dúfame, že sa rozvinie  ďalšia spolupráca aj po skončení tohto grantu APVV.

Návštevníci Hvezdárne si mohli prehliadnuť aj novú fotografickú  výstavu Z klenotov neba a zeme, ktorá bola skoncipovaná z vlastných fotografií i fotografií členov  MO SZAA v Rim. Sobote ( Rapavý, Zbončák, Majchrovič, Grnja, Urbančok, Rapavá..) Prítomnosť médií z G. Hírlap a Gem. televízie ju priblíži aj tým, ktorí nemohli prísť. Príležitosť majú ešte minimálne do konca roka, ked prídu, nebudú sklamaní.


Pozývame na otvorenie fotografickej výstavy Z klenotov neba a zeme dňa 16.10. o 16,30 hod. Obsahuje 118 fotografiíí astronomických úkazov a objektov, Slnko, škvrny, zatmenia, Mesiac, konjunkcie, kométy, galaxie, hviezdokopy, svetelné úkazy v atmosfére, blesky, ale aj nevšedné fotografie  kvetov z arboréta, detaily. Príďte žasnúť nad krásou prírody. na hvezdárni budú do konca roka, neskôr bude putovná. Kapacita týchto stránok ich neumožňuje sprostredkovať.

Výstava je podporená grantom APVV.


V októbri 17.-18. 10. privítame ďalšieho lektora RNDr. Štefana Sotáka, CSc. z SHMÚ, ktorý bude rozprávať o príčinách klimatických zmien v minulosti a súčasnosti. Zhodnotia sa prirodné a antropogénne faktory, vplývajúce na zmeny, prejavy výkyvov klímy na Zemi a na Slovensku i opatrenia na zmiernenie dopadov týchto zmien.

 Pre verejnosť bude prednáška 17.10. o 17,30 hod., pre gymnáziá 18.10.


Prednášky RNDr. Vojtecha Rušina, DRSc. Strapaté Slnko pre verejnosť a Gymnáziá v R.S. a Hnúšti sa stretli s veľkým ohlasom, počas dvoch dní 19.-20.9.  si ich vypočulo okolo 180 poslucháčov. Pred odchodom sa náš hosť zoznámil s Ľubomírom Urbančokom, ktorý sa práve vrátil z medzinárodnej súťaže z Valencie, kde vyhral pobyt na Europskom južnom observatóriu v Chile, blahoželáme mu a tešíme sa s ním. článok: Ako som sa tam dostal

 


Spokojní účastníci ESOPu v Tatrách Vladimir a Vojislava Benišek zo Srbska cestou domov   majú tiež svoje planétky a tak sa odfotili pri Paľovej... v Rim. Sobote   viac

o ESOPe


Na výjazdovom pozorovaní Slnka 21.7. na Drienčanských folklórnych slávnostiach Dedina ožíva sa zúčastnilo okolo 150 ľudí, je to ďaľšia akcia k IHY a tiež pokračovanie spolupráce s obcou Drienčany, kde sme pomáhali stavať rozprávkové slnečné hodiny. Ich návštevnosť je vysoká aj vďaka lokalite Teplého Vrchu.


10.6. od 10. do 16. hodiny bude Deň otvorených dverí na Hvezdárni k Medzinárodnému heliofyzikálnemu roku IHY a tiež otvorenie Astroparku pre verejnosť na záver projektu MO SZAA  Šanca pre náš región Astropark živá pomôcka vzdelávania a oddychu. Môžete sa tešiť na pozorovanie Slnka, dvojo slnečných hodín, astronomické znaky planét, i na oddych v zaujímavom malom arboréte. 


V rámci výjazdových pozorovaní APVV sa už uskutočnili akcie v Tisovci, Bátke, Rimavskej Seči, Šimonovciach, Hodejove Gortve, Gemerských Dechtároch a Gemerskom Jablonci. 


V piatok 25.5. sa  učitelia z Turca mohli vďaka  výjazdovému pozorovaniu na Teplom Vrchu pokochať aj Mesiacom, fázami Venuše, Saturnom a inými klenotmi oblohy. A tak  poznávací zájazd v našom regióne mali spestrený aj astronomickým pozorovacím programom nielen obhliadkou Drienčanských slnečných hodín. Záujem bol nečakane veľký a len nedostatok času im nedovolil vzápätí navštíviť aj našu hvezdáreň.


Verejného pozorovania Slnka z príležitosti IHY sa v sobotu 19.5. v neďalekom areáli kaštiela v Tomašovej  zúčastnila verejnosť v počte asi 200 ľudí.


