TIPY NA POZOROVANIE  ( apríl - máj)  (Pavol Rapavý,  Hvezdáreň R.Sobota) viac pre astronómov amatérov Mesiac   Fázy Mesiaca 

posledná štvrť

8.4.; 8:18

8.5.; 3:09

nov

16.4.; 2:57

15.5.; 12:48

prvá štvrť

22.4.; 22:46

22.5.; 4:49

spln

30.4.; 1:58

29.5.; 15:20

Mesiac bude 8. 4. v poslednej štvrti a súčasne v odzemí, jeho uhlový priemer bude len necelých 30´. 22. 4. bude zase Mesiac v prvej štvrti a keďže 20. 4. bol v prízemí, jeho uhlový priemer bude takmer 33´. Porovnaním získame pekný obrázok zmeny uhlového priemeru Mesiaca o ktorej sa toľko hovorí hlavne pri „supersplnoch“.
   

Planéty

Podrobnejšie o ostatných planétach sa dočítate v obloha planéty.


Plutoid a trpaslíčie planéty

Začiatkom júna  2008 bolo prijaté rozhodnutie  používať pre Pluto označenie plutoid v rámci kategórie trpasličích planét, teda už nie planéta. Plutoid je definovaný ako nebeské teleso guľovitého tvaru s vlastnou gravitáciou, ktoré sa nachádza na obežnej dráhe Slnka za planétou Neptún.
K dvom doposiaľ známym  plutoidom  Pluto a Eris pribudol Makemake, astronómovia však očakávajú objavenie ďalších takýchto objektov.

Trpasličích planét je teda zatiaľ 5 (Pluto, Ceres, Eris, Makemake, Haumea).

(134340) Pluto (14,4 mag) je v Strelcovi a podmienky na jeho nájdenie sa zlepšujú, uhlovo sa od Slnka vzďaľuje. Nad obzor sa dostáva 2 hodiny po polnoci, koncom mája už o 22. 23. 4. je v zastávke a začne sa na hviezdnom pozadí pohybovať spätne, bude 11´ južne od hviezdy SAO 188219 (6,0 mag).

(1) Ceres (7,9 až 8,7 mag) sa 17. 5. presunie z Raka do Leva a podmienky pozorovateľnosti sa mierne zhoršujú, uhlovo sa približuje k Slnku. Začiatkom apríla zapadne nadránom, koncom mája hodinu po polnoci. Keďže sa od nás vzdiali z 1,9916 na 2,7178 AU, jej jasnosť poklesne.


Efemerida (1) Ceres
         
Dátum RA(2000) D(2000) mag el.
         
1. 4. 08h43,6m +31º05,4' 7,9 113,5
6. 4. 08h45,6m +30º43,3' 8,0 109,2
11. 4. 08h48,2m +30º18,6' 8,1 105,1
16. 4. 08h51,4m +29º51,5' 8,2 101,1
21. 4. 08h55,2m +29º22,2' 8,3 97,3
26. 4. 08h59,5m +28º50,9' 8,3 93,5
1. 5. 09h04,3m +28º17,8' 8,4 89,9
6. 5. 09h09,4m +27º42,8' 8,4 86,4
11. 5. 09h15,1m +27º06,2' 8,5 83,0
16. 5. 09h20,8m +26º27,9' 8,5 79,7
21. 5. 09h26,9m +25º48,0' 8,6 76,5
26. 5. 09h33,4m +25º06,5' 8,6 73,3
31. 5. 09h40,0m +24º23,7' 8,7 70,3Asteroidy

V opozícii budú jasnejšie ako 11 mag: (22) Kalliope (3.4.; 10,9 mag), (21) Lutetia (9.4.; 10,8 mag), (187) Lamberta (22.4.; 10,1 mag), (39) Laetitia (3.5.; 10,4 mag), (15) Eunomia (7.5.; 9,8 mag), (16) Psyche (9.5.; 10,4 mag), (13) Egeria (20.5.; 10,2 mag).

 

Najjasnejším asteroidom bude (4) Vesta, ktorá príjemne zjasňuje, blíži sa do svojej júnovej opozície a koncom mája bude mať už 5,6 mag. Priblíži sa k nám z 1,7226 na 1,1863 AU. Dostane sa teda na hranicu viditeľnosti aj bez ďalekohľadu, no pohybuje sa na pozadí Mliečnej cesty čo sťaží jej identifikáciu bez ďalekohľadu. Keďže je v Strelcovi, priblíži sa k niektorým pekným objektom nočnej oblohy, ktoré sú aj v dosahu triédrov.

Efemerida asteroidu (4) Vesta
         
Dátum RA(2000) D(2000) mag el.
         
1. 4. 17h57,8m -17º30,2' 7,0 101,4
6. 4. 18h02,9m -17º29,9' 6,9 105,1
11. 4. 18h07,4m -17º29,7' 6,9 108,9
16. 4. 18h11,3m -17º29,7' 6,8 112,9
21. 4. 18h14,5m -17º30,4' 6,7 117,0
26. 4. 18h16,9m -17º32,1' 6,6 121,2
1. 5. 18h18,5m -17º35,1' 6,5 125,7
6. 5. 18h19,4m -17º39,6' 6,4 130,3
11. 5. 18h19,4m -17º46,0' 6,2 135,1
16. 5. 18h18,5m -17º54,4' 6,1 140,1
21. 5. 18h16,7m -18º04,9' 6,0 145,3
26. 5. 18h14,2m -18º17,7' 5,9 150,7
31. 5. 18h10,9m -18º32,5' 5,8 156,2

