TIPY NA POZOROVANIE  (august - september)  (Pavol Rapavý,  Hvezdáreň R.Sobota) viac pre astronómov amatérov


 

11. 8. nastane čiastočné zatmenie Slnka, ktoré však od nás neuvidíme. Maximálna fáza zatmenia bude 0,736 (v jednotkách slnečného priemeru). Zatmenie bude viditeľné len z Grónska, Škandinávie, ázijskej časti Ruska, Mongolska a Číny.

 
 Mesiac   Fázy Mesiaca 

  

posledná štvrť

4. 8.; 19:18

3. 9.; 3:37

nov

11. 8.; 10:57

9. 9.; 19:01

prvá štvrť

18. 8.; 8:48

17. 9.; 0:15

spln

26. 8.; 12:56

25. 9.; 3:52 

Planéty

Podrobnejšie o ostatných planétach sa dočítate v obloha planéty.


Plutoid a trpaslíčie planéty

Začiatkom júna  2008 bolo prijaté rozhodnutie  používať pre Pluto označenie plutoid v rámci kategórie trpasličích planét, teda už nie planéta. Plutoid je definovaný ako nebeské teleso guľovitého tvaru s vlastnou gravitáciou, ktoré sa nachádza na obežnej dráhe Slnka za planétou Neptún.
K dvom doposiaľ známym  plutoidom  Pluto a Eris pribudol Makemake, astronómovia však očakávajú objavenie ďalších takýchto objektov.

Trpasličích planét je teda zatiaľ 5 (Pluto, Ceres, Eris, Makemake, Haumea).

(134340) Pluto (14,3 mag) v Strelcovi má po júlovej opozícii len mierne sa zhoršujúce podmienky pozorovateľnosti, koncom septembra zapadá asi hodinu pred polnocou. Na jeho zbadanie potrebujeme ďalekohľad s priemerom aspoň 30 cm, až do 30. 9. sa pohybuje medzi hviezdami spätne na okraji Mliečnej cesty.

 
Efemerida (134340) Pluto        
Dátum   RA(2000) D(2000)     mag el.
1. 8.  19h23,5m  -21º54,9' 14,2 160,8
11. 8.  19h22,5m  -21º57,7 14,2 151
21. 8.  19h21,7m  -22º00,3 14,3 141,2
31. 8.  19h21,1m  -22º02,6 14,3 131,4
10. 9.  19h20,5m  -22º04,5 14,3 121,6
20. 9.  19h20,2m  -22º06,1 14,3 111,8
30. 9.  19h20,1m  -22º07,3 14,3 102

(1) Ceres (8,8 – 8,5 mag) sa presunie 19. 8. z Leva do Panny, jej uhlová vzdialenosť od Slnka sa zmenšuje a tak bude pozorovateľná len krátko na večernej oblohe. 5. 8. bude na pozadí fotogenických M 65 a M 66, no žiaľ len za súmraku.

Efemerida (1) Ceres        
Dátum   RA(2000) D(2000)     mag el.
1. 8.  11h12,8m  +13º53,5' 8,8 36,1
11. 8.  11h28,7m  +12º00,0 8,8 31
21. 8.  11h44,7m  +10º05,0 8,8 25,9
31. 8.  12h00,9m  +08º09,2 8,7 21Asteroidy

 

V opozícii budú jasnejšie ako 11 mag: (70) Panopaea (11.8.; 10,8 mag), (196) Philomela (12.8.; 10,8 mag), (47) Aglaja (12.8.; 10,9 mag), (148) Gallia (23.8.; 10,7 mag), (230) Athamantis (24.8.; 10,2 mag), (37) Fides (31.8.; 10,5 mag), (115) Thyra (2.9.; 9,8 mag), (27) Euterpe (6.9.; 9,8 mag), (173) Ino (16.9.; 10,3 mag), (30) Urania (18.9.; 9,6 mag), (5) Astraea (18.9.; 10,8 mag), (511) Davida (21.9.; 10,7 mag), (10) Hygiea (26.9.; 10,1 mag), (93) Minerva (27.9.; 11,0 mag), (387) Aquitania (28.9.; 11,0 mag).

Najjasnejším asteroidom ostáva (4) Vesta, ktorá sa však od nás vzdiali z 1,3447 na 2,0196 AU a jej jasnosť poklesne zo 6,3 na 7,3 mag. 5. 9 sa presunie z Hadonosa do Strelca, pohybuje sa v najhustejších častiach Mliečnej cesty s množstvom objektov. 21. 9. ju nájdeme stupeň pod Lagúnou (M 8; 5,8 mag).

 

Efemerida asteroidu (4) Vesta        
Dátum   RA(2000) D(2000)     mag el.
1. 8.  17h24,8m   -22º46,4'  6,3 133,4
6. 8.  17h25,0m   -23º06,1'  6,4 128,7
11. 8.  17h26,1m   -23º25,2' 6,5 124,2
16. 8.  17h28,1m   -23º43,7' 6,7 119,9
21. 8.  17h30,8m   -24º01,4' 6,8 115,7
26. 8.  17h34,3m   -24º18,3' 6,9 111,7
31. 8.  17h38,5m   -24º34,1' 7 107,8
5. 9.  17h43,4m   -24º48,7'  7 104,1
10. 9.  17h48,8m   -25º02,0' 7,1 100,5
15. 9.  17h54,8m   -25º13,8' 7,2 97
20. 9.  18h01,3m   -25º23,9' 7,3 93,6
25. 9.  18h08,3m   -25º32,3' 7,4 90,2
30. 9.  18h15,7m   -25º38,6' 7,4 87zákryty  08- 09 2018

 

Upresnenia  predpovedí zákrytov  sú na stránke http://astrosurf.com/eaon/ 


Kométy

 

Konečne sme sa dočkali komét, ktoré budú aj v dosahu binokulárov. Niektoré ešte to najlepšie len čaká, no určite si užijeme známu periodickú kométu 21P/Giacobini-Zinner.

