Úkazy a výročia  ( február marec)  (Pavol Rapavý,  Hvezdáreň R.Sobota)

kalkulátor mesač. fáz.   fáza Mesiaca

 

dátum SEČ  
1.2.2018 18,8 konjunkcia Mesiaca s Regulusom (Regulus 23´ S)
1.2.2018   15. výročie (2003) havárie raketoplánu Columbia
2.2.2018   asteroid (19) Fortuna v opozícii (10,1 mag)
3.2.2018   130. výročie (1888) objavu hmloviny Konská hlava (W. Fleming)
7.2.2018 21,9 Jupiter v konjunkcii s Mesiacom (Jupiter 3,7° S)
7.2.2018 16,9 Mesiac v poslednej štvrti
8.2.2018   190. výročie (1828) narodenia J. Verna
9.2.2018 8,4 Mars v konjunkcii s Mesiacom (Mars 3,4° S)
11.2.2018 16,4 Saturn v konjunkcii s Mesiacom (Saturn 1,9° S)
11.2.2018 15,3 Mesiac v odzemí (405 698 km)
14.2.2018   120. výročie (1898) narodenia F. Zwickyho
14.2.2018   170. výročie (1848) narodenia B. Baillauda
15.2.2018 22,1 Mesiac v nove
15.2.2018 21,9 čiastočné zatmenie Slnka (od nás nepozorovateľné)
15.2.2018   160. výročie (1858) narodenia W. H. Pickeringa
16.2.2018   320. výročie (1698) narodenia P. Bouguera
16.2.2018   Čínsky nový rok
16.2.2018 19,2 Venuša v konjunkcii s Mesiacom (Venuša 1,0° N)
16.2.2018   110. výročie (1908) narodenia J. Závodského
17.2.2018 13,7 Merkúr v hornej konjunkcii
18.2.2018   180. výročie (1838) narodenia E. Macha
19.2.2018   545. výročie (1473) narodenia M. Kopernika
21.2.2018 19,8 Venuša v konjunkcii s Neptúnom (Neptún 0,5° N)
23.2.2018 9,1 Mesiac v prvej štvrti
23.2.2018 18,2 zákryt Aldebarana Mesiacom
24.2.2018   50. výročie (1968) objavu 1. pulzaru (Bellová, Hewish)
25.2.2018   asteroid (51) Nemausa v opozícii (9,8 mag)
25.2.2018   65. výročie (1953) narodenia A. Róžovej
27.2.2018 15,8 Mesiac v prízemí (363 936 km)
2.3.2018 1,8 Mesiac v splne
3.3.2018   180. výročie (1838) narodenia G. W. Hilla
4.3.2018 6,7 Merkúr v konjunkcii s Venušou (Merkúr 1,1° N)
4.3.2018 14,9 Neptún v konjunkcii so Slnkom (Neptún 0,9° S) 
5.3.2018   50. výročie (1968) štartu družice Solrad 9
5.3.2018 15,3 Neptún najďalej od Zeme (30,9349 au)
7.3.2018 10,3 Jupiter v konjunkcii s Mesiacom (Jupiter 3,2° S)
9.3.2018 10,7 Jupiter v zastávke, začína sa pohybovať spätne
9.3.2018 12,3 Mesiac v poslednej štvrti
9.3.2018   95. výročie (1923) narodenia M. Neubauera
10.3.2018 2,0 Mars v konjunkcii s Mesiacom (Mars 3,1° S)
11.3.2018 2,7 konjunkcia Mesiaca so Saturnom (Saturn 1,5° S)
14.3.2018   90. výročie (1928) narodenia F. Bormana
15.3.2018 16,0 Merkúr v najväčšej východnej elongácii (18,4°)
17.3.2018   60. výročie (1958) štartu družice Vanguard 1
17.3.2018 14,2 Mesiac v nove
18.3.2018   asteroid (45) Eugenia v opozícii (10,8 mag)
18.3.2018 23,0 konjunkcia Venuše s Mesiacom (Venuša 4,1° N)
19.3.2018 8,9 konjunkcia Venuše s Merkúrom (Merkúr 3,8° N)
20.3.2018 17,3 jarná rovnodennosť
21.3.2018   asteroid (18) Melpomene v opozícii (10,2 mag)
21.3.2018   25. výročie (1993) úmrtia J. Štohla
22.3.2018 18,1 Merkúr v zastávke, začína sa pohybovať spätne
22.3.2018   95. výročie (1923) narodenia J. Kleczeka
22.3.2018   150. výročie (1868) narodenia A. R. Fowlera
22.3.2018   150. výročie (1868) narodenia R. Millikana
23.3.2018   90. výročie (1928) narodenia J. B. Okea
24.3.2018 16,6 Mesiac v prvej štvrti
25.3.2018 2,0 začiatok letného času
25.3.2018   480. výročie (1538) narodenia Ch. Claviusa
25.3.2018   90. výročie (1928) narodenia J. Lovella
26.3.2018 18,3 Mesiac v prízemí (369 115 km)
27.3.2018   50. výročie (1968) úmrtia J. A. Gagarina
29.3.2018 1,8 konjunkcia Venuše s Uránom (Urán 4´ N)
31.3.2018 13,6 Mesiac v splne
1.4.2018 18,8 Merkúr v dolnej konjunkcii
2.4.2018 14,1 konjunkcia Saturna s Marsom (Mars 1,3° S)
3.4.2018   asteroid (22) Kalliope v opozícii (10,9 mag)
3.4.2018 16,2 konjunkcia Jupitera s Mesiacom (Jupiter 3,3° S)
5.4.2018 5,6 Merkúr najbližšie k Zemi (0,5877 au)

 

 

späť na hlavnú stránku Hvezdárne