Úkazy a výročia   (august - september  )  (Pavol Rapavý,  Hvezdáreň R.Sobota)

kalkulátor mesač. fáz.   fáza Mesiaca

 

dátum SEČ  
1.8.   105. výročie (1912) narodenia A. Eichlera
2.8. 18,9 Mesiac v apogeu (405 027 km)
3.8. 8,8 konjunkcia Saturna s Mesiacom (Saturn 3,0° S)
3.8. 10,8 Urán v zastávke, pohybuje sa spätne
4.8.   kométa 2P/Encke v opozícii (1,288 AU)
4.8.   10. výročie (2007) štartu marsovskej sondy Phoenix
5.8. 12,2 Mars najďalej od Zeme (2,6582 AU)
5.8.   80. výročie (1937) narodenia B. Marsdena
6.8.   350. výročie (1667) narodenia J. Bernoulliho
7.8. 19,2 Mesiac v splne
7.8. 19,3 zatmenie Mesiaca
8.8.   40. výročie (1977) zániku vesmírnej stanice Saľut 5
9.8.   asteroid (419) Aurelia v opozícii (10,5 mag)
9.8.   135. výročie (1872) 1. fotogr. spektra Vegy (H. Draper)
10.8. 0,4 konjunkcia Neptúna s Mesiacom (Neptún 1,6° N)
10.8.   1230. výročie (787) narodenia Abu Maa´sara
11.8.   asteroid (25) Phocaea v opozícii (10,0 mag)
11.8.   140. výročie (1877) objavu mesiaca Deimos (A. Hall)
12.8. 7,3 Merkúr v zastávke, pohybuje sa spätne
12.8.   maximum meteorického roja Perzeidy (ZHR 150)
12.8.   120. výročie (1897) narodenia O. von Struvea
12.8.   150. výročie (1867) narodenia S. K. Kostinského
13.8. 9,9 konjunkcia Uránu s Mesiacom (Urán 4,7° N)
15.8. 2,3 Mesiac v poslednej štvrti
15.8.   125. výročie (1892) narodenia L. de Broglieho
15.8.   130. výročie (1887) narodenia P. W. Merilla
16.8. 8,7 denný zákryt Aldebarana
17.8.   140. výročie (1877) objavu mesiaca Phobos (A. Hall)
17.8.   maximum meteorického roja κ Cygnidy (ZHR 3)
18.8. 14,3 Mesiac v perigeu (366 125 km)
19.8. 4,6 konjunkcia Venuše s Mesiacom (Venuša 2,8° N)
20.8.   40. výročie (1977) štartu Voyagera 2
21.8. 4,0 konjunkcia Marsu s Mesiacom (Mars 2,1° N)
21.8. 19,5 úplné zatmenie Slnka
21.8. 19,5 Mesiac v nove
22.8.   asteroid (804) Hispania v opozícii (10,8 mag)
23.8. 19,6 Merkúr najbližšie k Zemi (0,6169 AU)
23.8.   90. výročie (1927) narodenia Ľ. Kresáka
23.8.   130. výročie (1887) narodenia F. A. Candera
25.8. 16,6 konjunkcia Jupitera s Mesiacom (Jupiter 2,5° S)
25.8. 16,1 Saturn v zastávke, pohybuje sa priamo
26.8. 21,6 Merkúr v dolnej konjunkcii
29.8. 9,2 Mesiac v prvej štvrti
30.8. 12,5 Mesiac v apogeu (404 309 km)
30.8.   25. výročie (1992) objavu 1992 QB1 (1. objekt Kuiperovho pásu)
30.8. 15,5 konjunkcia Saturna s Mesiacom (Saturn 2,8° S)
31.8.   180. výročie (1837) narodenia É. J. M. Stephana
1.9.   maximum meteorického roja α Aurigidy (ZHR 6)
1.9.   155. výročie (1862) narodenia R. Kövesligethyho
4.9. 15,5 Neptún najbližšie k Zemi (28,9384 AU)
4.9. 16,9 Merkúr v zastávke, pohybuje sa priamo
5.9. 2,1 konjunkcia Merkúra s Marsom (Merkúr 3,2° S)
5.9. 6,4 Neptún v opozícii
5.9. 13,8 konjunkcia Marsu s Regulusom (Mars 0,7° N)
5.9.   40. výročie (1977) štartu Voyagera 1
6.9. 7,1 konjunkcia Neptúna s Mesiacom (Neptún 1,2° N)
6.9. 8,1 Mesiac v splne
8.9.   asteroid (89) Julia v opozícii (9,0 mag)
8.9.   50. výročie (1967) štartu Surveyora 5
9.9. 13,6 konjunkcia Uránu s Mesiacom (Urán 4,8° N)
9.9.   maximum meteorického roja septembrové ε Perzeidy (ZHR 5)
10.9.   160. výročie (1857) narodenia J. E. Keelera
11.9.   asteroid (354) Eleonora v opozícii (10,8 mag)
11.9.   110. výročie (1907) narodenia A. F. Bogorodského
11.9.   140. výročie (1877) narodenia J. Jeansa
12.9. 11,3 Merkúr v najväčšej západnej elongácii (17,9°)
12.9. 14,3 konjunkcia Aldebarana s Mesiacom (Aldebaran 21´ N)
12.9.   100. výročie (1917) narodenia T. Kolbenhayera
13.9. 7,4 Mesiac v poslednej štvrti
13.9. 17,1 Mesiac v perigeu (369 859 km)
16.9. 19,7 konjunkcia Merkúra s Marsom (Merkúr 0,1° N)
17.9.   50. výročie (1967) narodenia P. Pravca
17.9.   160. výročie (1857) narodenia K. E. Ciolkovského
18.9. 0,9 konjunkcia Venuše s Mesiacom (Venuša 1,2° N)
18.9. 4,6 konjunkcia Mesiaca s Regulusom (Regulus 0,4° N)
18.9. 20,7 konjunkcia Marsu s Mesiacom (Mars 0,7° N)
18.9. 23,6 konjunkcia Merkúra s Mesiacom (Merkúr 0,8° N)
19.9.   asteroid (344) Desiderata v opozícii (10,9 mag)
20.9. 6,5 Mesiac v nove
22.9. 10,7 konjunkcia Jupitera s Mesiacom (Jupiter 3,0° S)
22.9. 21,0 jesenná rovnodennosť, začiatok astronomickej jesene
22.9.   85. výročie (1932) narodenia A. Rükla
23.9.   180. výročie (1837) narodenia A. Gautiera
25.9.   25. výročie (1992) štartu Marsu Observer
26.9.   75. výročie (1942) narodenia T. Mézeša
27.9. 1,7 konjunkcia Saturna s Mesiacom (Saturn 2,9° S)
27.9.   10. výročie (2007) štartu sondy Dawn
27.9. 7,9 Mesiac v apogeu (404 346 km)
28.9. 3,9 Mesiac v prvej štvrti
28.9.   160. výročie (1857) narodenia E. Mahlera
29.9.   200. výročie (1817) narodenia V. V. Kuneša
29.9.   40. výročie (1977) štartu Saľutu 6
3.10. 12,8 konjunkcia Neptúna s Mesiacom (Neptún 1,5° N)
5.10. 17,7 konjunkcia Venuše s Marsom (Venuša 0,2° N)
5.10. 19,7 Mesiac v splne
6.10. 19,3 konjunkcia Uránu s Mesiacom (Urán 4,9° N)

späť na hlavnú stránku Hvezdárne