Expedícia  Zem z vesmíru vesmír zo Zeme projekt APVV ( LPP - 0044-07) 4. rok 2011

V 1.roku 2007 bol venovaný projekt najmä Medzinárodnému roku planéty Zem a z tohto pohľadu aj potrebe ochrany našej planéty  a mal čiastkový názov Zem  z vesmíru , nájdete ho ako projekt LPP-0044-07.

V 2. roku  Medzinárodnému roku astronómie ako Vesmír zo Zeme, nájdete ho ako projekt LPP-0044-07rok2009.

V 3. roku  Medzinárodnému roku biodiverzity ako Život vo vesmíre , nájdete ho ako projekt LPP-0044-07rok2010.

Projekt na popularizáciu bol pôvodne schválený na obdobie troch rokov (4/2008-3/2011) a  v tomto roku bol predĺžený a v júli končí.  Plánujeme niekoľko prednášok s pozorovaniami pre školy na hvezdárni, 5 výjazdov s ďalekohľadmi do škôl a večerné výjazdy do obcí,  5 večerných pondelkových pozorovaní na Hvezdárni, akcie cez jarné prázdniny aj pozorovaním, výtvarnú súťaž.  Demonštračné zariadenie na využitie veternej energie   bude súčasťou vonkajšej expozície astroparku a doplní demonštračné na slnečnú.  Plánujeme putovanie vlaňajších fotografických výstav z vlastnej produkcie Vesmírne dimenzie a Tajomstvo svetla a vody a Život zblízka a tiež ďalšie putovanie už existujúcich  Stretnutie mikro a makrokozmu a tiež Z klenotov neba a Zeme. Plánujeme tiež pokračovať v aktivitách k svetelnému znečisteniu, spolupracovať so SZAA a ČR, pri vyhlásení fotosúťaže i výstavy.


 

Pre obce a školy je možné zorganizovať výjazdové verejné pozorovania s besedou prípadne prednáškou,  akciu Noc na hvezdárni pre kolektívy okolo 20 ľudí a tiež inštalovať astronomickú výstavu.

Záujemcovia sa môžu kontaktovať mailom na astrors@astrors.sk, alebo telefonicky na čísle 5624709.


 Najzaujímavejšie udalosti v projekte v roku 2011


Projekt skončil, ďakujeme.... ale všetky výstavy projektu sa zapožičiavajú naďalej, ďalšie informácie o nich nájdete vo výstavy

Všetky materiály sa distribujú a využívajú v ďalšej činnosti.


A posledný mesiac projektu sa i tábory aj individuálne exkurzie môžu vyšantiť aj s malými raketkami aj pozorovaním plazmovej gule. Aj na výjazde v Bottove 9.7. si raketku vyskúšali...a letí...Na hrade Modrý Kameň v sobotu 2.7. sa zišlo množstvo ľudí na bohatom programe, ten náš, pozorovanie protuberancií začal po skončené predvádzania dravcov, bol to posledný výjazd v rámci projektu a pozorovalo na ňom okolo 200 ľudí.

Projekt pomaly končí, v posledných júnových dňoch boli exkurzie veselšie i výletné a viac zamerané aj na ekologickú výchovu, ktorá bola jednou z nosných častí našej Expedície...využili sme náš astropark v priblížení prírody, deti videli aj ako sa liahne šidlo modré a veru aj exúvium videli nielen deti ale aj pani učiteľky po prvý raz a tak aj dôkladná prehliadka niečoho, čo pripomínala skôr mimozemšťana ako budúcu vážku, deti veľmi zaujala. Popri vesmíre, ktorý čakali,  aj tieto neočakávané zážitky boli pre nich veľmi emotívne a spontánne sľúbovali, že prídu zas...Vážky sú krehké ukazovatele čistoty prostredia a pre deti bolo ich bližšie spoznanie veľkým dobrodružstvom. Život zblízka mohli sledovať na putovných výstavách a ten skutočný mohli zas zblízka vidieť na Hvezdárni. Určite získali k nemu bližší vzťah aj s potrebou jeho ochrany.

V spolupráci s priateľmi z Košíc Dirnerom a Kimákom boli výstavy Vesmírne dimenzie a Svieťme si na cestu nie na hviezdy, pri realizácii ktorej pomáhali, prevezené do domu detí Harcerz v Krakove, na vernisáži bolo vyše 50 detí.


Na Murgašove dňi do Lučenca 19.4. sme prišli v rámci výjazdov opäť na pozvanie so ZŠ Vajanského a Ľubici Morkovej. Nadšenie učiteľov fyziky z pozorovania protuberancií   nás veľmi potešilo. Nik z nich ani účastníčka z Londýna ( s kamerou) také niečo nevideli.

