PROJEKT MO SZAA

Vďaka Kontu Orange a programu Šanca pre váš región,  ktorý schválila projekt pre MO SZAA v Rim. Sobote s názvom Astropark - živá pomôcka vzdelávania a oddychu a dobrovoľníckej práci členov sa opäť zveľadil areál astroparku, pribudli dvoje slnečné hodiny horizontálne a prstencové, astronomické znaky planét, tabuľka o 20. poludníku, nové lavičky, zrekonštruované boli staré a tiež nové  chodníky a dreviny v malom arboréte. 

Astropark bude miestom živej pohody, miestom stretávania, zaujímavosťou pre turistov.

Projekt začal v októbri 2006 a skončil v máji 2007, pre verejnosť bol otvorený počas Dňa otvorených dverí 10.6. k IHY.