Úkazy a výročia   (jún - júl )  (Pavol Rapavý,  Hvezdáreň R.Sobota)

kalkulátor mesač. fáz.   fáza Mesiaca

dátum SEČ  
1.6. 13,7 Mesiac v prvej štvrti
3.6. 6,2 konjunkcia Venuše s Uránom (Venuša 1,7° S)
3.6. 13,6 Venuša v najväčšej západnej elongácii (45,9°)
4.6. 3,1 konjunkcia Jupitera s Mesiacom (Jupiter 1,4° S)
5.6.   385. výročie (1632) narodenia I. Cabana
6.6.   130. výročie (1887) narodenia I. Bodócsa
7.6.   90. výročie (1927) narodenia A. H. Barretta
8.6. 23,3 Mesiac v apogeu (406 398 km)
9.6. 14,2 Mesiac v splne
10.6. 2,8 konjunkcia Saturna s Mesiacom (Saturn 2,3° S)
10.6.   90. výročie (1927) narodenia E. N. Parkera
10.6. 6,0 Jupiter v zastávke, pohybuje sa priamo
11.6.   150. výročie (1867) narodenia Ch. Fabryho
14.6.   50. výročie (1967) štartu Venery 4
14.6.   50. výročie (1967) štartu Marinery 5
15.6. 11,1 Saturn v opozícii
15.6. 16,4 Saturn najbližšie k Zemi (9,0427 AU)
16.6.   90. výročie (1927) narodenia R. P. Krafta
16.6. 15,0 konjunkcia Neptúna s Mesiacom (Neptún 1,2° N)
17.6. 0,5 Neptún v zastávke, pohybuje sa spätne
17.6. 12,6 Mesiac v poslednej štvrti
17.6.   asteroid (6) Hebe v opozícii (9,1 mag)
19.6. 19,0 konjunkcia Uránu s Mesiacom (Urán 4,7° N)
20.6. 23,0 konjunkcia Venuše s Mesiacom (Venuša 3,2° N)
21.6. 5,4 letný slnovrat, začiatok astronomického leta
21.6.   120. výročie (1897) narodenia J. V. Kondraťuka
21.6. 15,4 Merkúr v hornej konjunkcii
21.6.   asteroid (346) Hermentaria v opozícii (10,8 mag)
22.6. 16,5 denný zákryt Aldebarana Mesiacom
22.6. 10,8 Merkúr najďalej od Zeme (1,3248 AU)
23.6.   asteroid (40) Harmonia v opozícii (9,3 mag)
23.6. 11,9 Mesiac v perigeu (357 941 km)
23.6.   asteroid (324) Bamberga v opozícii (10,3 mag)
24.6. 3,5 Mesiac v nove
26.6.   65. výročie (1952) narodenia P. Krajčíka
27.6. 10 maximum meteorického roja júnové Bootidy (ZHR var)
28.6. 20,2 konjunkcia Merkúra s Marsom (Merkúr 0,8° N)
29.6.   asteroid (10) Hygiea v opozícii (9,0 mag)
30.6.   45. výročie (1972) vloženia 1. prestupnej sekundy
1.7. 1,9 Mesiac v prvej štvrti
1.7.   55. výročie (1962) založenia Kennedyho vesmírneho strediska
1.7. 8,8 konjunkcia Jupitera s Mesiacom (Jupiter 2,1° S)
2.7.   100. výročie (1917) narodenia V. V. Vitkeviča
2.7.   asteroid (5) Astraea v opozícii (10,8 mag)
2.7.   asteroid (3) Juno v opozícii (9,7 mag)
3.7. 21,4 Zem v aféliu (1,0167 AU)
4.7.   70. výročie (1947) narodenia I. Kapišinského
4.7.   20. výročie (1997) pristátia sondy Mars Pathfinder
4.7.   70. výročie (1947) narodenia M. Vanyu
5.7.   150. výročie (1867) narodenia A. E. Douglassa
6.7. 5,4 Mesiac v apogeu (405 932 km)
7.7. 5,3 konjunkcia Saturna s Mesiacom (Saturn 2,6° S)
7.7.   asteroid (270) Anahita v opozícii (10,3 mag)
8.7. 3,3 Pluto najbližšie k Zemi (32,3468 AU)
9.7. 5,1 Mesiac v splne
10.7. 5,4 Pluto v opozícii
10.7.   180. výročie (1982) narodenia A. Clarka
13.7. 18,7 konjunkcia Neptúna s Mesiacom (Neptún 1,6° N)
13.7.   285. výročie (1732) narodenia J. K. Horvátha
16.7. 20,4 Mesiac v poslednej štvrti
17.7. 3,7 konjunkcia Uránu s Mesiacom (Urán 4,9° N)
16.7.   50. výročie (1967) štartu Explorery 35
20.7. 13,8 konjunkcia Venuše s Mesiacom (Venuša 3,3° N)
20.7. 0,2 konjunkcia Mesiaca s Aldebaranom (Aldebaran 0,5° N)
21.7.   asteroid (128) Nemesis v opozícii (10,9 mag)
21.7. 18,2 Mesiac v perigeu (361 240 km)
22.7.   65. výročie (1952) narodenia V. Meštera
23.7. 10,8 Mesiac v nove
24.7.   120. výročie (1897) narodenia A. M. Erhartovej
25.7. 8,6 konjunkcia Merkúra s Mesiacom (Merkúr 0,4° S)
25.7.   asteroid (216) Kleopatra v opozícii (10,9 mag)
26.7.   85. výročie (1932) narodenia J. Štohla
27.7. 2,0 konjunkcia Marsu so Slnkom (Mars 1,1° N)
28.7.   150. výročie (1867) narodenia Ch. D. Perrinea
28.7.   maximu meteorického roja južné Piscidy (ZHR 5)
28.7. 23,7 konjunkcia Jupitera s Mesiacom (Jupiter 2,1° S)
30.7. 5,6 Merkúr v najväčšej východnej elongácii (27,2°)
30.7.   maximum meteorického roja južné δ Akvaridy (ZHR 25)
30.7. 16,4 Mesiac v prvej štvrti
30.7.   maximum meteorického roja južné α Kaprikornidy (ZHR 5)
2.8. 18,9 Mesiac v apogeu (405 027 km)
3.8. 8,8 konjunkcia Saturna s Mesiacom (Saturn 3,0° S)
3.8. 10,8 Urán v zastávke, pohybuje sa spätne
5.8. 12,4 konjunkcia Pluta s Mesiacom (Pluto 1,9° S)
5.8. 12,2 Mars najďalej od Zeme (2,65818 AU)
7.8.   čiastočné zatmenie Mesiaca
7.8. 19,2 Mesiac v splne

 

späť na hlavnú stránku Hvezdárne