Blahoželáme Ľubovi Urbančokovi, členovi MO SZAA v Rim. Sobote  k prvému miestu celoslovenského kola a  postupu na 19. EU Contest for Young Scientists in Valencia (on 14.-19.9.2007)

 

Elena Lindisová po úspešnom krajskom kole v Žiari nad Hronom postúpila do celoslovenského kola, ktoré bude v júni v Hurbanove.

 

Okresné kolo astronomickej vedomostnej súťaže Čo vieš o hviezdach prebehlo 4.4. Z 15 prihlásených súťažiacich v troch kategóriách najlepšie uspeli :

1. kat.

1. Ladislav Balog ZŠ Szombathyho Jesenské

2. kat.

1. Timotej Strmeň ZŠ M. Daxnera

2. Miroslav Slezák ZŠ Dobšinského

3. Simona Škytová ZŠ M. Daxnera

3.kat.

1. Elena Lindisová Gymnázium R. Sobota

2. Anita Kovácsová Ref. cirk. gym. s VJM. R. Sobota

 


                                                                                SÚŤAŽE

 

Astronomická olympiáda ASTROLYM je projekt SAS,  a prihlásiť sa je možné na mailovskej adrese ao@ta3.sk

Astronomická olympiáda je určená žiakom všetkých základných a stredných škôl. Prvé kolo súťaže prebehne doma na školách a krúžkoch. Každý takýto krúžok potom dostane od organizátorov astronomickej olympiády astronomické pomôcky pre svoju ďalšiu činnosť. Druhé kolo astronomickej olympiády prebehne regionálne na vybraných hvezdárňach, planetáriách a astronomických zariadeniach, finálové kolo sa uskutoční na Astronomickom ústave SAV v Tatranskej Lomnici. Cestovné a pobytové  náklady, spojené s účasťou v druhom a finálovom kole astronomickej olympiády všetkým pozvaným uhradia organizátori. Viac na ta3.sk/sas/

Čo vieš o hviezdach je tradičná astronomická súťaž, okresné kolo bude na Hvezdárni v Rimavskej Sobote, prihlášky posielajte do Rimavskej Soboty, pre záujemcov sa pred súťažou organizuje doučovanie. V tomto roku bude okresné kolo 4.4. a bude  podporované u nás agentúrou APVV.tézy

Literárna súťaž Zem je len jedna je organizovaná Hvezdárňou v Banskej Bystrici,  v minulosti bolo aj okresné kolo v Rimavskej Sobote, pre nedostatok prác bolo okresné kolo zrušené a práce sa posielajú priamo do B.Bystrice. Spolupracujeme pri propagácii a rozosielaní propozícií.propozície

Výtvarná súťaž Vesmír očami detí  mala  vernisáž výstavy 7.3. v  Gemersko-malohontskom múzeu, prebehla spolu s  vyhodnotením a odovzdaním cien.

 Okresné kolo je podporované u nás agentúrou APVV.


Prázdniny s astronómiou s podporou APVV

V rámci jarných prázdnin  od 28.-3.3. od bude prebiehať akcia Obloha nad nami, večerné pozorovanie od 18.30 do 21 hod.,  Počas dňa bude premietanie filmov pre školy aj individuálnych návštevníkov .

V noci z 3.-4.3. bude aj úplné zatmenie Mesiaca, zač. vstupu do tieňa Zeme bude o 22,30 hod., koniec o 0h. 12 hod., priebeh zatmenia. Pozorovania sú pre jednotlivcov, väčšie skupiny je potrebné ohlásiť vopred.

Zatmenie sa podarilo úspešne pozorovať archív pozorovaní


Naše výpravy do kozmu je ponuková prednáška z kozmonautiky na december  pre školy od vek. skupiny 3.-9. roč. ZŠ a SŠ. Od histórie až po súčasné aktuálne zábery z rôznych misií na planéty. Na prednášku sa môžete prihlásiť telefonicky, čas prednášky sa prispôsobí aj záujmovým útvarom v poobedňajších hodinách.


Semináru s názvom  Nový pohľad na slnečnú sústavu., ktorý sa konal na Hvezdárni v rámci projektu APVV dňa 29.11. sa zúčastnilo 21 učiteľov. Prednášky Kam zmizlo Pluto, Slnečná sústava po novom, Zatmenie Slnka v Turecku i diskusia  boli zdrojom  nových podnetov  pre ďalšiu spoluprácu.