 

Kométu objavil 20. 12. 1900 M. Giacobini v Nice a nezávisle E. Zinner v Bambergu. Kométa s obežnou dobou 6,5 r je materským telesom meteorického roja Drakonidy (Giacobinidy), u ktorých boli pozorované v roku 1933 a 1946 meteorické dažde. 20. 9.1946 prešla kométa len 0,26 AU od Zeme. Ostatná vysoká frekvencia bola pozorovaná v roku 2011 (ZHR~300).

Až do polovice prvej septembrovej dekády je cirkumpolárna s pomerne rýchlym vlastným pohybom po oblohe. Bude sa presúvať pozdĺž Mliečnej cesty s množstvom objektov, od Kasiopeje až po Jednorožca. 2. 9. prejde necelý stupeň od Capelly (α Aur), 10. 9. tesne vedľa otvorenej hviezdokopy M 37 (5,6 mag) a 15. 9. Cez ďalšiu otvorenú hviezdokopu M 35 (5,1 mag).

 
Efemerida kométy 21P/Giacobini-Zinner        
Dátum   RA(2000) D(2000)     mag el.
1. 8. 23h59,7m +65º29,7'  8,8 88,5
6. 8. 00h47,8m +66º26,8'  8,5 86,9
11.8  01h42,6m  +66º15,5' 8,2 85,4
16.8  02h39,3m  +64º35,0' 7,9 83,9
21.8  03h32,1m  +61º14,4' 7,6 82,5
26.8  04h17,4m  +56º14,6' 7,4 81,2
31.8  04h54,3m  +49º46,9' 7,2 80,3
5. 9. 05h24,1m +42º09,2'  7,1 79,7
10.9  05h48,2m  +33º46,1' 7 79,6
15.9  06h07,9m  +25º05,9' 7,1 80
20.9  06h24,2m  +16º36,3' 7,2 80,9
25.9  06h37,9m  +08º38,9' 7,4 82,2
30.9  06h49,5m  +01º25,8' 7,6 83,7

PANSTARRS (C/2017 S3) bude pozorovateľná len začiatkom augusta, neskôr jej deklinácia rýchlo klesá a uhlovo sa približuje k Slnku. 5. 8. už má elongáciu len 23º, perihéliom prejde 15. 8. kedy by mohla dosiahnuť až 3 mag.

Efemerida kométy PANSTARRS (C/2017 S3)        
Dátum   RA(2000) D(2000)     mag el.
1. 8. 06h57,0m +40º11,6'  +40º11,6'  31,8
6. 8. 07h46,8m +27º47,8'  +27º47,8'  20,7
11.8  08h36,8m  +12º55,3'  +12º55,3' 11,2

Ďalšie kométy na oblohe budú mať maximálne 10 – 11 mag a to najlepšie ich ešte len čaká, no pozorovania chýbajú 64P/Swift-Gehrels a 38P/Stephan-Oterma).

 

 

 


Meteorické roje

 

Druhá polovica prázdnin býva v znamení meteorických expedícií. Začiatkom augusta ešte doznieva aktivita južných rojov, ktoré mali maximum koncom júla (Piscis Austrinidy, južné δ Akvaridy, α Kaprikornidy).

Výborné podmienky tohto roku sú počas maxima Perzeíd, nakoľko Mesiac je 11. 8. v nove a tak pozorovanie rušiť nebude.

Tradičné maximum Perzeíd nastáva pri dĺžke Slnka 139,8 až 140,3, čo zodpovedá intervalu od 12. 8. 21 hod do 13. 8. 9 hod. Počas maxima frekvencia dosiahne 110 meteorov za hodinu. Vysoká aktivita, ktorá bola v roku 2016 (ZHR 200) sa tohto roku neočakáva, no pre podrobnejšie štúdium aktivity tohto roja sa odporúča pozorovateľom zasielať svoje pozorovania aj v kratších intervaloch do 15 min.

Začiatkom septembra je maximum α Aurigíd, ktorým prepočítaná frekvencia je 6, no pozorovanie bude rušiť Mesiac pred poslednou štvrťou.

 

 

Meteorické roje (august - september)

roj

aktivita

maximum

λsol

α

δ

vinf

r

ZHR

antiheliónový zdroj (ANT)

10. 12. – 10. 9

 

 

 

 

30

3,0

4

Piscis Austrinidy (PAU)

15. 7. – 10. 8.

28.7.

125°

341°

-30°

35

3,2

5

južné δ Akvaridy (SDA)

12. 7. – 23. 8.

30.7.

127°

340°

-16°

41

2,5

25

α Kaprikornidy (CAP)

3. 7. – 15. 8.

30.7.

127°

307°

-10°

23

2,5

5

Perzeidy (PER)

17. 7. – 24. 8.

12.8.

140,0°

48°

+58°

59

2,2

110

κ Cygnidy (KCG)

3. 8. – 25. 8.

17.8.

145°

286°

+59°

25

3,0

3

α Aurigidy (AUR)

25. 8. – 5. 9.

1.9.

158,6°

91°

+39°

66

2,5

6

septembrové ε Perzeidy (SPE)

5. 9. –21. 9.

9.9.

166,7°

48°

+40°

64

3,0

5

  

home späť na hlavnú stánkunt>/p>

NAJ.sk