Podobne na peknom pozadí sa bude v elegantnom oblúku presúvať aj (9) Metis (11,3 – 10,1 mag) a (20) Massalia (10,7 mag) bude na pozadí fotogenickej hmloviny IC 443, zbytku po supernove, ktorá je známa pod menom Medúza.zákryty  04- 05 2018

 

Upresnenia /span> predpovedí zákrytov  sú na stránke http://astrosurf.com/eaon/ 


Kométy

Na oblohe je niekoľko komét, no sú však slabšie ako 12 mag. Pod túto hodnotu sa tentokrát dostanú len dve kométy, no aj na ich pozorovanie budeme potrebovať tmavú oblohu. Nádejnejšia je PANSTARRS (C/2016 M1), ktorá sa bude presúvať južne z Orla do Strelca, jej pohyb sa mierne zrýchľuje. Na oblohe ju nájdeme v druhej polovici noci, koncom mája kulminuje 2 hodiny po polnoci. Priblíži sa k nám z 2,7148 na 1,4775 AU. Jasnosť v tabuľke je však pomerne optimistická, je možné, že kométa bude takmer o magnitúdu slabšia.
 

Takmer stabilnú jasnosť, tesne pod 12 mag, si udrží kométa PANSTARRS (C/2016 R2), ktorá má vysokú deklináciu, začiatkom apríla zapadne 2 hodiny po polnoci a v máji je už cirkumpolárna. Presunie sa z Perzea do Povozníka, 25. 4. bude medzi ε Aur (3,0 mag) a η Aur (3,1 mag) a 4. 5. 2° pod Capellou.

 

Efemerida kométy PANSTARRS (C/2016 M1)
         
Dátum RA(2000) D(2000) mag el.
1. 4. 19h35,1m -02º42,7' 11,4 76,6
6. 4. 19h37,5m -03º31,6' 11,3 80,7
11. 4. 19h39,5m -04º26,0' 11,1 85,1
16. 4. 19h41,0m -05º27,0' 11,0 89,6
21. 4. 19h42,0m -06º35,7' 10,8 94,2
26. 4. 19h42,3m -07º53,8' 10,7 99,2
1. 5. 19h42,0m -09º22,8' 10,5 104,3
6. 5. 19h40,9m -11º04,4' 10,4 109,7
11. 5. 19h38,8m -13º00,5' 10,2 115,4
16. 5. 19h35,6m -15º13,1' 10,0 121,5
21. 5. 19h31,1m -17º43,9' 9,9 127,9
26. 5. 19h25,2m -20º34,0' 9,7 134,6
31. 5. 19h17,5m -23º43,9' 9,6 141,5
Efemerida kométy PANSTARRS (C/2016 R2)
         
Dátum RA(2000) D(2000) mag el.
         
1. 4. 04h29,3m +37º21,9' 11,6 61,7
6. 4. 04h35,7m +38º26,0' 11,6 58,5
11. 4. 04h42,6m +39º28,8' 11,6 55,5
16. 4. 04h50,0m +40º30,4' 11,6 52,6
21. 4. 04h57,9m +41º30,6' 11,7 49,9
26. 4. 05h06,3m +42º29,3' 11,7 47,4
1. 5. 05h15,3m +43º26,5' 11,7 45,0
6. 5. 05h24,7m +44º22,0' 11,7 42,8
11. 5. 05h34,7m +45º15,6' 11,7 40,7
16. 5. 05h45,2m +46º07,2' 11,8 38,8
21. 5. 05h56,2m +46º56,6' 11,8 37,1
26. 5. 06h07,6m +47º43,6' 11,8 35,7
31. 5. 06h19,6m +48º28,0' 11,8 34,4


Meteorické roje

    

Od januárových Kvadrantíd nebol v činnosti aktívnejší meteorický roj a tak aprílové Lyridy sú príjemným spestrením pozorovateľov meteorov. Sú v činnosti 10 dní od polovice apríla, maximum nie je ostré, vyskytuje sa niekoľko podružných. Priemerná predpovedaná prepočítaná frekvencia (ZHR) v maxime, ktoré nastane 22. 4., je 18 meteorov za hodinu (priemer z ostatných 13. rokov), no v roku 1982 bolo ZHR až 90. Mesiac je pred prvou štvrťou a tak najlepšie podmienky nastanú až v druhej polovici noci po jeho západe. Materským telesom Lyríd je dlhoperiodická kométa C/1861 G1 (Thatcher) s obežnou dobou 415 rokov, v perihéliu bola 3. 6. 1861.

So známou kométou 1P/Halley súvisí roj η Akvaridy s maximom 6. 5. Podrobné štúdium dráhy kométy poukazuje na istú možnosť vyššieho počtu slabých meteorov už 3. a 5. 5. Vlani frekvencia dosiahla 77 meteorov za hodinu. Radiant roja však u nás vychádza len koncom astronomickej noci a navyše bude rušiť aj Mesiac pred poslednou štvrťou. Odmenou pozorovateľom sú však dlhé a rýchle meteory. S prúdom meteoroidov tejto kométy sa stretávane aj v októbri počas činnosti Orioníd.

Meteorické roje (apríl - máj)

roj

aktivita

maximum

λsol

α

δ

vinf

r

ZHR

antiheliónový zdroj (ANT)

10. 12. – 10. 9.

 

 

 

 

30

3,0

4

Lyridy (LYR)

14. 4. – 30. 4.

22. 4.

32,32°

271°

+34°

49

2,1

18

η Akvaridy (ETA)

19. 4. – 28. 5.

6. 5.

45,5°

338°

-01°

66

2,4

50

η Lyridy (ELY)

3. 5. – 14. 5.

9. 5.

48°

287°

+44°

43

3,0

3

home späť na hlavnú stánkunt>/p>

NAJ.sk