Tí najmenší, ktorým treba pomáhať aj stoličkou či podanou rukou, sa tiež zoznamujú s vesmírom a ich cesta za poznaním je poznačená najväčším nadšením, deti z MŠ Rybárska ako malí zelení vojačkovia stáli vnútri i vonku..pri ďalekohľadoch.


 

Výstava Tajomstvo svetla a vody je v máji inštalovaná v Gymnáziu v Krompachoch, kde ju doplnili vysvetľujúcimi postermi o odfotených fyzikálnych javoch, teší nás, že výstava pomohla zvýšiť záujem a nadšenie pre fyziku. Zaujala aj v RCM v Košiciach, kde bola vo februári a marci a videlo ju 420 návštevníkov v organiz. skupinách a 800 jednotlivcov, potešilo, že sa páčila aj zahraničnej delegácii z Grécka, ktorá prejavila záujem o zapožičanie. V apríli bola inštalovaná na festivale fyziky, resp. Tvorivý učiteľ Fyziky na zámku v Smoleniciach.

Ešte posledné výjazdové prednášky, v Gymnáziu M. Hrebendu v Hnúšti zaujalo 10.5. rozprávanie o polstoročnici expedícií do vesmíru.

Deň Zeme 

V spolupráci s  Ekorelaxom sme u nich  a na námestí usporiadali akciu ku Dňu Zeme 20.4. V tento teplý takmer letný deň sa zapotili súťažiaci aj pri otázkach a úlohach v astronomickej časti ekosúťaže pre školy, zaujalo aj pozorovanie škvŕn a protuberancií, aj krátka prednáška o svetelnom znečistení s propagač. materiálmi. Najúspešnejší boli žiaci zo ZŠ Dobšinského, ale všetci si odniesli ako súčasť ceny aj plagáty Zauj. optické úkazy, Objekty vzdial. vesmíru a svetelné znečistenie. Poobede pokračoval Deň Zeme na námestí, veľkú chobotnicu z igelitu, ktorá už obopína celú Zem, krímili vybrané deti odpadovými igelitkami, zatiaľ sa ostatní návštevníci popri inom programe radi pozreli aj na protuberancie, ktoré ešte nevideli..a porozprávali sa o vplyve aktivity Slnka na planétu Zem.

11.-20.4. Akcie ku Dňu Kozmonautiky k 50. výročiu letu Gagarina a 30.výr. letu 1. raketoplánu


Naša účasť na seminári Tvorivý učiteľ fyziky (12.-15.4.)... prednáška o Parku tmavej oblohy Poloniny a problém svetelného znečistenia, vyvolal záujem a diskusiu, rovnako aj fyzikálna výstava Tajomstvo svetla a vody, na záver, keď konečne vyšlko slnko, bolo možné ukázať aj protuberancie, čo zaujalo aj hlavného organizátora dr. Krupu zo SFS. Prednáška bude opäť publikovaná aj zborníku, k čomu všetkých vyzval dr. Kíreš.

Nás ako vždy, zaujali  nielen príspevky a prednášky, ale najmä trh nápadov s experimentami, ktorý sa konal 13. a 14.4. popoludní.


Jedna z putujúcich výstav je od marca až do mája v priestoroch radnice, TIC v RS usporiadala  3.3. o 15,30 hod.stretnutie s autorkou, na obr. pri sprevádzaní na výstave Život zblízka. Výstava sa v septembri prenesie do EKORELAXU, kde je v súčasnosti druhá polovica výstavy, príbehy, ktorú sa rozhodli mať nainštalovanú do konca júna.

Vesmír očami detí 2011 Gemersko-malohontské múzeum marec, vernisáž 3.3. o 14,30 hod. s odovzdaním cien vyhodnotenie
Výstava bola nainštalovaná 1.3., na celú hornú chodbu múzea,  vystavená sú práce všetkých autorov, je ich vyše 270. Na obrázkoch sú postupujúce diela.
Na celoslovenskom kole bol medzi ocenenými v 3. kategórii Tibor Ďuriš zo ZŠ Klokočova Hnúšťa, gratulujeme.V dňoch od 14.do 18.2. boli Jarné prázdniny na Hvezdárni AKCIE   
Popri prednáškach a pozorovaniach v rámci programov si tie menšie detičky kedykoľvek prišli, popozerali ďalekohľad, výstavu a všetko, dôkladne vyskúšali.
Skupinové návštevy prichádzali na prednášky i pozorovania  cez deň i v noci, a ani vtedy si nenechali ujsť aj obhliadku parkuUzávierka VOD je predĺžená do  22.2.2011, porota bude 25.2.2011