Tvorivý učiteľ fyziky


V Smoleniciach prebehohol 19.-22.4. 2009 ďalší ročník Tvorivého učiteľa, za Hvezdáreň sa ho zúčastnil RNDr. P. Rapavý

stránka pôvodne vznikla len ako reportáž zo semináru, ako inšpirácia pre učiteľov. Vzhľadom na to, že od priateľov prichádzajú pozoruhodné správy, svedčiace o mimoriadnej tvorivosti učiteľov i študentov, prinášame aj ďalšie...


 

 

Na Gymnáziu na Metodovej v Bratislave prebehol z podnetu nadšenej p. učiteľky RNDr. Janky Camara  už druhý ročník Fyzik foto, kde žiaci  prezentujú svoju schopnosť vidieť, fotiť, fyzikálne myslieť...Videla som ten prvý ročník a naozaj bol inšpirujúci, blahoželáme k tomuto druhému všetkým zúčastneným, učiteľom, vedeniu ale najmä študentom. Bolo očividné, že z toho mali veľkú radosť.

link s fotografiami žiackych projektov. http://picasaweb.google.sk/janacama/200811fyzikfoto#

Pani učiteľka Janka Camara skončila teoretickú fyziku, v mladosti jej učarovala astronómia na Hvezdárni v Prešove a až tam niekde siahajú korene nášho priateľstva, teraz  svoje nadšenie pre fyziku podáva ďalej mladým...

Z e-mailovej správy:

Cieľom bolo
nielen sa dívať, ale aj vidieť
nielen vidieť, ale aj fotiť,
nielen odfotiť, ale aj popísať, prezentovať pozorované.
A ak sa dá, tak aj pochopiť.


Z niektorých prác mám skutočne radosť, je to skvelá reklama na fyziku.
A pri iných, vizuálne možno menej zaujímavých mám zase radosť zo žiackych komentárov, z popisu ich myslenia,
ktorý síce nie je zachytený na plagátoch, ale je veľmi obohacujúci.

Súťaž sme vyhodnotili minulý piatok (14.11.), ako náš prípevok ku dňu demokracie
a tento týžden máme výstavu vo vestibule školy.

S pozdravom J. Camara

 


Seminár v Smoleniciach 2008 (materiály 14.12. už aj na stránkach  http://sfs.savba.sk/smolenice/index.htm )

 

  seminár Slovenskej fyzikálnej spoločnosti


V dňoch  22.-25. júna 2008 sa v prekrásnom prostredí zámku v Smoleniciach  (Kongresové centrum SAV) uskutočnil seminár Tvorivý učiteľ fyziky, ktorý organizovala Slovenská fyzikálna spoločnosť.  Dušou  celého seminára bol Dr. Dalibor Krupa, tajomník SFS, na obr. predstavuje anglicko – slovenský Fyzikálny slovník, jemu patrí poďakovanie za skvele pripravenú akciu i osobnú starostlivosť o účastníkov.

            Seminár bol určený učiteľom fyziky škôl všetkých stupňov a zameraný predovšetkým na prezentáciu zaujímavých experimentov, inovatívne vyučovacie metódy a postupy. Účastníkov bolo niečo vyše 50 a v skvele pripravenom programe odznelo 42 príspevkov od učiteľov základných škôl cez školy stredné až po pracoviská univerzitné a SAV. Špecifikom akcie bol aktívny prístup účastníkov, nakoľko takmer každý mal pripravenú prednášku, prezentáciu, či demonštráciu.  Spomenúť všetko zaujímavé je takmer nemožné, veď obsahom boli príspevky od metodológie, cez netradičné úlohy, informácie o invenčných aktivitách až po netradičné experimenty predvádzané lektormi priamo v prednáškovej sále, ktoré vyvolávali u účastníkov vlny potlesku. Bolo to skvelé, veď takmer všetci tlieskajúci boli fyzici. Videli sme demonštráciu supravodivosti, netradičné pokusy z elektriny, optiky, akustiky... i experiment, ktorým sa možno bude testovať nová teória vzniku planét..

Ťažko vyberať, ale určite zaujal jednosmerný elektromotor pripravený Z. Šuhajovou,  blesky – demonštrácia zmagnetizovania materiálu bleskovým výbojom, čo súviselo s Túnyiho predstavovaným novým modelom vzniku Zeme. Inšpiráciou boli aj Baníkove  netradičné návody na fyzikálne experimenty a Kirešove  sprístupnenie fyzikálnych poznatkov experimentom. M. Zentková dokazovala, ako sa dá netradične fyzikou zaujať aj v materských škôlkach.

Zaujatí boli poslucháči  počas celého semináru. Možno osobitnou kapitolou boli príspevky, súvisiace s astronómiou, pretože tá je častou motivačnou bránou k fyzike. Také boli príspevky Rapavého s jeho ponukou Hvezdárne v učebnom procese školám i Frankov príspevok o videoprednáškach, svedčiaci o úspechu astronomických prednášok. Keď sme pri nadšení a motivácii určite musíme spomenúť Valovičovú a jej nadšenie pre prácu s deťmi.  Program končil v neskorých nočných hodinách ( napríklad aj pozorovaním  oblohy voľným okom i výkonným ďalekohľadom, čo lektorovali Rapavý s Petríkom, či multimediálnym programom  Petríka,  prezentujúci Pansophiu (Stvorenie sveta alebo vesmír v orechovej škrupinke) .

V programe boli aj ďalšie atraktívne témy.  D. Kluvanec (vľavo) a jeho asistenti pri demonštrácii supravodivosti. Dirner (vpravo)  ponúkol pohľad  do modernej fyziky.
Kuloárne diskusie počas dňa  často končili až po polnoci... Popri starých vznikli nové priateľstvá, dohodli sa spolupráce i výmeny informácií a tak už len veríme, že sa táto skvelá, prospešná a kvalitne pripravená akcia bude opakovať.

na obr. vľavo p. Dohňanská s p. Krupom a vpravo priatelia z CERNu  Zuzka Ješková a Paľo Rapavý.

Panovala atmosféra spolupráce a len tak počas jednej prestávky,  pri kávičke, vznikla idea zaznamenania celého priebehu - vydanie DVD a možno aj zborníka s príspevkami. Ochotní ľudia sa našli veľmi rýchlo a tak sa už teraz môžeme tešiť !


Reakcie:

..Voľakedy dávno, ešte v roku 1989 som bola v Čechách  na takej show pre verejnosť - Zaujímavé experimenty z fyziky a bol o to veľký záujem, snáď aj u nás raz nastanú také časy...

DR