Úkazy a výročia  ( apríl - máj)  (Pavol Rapavý,  Hvezdáreň R.Sobota)

kalkulátor mesač. fáz.   fáza Mesiaca

26.3.2018 18,3 Mesiac v prízemí (369 115 km)
27.3.2018   50. výročie (1968) úmrtia J. A. Gagarina
29.3.2018 1,8 konjunkcia Venuše s Uránom (Urán 4´ N)
31.3.2018 13,6 Mesiac v splne

dátum SEČ  
1.4. 18,8 Merkúr v dolnej konjunkcii
2.4. 14,4 Mars v konjunkcii s Saturnom (Mars 1,3° S)
2.4.   400. výročie (1618) narodenia F. Grimaldiho
3.4. 16,2 Jupiter v konjunkcii s Mesiacom (Jupiter 3,3° S)
3.4.   asteroid (22) Kalliope v opozícii (10,9 mag)
4.4.   100. výročie (1918) narodenia J. Ashbrooka
4.4.   330. výročie (1688) narodenia J. Delislea
5.4.   55. výročie (1963) štartu Pioneera 11
7.4. 14,1 Saturn v konjunkcii s Mesiacom (Saturn 1,5° S)
7.4.   50. výročie (1968) štartu Luny 14
7.4. 19,0 Mars v konjunkcii s Mesiacom (Mars 2,7° S)
8.4. 6,5 Mesiac v odzemí (404 147 km)
8.4. 8,3 Mesiac v poslednej štvrti
9.4.   asteroid (21) Lutetia v opozícii (10,8 mag)
12.4.   Svetový deň letectva a kozmonautiky
14.4. 4,8 Merkúr v zastávke, začína sa pohybovať priamo
14.4.   70. výročie (1948) narodenia J. Krištofoviča
15.4.   185. výročie (1833) narodenia M. Loewyho
16.4. 3,0 Mesiac v nove
17.4.   420. výročie (1598) narodenia G. Riccioliho
17.4. 23,3 konjunkcia Venuše s Mesiacom (Venuša 6° S)
18.4. 2,7 Saturn v zastávke, začína sa pohybovať spätne
18.4. 15,0 Urán v konjunkcii s Slnkom (Urán 0,5° S)
19.4. 8,3 Urán najďalej od Zeme (20,8953 AU)
20.4. 15,7 Mesiac v prízemí (368 713 km)
20.4.   90. výročie (1928) narodenia S. Hawkinga
22.4.   asteroid (187) Lamberta v opozícii (10,1 mag)
22.4.   Deň Zeme
22.4. 19,0 maximum meteorického roja Lyridy (ZHR 18)
22.4. 22,8 Mesiac v prvej štvrti
23.4. 3,4 Pluto v zastávke, začína sa pohybovať spätne
23.4.   160. výročie (1858) narodenia M. Plancka
26.4. 7,2 Pluto v konjunkcii s Marsom (Pluto 1,4° N)
26.4.   130. výročie (1888) narodenia A. A. Michajlova
28.4.   90. výročie (1928) narodenia E. Shoemakera
28.4.   230. výročie (1788) narodenia D. M. Perevoščikova
29.4. 19,4 Merkúr v najväčšej západnej elongácii (27,0°)
30.4. 2,0 Mesiac v splne
30.4. 19,4 Jupiter v konjunkcii s Mesiacom (Jupiter 3,2° S)
1.5.   105. výročie (1913) narodenia K. Berényiho
1.5.   110. výročie (1908) narodenia V. V. Fedynského
3.5.   asteroid (39) Laetitia v opozícii (10,4 mag)
3.5.   85. výročie (1933) narodenia A. Hajduka
4.5.   300. výročie (1718) narodenia J. Cheseauxa
4.5. 20,3 Saturn v konjunkcii s Mesiacom (Saturn 1,1° S)
4.5.   90. výročie (1928) narodenia M. Kopeckého
6.5. 1,6 Mesiac v odzemí (404 460 km)
6.5. 8,5 Mars v konjunkcii s Mesiacom (Mars 2,1° S)
6.5.   maximum meteorického roja η Akvaridy (ZHR 50)
6.5.   120. výročie (1898) narodenia E. Rybku
7.5.   asteroid (15) Eunomia v opozícii (9,8 mag)
8.5. 3,2 Mesiac v poslednej štvrti
9.5. 1,4 Jupiter v opozícii
9.5.   15. výročie (2003) štartu sondy Hayabusha
9.5.   maximum meteorického roja η Lyridy (ZHR 3)
9.5.   asteroid (16) Psyche v opozícii (10,4 mag)
10.5. 13,6 Jupiter najbližšie k Zemi (4,3998 AU)
10.5.   230. výročie (1788) narodenia A. Fresnela
11.5.   100. výročie (1918) narodenia R. Feynmana
14.5.   45. výročie (1973) štartu Skylabu
15.5. 12,8 Mesiac v nove
16.5.   Medzinárodný deň svetla
17.5. 20,2 konjunkcia Venuše s Mesiacom (Venuša 5,5° S)
17.5. 22,1 Mesiac v prízemí (363 773 km)
18.5.   970. výročie (1048) narodenia O. Khayyama
18.5.   110. výročie (1908) narodenia R. Touseya
20.5.   asteroid (13) Egeria v opozícii (10,2 mag)
20.5.   30. výročie (1978) štartu sondy Pioneer Venus
20.5.   110. výročie (1908) narodenia Š. Butkoviča
22.5. 4,8 Mesiac v prvej štvrti
22.5.   110. výročie (1808) pádu meteoritu Stonařov
22.5.   jesenná rovnodennosť na Marse
22.5.   110. výročie (1908) narodenia A. Cvacha
25.5.   10. výročie (2008) pristátia sondy Phoenix na Marse
27.5. 20,9 Jupiter v konjunkcii s Mesiacom (Jupiter 3,1° S)
28.5.   95. výročie (1923) narodenia B. Malečka
29.5. 15,3 Mesiac v splne
30.5.   110. výročie (1908) narodenia H. Alfvéna
1.6. 2,5 Saturn v konjunkcii s Mesiacom (Saturn 0,8° S)
2.6. 17,6 Mesiac v odzemí  (405 317 km)
3.6. 12,8 Mars v konjunkcii s Mesiacom (Mars 2,7° S)
6.6. 3,2 Merkúr v hornej konjunkcii
6.6. 19,5 Mesiac v poslednej štvrti

 

späť na hlavnú stránku Hvezdárne