http://www.aktuality.sk/clanok/237814/nobelova-cena-za-fyziku-2013-za-bozsku-casticu/

 

Už niekoľko rokov sa nepretržite podieľa Hvezdáreň aj SZAA na organizácii konferencie Tvorivý učiteľ fyziky alebo Festival Fyziky.

 I v roku 2013 ...

V krásnom prostredí Smolenického zámku sa v dňoch 7. – 10. 4. 2013 bolo „fyzikálne“ rušno. Už po šiesty krát sa tu uskutočnila konferencia Tvorivý učiteľ fyziky – Tvorivý učiteľ fyziky, ktorú organizovala Slovenská fyzikálna spoločnosť v spolupráci s Prírodovedeckou fakultou UPJŠ, Fyzikálnym ústavom SAV, Pansophiou, Hvezdárňou v Rimavskej Sobote a Pedagogickou sekciou JSMF.

„Našinci“ (členovia SZAA či SAS) sa prezentovali niekoľkými príspevkami, veď astronómia je jednou z najzaujímavejších súčastí fyziky a problematika svetelného znečistenia je už od roku 2009 v programe konferencie takmer ako samozrejmosť. Tohto roku to bola aj príležitosť spropagovať ďalšiu oblasť tmavej oblohy u nás (BOTO), ktorá je na území Českej republiky a Slovenska.

V. Bahýl, P. Rapavý: Borovica z hvezdárne v Hurbanove a dendrochronológia

D. Rapavá: Výstava fyzikálnych fotografií

P. Begeni, P. Rapavý: Beskydská oblasť tmavej oblohy

P. Rapavý: Kométa ISON

Postery o svetelnom znečistení a Parku tmavej oblohy Poloniny

Nočné a denné pozorovanie (Rapavý, Petrík)

K astronomickým témam prispeli aj kolegovia zo ZČU v Plzni. Keď O. Kéhar prezentoval astronomické úlohy a webové aplikácie aj na asteroide Poloniny, bolo mi pri srdci tak príjemne, že som mu musel verejne poďakovať. Inšpiráciou mu bol baner Parku tmavej oblohy Poloniny pre prednáškovou sálou a tak pripravenú prezentáciu ešte v noci prepracoval.

Z konferencie bude vydaný recenzovaný zborník,, väčšina príspevkov bude dostupná aj v elektronickej forme. Plánovaný termín ďalšieho ročníka tejto vynikajúcej konferencie je 27. – 30. 4. 2014.

 Za skvelú organizáciu je nutné poďakovať viacerým, no snáď najviac Dr. Krupovi, ktorý je akýmsi duchovným otcom konferencie, ktorý s organizačným výborom pripravil túto skvelú a netradičnú konferenciu.

Pavol Rapavý

http://www.szaa.org/index.php/festival-fyziky-smolenice-2013.html


 Tvorivý učiteľ fyziky 4.-7.5.2010    učiteľ fyziky 2008

 

Opäť sa v Smoleniciach pod taktovkou D. Krupu zo SFS  zišli učitelia fyziky i fyzici, aby sa podelili o skúsenosti z tvorivého prístupu k vyučovaniu fyziky, ktorej v osnovách neustále ubúda, čo má zlý dopad na formovanie logického a operačného myslenia u žiakov. Hľadali sa spôsoby ako zaujať a zhodli sa opäť, že experiment  je to materské mlieko, slovami prof. Baníka, ktoré je nevyhnutné podávať študentom, aby sa motivovali... Na obr. D. Krupa pri prednáške o silách medzi troma telesami, o časticových rezonanciách...
 Preto okrem ďalších prehľadových prednášok I. Túnyiho (od Verneho po Cassini), Š. Lubyho o nanočasticiach, V. Rušinovom Slnku, I. Krempaského problémoch súčasnej fyziky, R. Paštekovej gravimetrii i Dolinského geofyzikálnych výskumoch na Antarktíde, odznelo množstvo príspevkov z úsilia a praxe jednotlivých účastníkov. Bohatá diskusia musela byť často ukončená vzhľadom na nabitý program.

Veľký priestor bol ponechaný prezentáciám experimentov v rámci trhu nápadov i Petríkovej prezentácii programov Pansophie.

Určite opäť zaujali jednoduché Baníkove experimenty, na trhu nápadov Beňuškove s magnetmi, Kirešov model auta na vodíkový pohon, Valovičovej (Nitra) show rôznych jednoduchých ukážok vrátane vystrelenia octovo-sódovej rakety, ktorá skončila na balkóne, experimenty so zotrvačnosťou P. Horvátha z FMFI UK, kváziperpetum pri pohári, zaujali aj zamyslenia nad tým, že fyzika je vlastne aj pre romantické duše, lebo  je o úcte k pravde, o obdive reálneho sveta (Camara) a mnohé ďalšie, ktoré sa nám sem nezmestili...

Tých, čo majú k foteniu a filmovaniu blízko mohli inšpirovať aj fyzikálne fotoinšpirácie Rapavej i Ješkovej referát o možnostiach vysokorýchlostnej kamery a tiež populárno-vedecké   filmy O. Holej z STU (vpravo hore v pozadí, pri notebooku J. Camara prezentovala aj študentskú súťaž fyzikfoto ).
A. Dirner zaujal množstvom projektových aktivít a spolupracovníkov, I. Kimák tiež z Košíc  rozprával o výstave ako prostriedku vzdelávania, doniesol na ukážku aj kozmonautickú výstavu zapožičanú z ČR (Halousek).
Svoje miesto mali projekty pre deti i študentov ako aj prezentácie samotných študentov. Prezentovali sa aj možnosti interaktívnej tabule a tiež niektoré programy a animácie, aj prvé medzinárodné e-laboratórium na Slovensku v Trnave (Čerňanský), ktoré významne môžu pomôcť pri modelovaní experimentu, resp. jeho vzdialenom uskutočnení.
Prezentoval sa aj projekt Fyzika na scéne, aj nezisková org. Scholla Ludus, ukážkami práce s deťmi, hrou s kockami, ktorú si tentokrát zahrali účastníci...

Bol to veľmi náročný a inšpirujúci program, nadviazali sa nové kontakty a priateľstvá, vymieňali sa informácie...

Podrobnejšie nájdete neskôr na stránkach SFS, link neskôr dodáme.


 Za Hvezdáreň v Rimavskej Sobote v rámci spoluorganizátorstva sme rozdali účastníkom plagáty o zaujímavých optických úkazoch v atmosfére a vzdialených objektoch vo vesmíre, pretože aj keď sa astronómia vytráca zo stredoškolských osnov, pre mnohých žiakov je stále tou najmotivujúcejšou časťou fyziky,  prezentovali sme problematiku svetelného znečistenia prostredníctvom banera a 3D modelu.

foto a text D. Rapavá