Úkazy a výročia jún - júl  (Pavol Rapavý,  Hvezdáreň R.Sobota)

kalkulátor mesač. fáz.   fáza Mesiaca

 

dátum SEČ  
2.6. 17,6 Mesiac v odzemí (405 317 km)
2.6.   160. výročie (1858) objavenia kométy Donati
3.6. 12,8 Mars v konjunkcii s Mesiacom (Mars 2,7° S)
6.6. 3,2 Merkúr v hornej konjunkcii
6.6. 19,5 Mesiac v poslednej štvrti
7.6.   70. výročie (1948) narodenia J. Humeňanského
10.6.   asteroid (192) Nausikaa v opozícii (10,5 mag)
10.6.   210. výročie (1808) narodenia F. Kaisera
12.6.   60. výročie (1958) narodenia L. Pastoreka
13.6. 20,7 Mesiac v nove
13.6.   160. výročie (1858) narodenia G. H. Knibbsa
14.6.   50. výročie (1968) prvého pozorovania asteroidu radarom (1566) Icarus
15.6. 0,9 Mesiac v prízemí (359 502 km)
16.6. 13,2 Venuša v konjunkcii s Mesiacom (Venuša 2,8° N)
16.6.   asteroid (29) Amphitrite v opozícii (9,5 mag)
17.6.   asteroid (9) Metis v opozícii (9,7 mag)
19.6. 13,3 Neptún v zastávke, začína sa pohybovať spätne
19.6.   asteroid (4) Vesta v opozícii (5,3 mag)
20.6. 11,9 Mesiac v prvej štvrti
21.6. 11,1 letný slnovrat
23.6. 22,9 Jupiter v konjunkcii s Mesiacom (Jupiter 3,2° S)
24.6.   125. výročie (1883)narodenia V. Hessa
24.6.   175. výročie (1843) narodenia I. B. Zocha
27.6. 14,3 Saturn v opozícii
27.6. 19,4 Saturn najbližšie k Zemi (9,0488 AU)
27.6.   85. výročie (1933) narodenia I. Zajonca
27.6.   maximum meteorického roja júnové Bootidy (ZHR var)
28.6. 5,5 Saturn v konjunkcii s Mesiacom (Saturn 1,2° S)
28.6. 5,9 Mesiac v splne
28.6. 14,8 Mars v zastávke, začína sa pohybovať spätne
29.6.   130. výročie (1888) narodenia A. A. Fridmana
29.6.   150. výročie (1868) narodenia G. E. Halea
29.6.   200. výročie (1818) narodenia A. Secchiho
30.6. 3,8 Mesiac v odzemí (359 502 km)
30.6.   110. výročie (1908) Tunguzskej katastrofy - Asteroid day
30.6.   270. výročie (1748) narodenia J. D. Cassiniho
1.7. 0,7 Mars v konjunkcii s Mesiacom (Mars 3,9° S)
2.7.   200. výročie (1818) narodenia K. I. Konstantinova
4.7.   75. výročie (1943) narodenia J. Nováka
4.7.   150. výročie (1868) narodenia H. S. Leawittovej
6.7. 8,9 Mesiac v poslednej štvrti
6.7. 17,8 Zem najďalej od Slnka (1,0167 AU)
7.7.   asteroid (26) Proserpina v opozícii (10,5 mag)
7.7.   asteroid (144) Vibilia v opozícii (10,9 mag)
9.7.   asteroid (198) Ampella v opozícii (10,6 mag)
10.7.   360. výročie (1658) narodenia L. F. Marsigliho
11.7. 4,8 Jupiter v zastávke, začína sa pohybovať priamo
11.7.   120. výročie (1898) narodenia N. I. Boneva
12.7. 6,5 Merkúr v najväčšej východnej elongácii (26,4°)
12.7.   30. výročie (1988) štartu sondy Phobos 2
12.7. 10,8 Pluto v opozícii
13.7. 3,8 Mesiac v nove
13.7.   čiastočné zatmenie Slnka (od nás nepozorovateľné)
13.7. 9,4 Mesiac v prízemí (357 435 km)
13.7.   105. výročie (1913) narodenia Š. Kupču
15.7. 0,0 Merkúr v konjunkcii s Mesiacom (Merkúr 1,2° S)
15.7. 19,2 Regulus v konjunkcii s Mesiacom (Regulus 0,9° S)
15.7.   75. výročie (1943) narodenia J. B. Bellovej
16.7. 4,5 Venuša v konjunkcii s Mesiacom (Venuša 0,8° S)
16.7.   80. výročie (1938) narodenia M. Havriľáka
17.7.   190. výročie (1828) narodenia V. P. Engeľgarta
17.7.   320. výročie (1698) narodenia P. Maupertuisa
19.7.   asteroid (52) Europa v opozícii (11,0 mag)
19.7.   asteroid (88) Thisbe v opozícii (9,7 mag)
19.7. 20,9 Mesiac v prvej štvrti
21.7. 3,6 Jupiter v konjunkcii s Mesiacom (Jupiter 3,5° S)
23.7.   140. výročie (1878) narodenia A. Dittricha
24.7.   asteroid (14) Irene v opozícii (10,0 mag)
25.7. 8,4 Merkúr v zastávke, začína sa pohybovať spätne
25.7. 7,5 Saturn v konjunkcii s Mesiacom (Saturn 1,5° S)
26.7.   55. výročie (1973) prvej geostac. družice Syncom 2
27.7. 6,1 Mars v opozícii
27.7. 21,3 Mesiac v splne
27.7. 21,4 úplné zatmenie Mesiaca
27.7. 20,9 konjunkcia Mesiaca s Marsom (Mars 5,8° S)
27.7. 6,7 Mesiac v odzemí (406 216 km)
28.7.   asteroid (140) Siwa v opozícii (10,4 mag)
28.7.   maximum meteorického roja Južné Piscidy (ZHR 5)
28.7.   100. výročie (1918) narodenia A. G. Wilsona
30.7.   maximum meteorického roja južné δ Akvaridy (ZHR 25)
30.7.   140. výročie (1878) narodenia J. Stebbinsa
30.7.   maximum meteorického roja α Kaprikornidy (ZHR 5)
31.7. 8,9 Mars najbližšie k Zemi (0,3850 AU)
4.8. 19,3 Mesiac v poslednej štvrti
5.8. 19,4 Merkúr najbližšie k Zemi (0,5964 AU)
7.8. 21,4 Urán v zastávke, začína sa pohybovať spätne

 

späť na hlavnú stránku Hvezdárne