Kultúrne Leonidy

Aj keď novembrové počasie nebýva naklonené pozorovaniam, očakávaná zvýšená aktivita  Leoníd v druhom maxime 19. nad ránom bola dosť veľkým lákadlom, aby sa mladí    hvezdári z Prešova rozhodli pre ich pozorovanie v Rimavskej Sobote spolu s našimi krúžkarmi. Od 17. do 19.11. sme teda počas dňa (a samozrejme aj v noci) dvíhali hlavu k oblohe a mračili sa na hustú oblačnosť, cez ktorú len na niekoľko chvíľ sem-tam vykuklo slniečko.  Viac vo foto z akcií. FOTO .

Exkurzia po hvezdárni, prístrojové vybavenie a odborná činnosť, to boli astronomické témy, ktoré ich najviac zaujímali, keďže však astronómia má veľký kultúrny presah, v programe bola i návšteva slnečných hodín v Drienčanoch,  ktoré pomáhali realizovať pracovníci našej hvezdárne.

Ich rozprávkoví protagonisti sú len časťou rozvíjajúceho sa rozprávkového kráľovstva v Drienčanoch – na námestí je socha Dlhého zo známej Dobšinského rozprávky, rozprávková autobusová zastávka so strigou i vládca Drienčan Valgatha, to všetko na počesť Pavla Dobšinského, ktorého miesto posledného odpočinku je vedľa historickej fary. Cestou do Rimavskej Soboty sme navštívili aj cintorín v Lukovištiach, kde sú hroby I. Kraska i L. Mňačka. Tej kultúry bolo neočakávane viac, večer sa stretli na programe Petra Lipu, čo potešilo o to viac, že to je rodák z Prešova.  

Na zvýšenú aktivitu meteorického roja Leoníd v dňoch 17.-19.11. sa pripravujú aj krúžkari a pozorovatelia na Hvezdárni v Rimavskej Sobote spolu s partnermi z Prešova, ktorí budú našimi hosťami celý víkend. Zaujímavé bude podružné maximum skoro ráno 19.11. medzi 5:45-5:55 SEČ. Pripomíname, že nebeské divadlo je viditeľné aj voľným okom.


Hvezdáreň v Rimavskej Sobote bude vďaka Agentúre pre podporu výskumu a vývoja v nasledujúcom roku riešiť projekt s názvom Astronómia je brána vied. V rámci tohto grantu sa pripravuje na koniec novembra 29.11. aj seminár pre učiteľov fyziky a zemepisu okresov Rim. Sobota., Lučenec, Veľký Krtíš, Revúca s názvom Nový pohľad na slnečnú sústavu. V týchto dňoch bola pre prihlásených účastníkov rozoslaná mailom už definitívna   pozvánka s programom do škôl.

Projekt APVV podporuje okrem vzdelávania učiteľov prednášky na hvezdárni, súťaže, výjazdy do škôl v roku 2007, hosťovanie lektorov, krúžkovú činnosť.


Animácia čiastočného zatmenia Mesiaca 7.9.2006.

Refr.150/1200,  Olympus E500, ISO 200

Verejného pozorovania čiastočného zatmenia Mesiaca 7.9.2006 sa zúčastnilo na Hvezdárni  okolo 40 ľudí. Počasie bolo ideálne, Mesiac upútal svojou veľkosťou nad východným obzorom a tak niektorí aj telefonovali, čo sa deje s Mesiacom. Toto jediné čiastočné  zatmenie, ktoré sme mohli u nás vidieť tohto roku tak nikoho nesklamalo. Na druhej si môžete všimnúť prelet lietadla.


Prázdninové stretnutia astronómov amatérov 

Chcete sa stretnúť so starými priateľmi astronómami , zaspomínať si a znovu prežiť astronomické spojenia ? Chcete sprostredkovať zážitky z pozorovania svojej rodine a blízkym a nemáte ďalekohľad ? Zároveň nie ste nároční na ubytovanie ? Hvezdáreň v Rimavskej Sobote ponúka členom SZAA a ich priateľom a rodinám výhodný viacdňový pobyt v areáli počas dovoleniek alebo víkendov. Od základnej orientácie na oblohe, poznávania súhvezdí, planét a objektov až po odborné astronomické pozorovania podľa záujmu a náročnosti, to všetko môžete zažiť v spoločnosti svojich priateľov v príjemnom prostredí astroparku. Ozvite sa a rezervujte si termín aspoň dva týždne dopredu. 

Fotografie z akcií nájdete v sekcii  FOTO .