Expedícia  Zem z vesmíru vesmír zo Zeme projekt APVV ( LPP - 0044-07) 3. rok 2010

V 1.roku bol venovaný projekt najmä Medzinárodnému roku planéty Zem a z tohto pohľadu aj potrebe ochrany našej planéty  a mal čiastkový názov Zem  z vesmíru , nájdete ho ako projekt LPP-0044-07.

V 2. roku  Medzinárodnému roku astronómie a Vesmír zo Zeme, nájdete ho ako projekt LPP-0044-07 rok2009.

záverečné mesiace projektu v roku 2011 nájdete  projekt LPP-0044-07rok2011

 

Projekt na popularizáciu bol schválený na obdobie troch rokov (4/2008-3/2011) a pokračuje v tomto roku pod čiastkovým názvom Život vo vesmíre. V Medzinárodnom roku  biodiverzity, ktorý je oslavou života na Zemi, bude rámcovať poznávanie vesmíru a možností života v ňom, aby sme si lepšie uvedomili unikátnosť našej Zeme a života na nej.

Opäť plánujeme okolo 70 prednášok s pozorovaniami pre školy na hvezdárni, 15 výjazdov s ďalekohľadmi do škôl a večerné výjazdy do obcí,  25 večerných pondelkových pozorovaní na Hvezdárni, akcie cez jarné prázdniny aj pozorovaním a s programom života vo vesmíre. Tematické viacdńové pozorovania  jarnej a jesennej oblohy. Akcie ako Noc na hvezdárni pre školské kolektívy ASTROPARK sezónne akcie s  ubytovaním   , výtvarnú a astronomickú súťaž , zapojenie sa do týždňa vedy či  týždňa kozmonautiky, seminár pre učiteľov, a prídu tiež ďalší dvaja pozvaní lektori na prednášky pre verejnosť.   Demonštračné zariadenie na využitie veternej energie  ako súčasťou vonkajšej expozície astroparku a doplní demonštračné na slnečnú. Plánujeme niekoľko fotografických výstav z vlastnej produkcie pôvodný zámer astronomická výstava bol rozšírený o  Tajomstvo svetla a vody (na popularizáciu fyziky) a Život zblízka (zo života hmyzu) a tiež ďalšie putovanie už existujúcich  Stretnutie mikro a makrokozmu a tiež Z klenotov neba a Zeme. Plánujeme tiež pokračovať v aktivitách k svetelnému znečisteniu, spolupracovať so SZAA a ČR, pri vyhlásení fotosúťaže i výstavy.
 


 

Pre obce a školy je možné zorganizovať výjazdové verejné pozorovania s besedou prípadne prednáškou,  akciu Noc na hvezdárni pre kolektívy okolo 20 ľudí a tiež inštalovať astronomickú výstavu.

Záujemcovia sa môžu kontaktovať mailom na astrors@astrors.sk, alebo telefonicky na čísle 5624709.


 Najzaujímavejšie udalosti v projekte v roku 2010

v znamení  témy Život vo vesmíre v Medzinárodnom  roku biodiverzityV rámci roka biodiverzity sa vyvinulo veľké úsilie v spolupráci so SZAA a ďalšími organizáciami v snahách o realizáciu tmavého parku. Najskôr bola osadená informačná tabuľa vďaka spolupráci so SZAA angažovanosti P. Rapavého a podpore konta Orange  a  3.12. sa uskutočnilo slávnostné vyhlásenie a podpísanie deklarácie o Parku tmavej oblohy  Poloniny . Na obr. riaditeľ  AsÚ SAV RNDr. A. Kučera pri podpisovaní. Dobrá spolupráca s partnrmi z ČR sa prejavila i účasťou J. Suchana.

V rámci týždňa VaT (29.11.- 3.12.) na konferencii Quo Vadis boli odprezentované oba naše projekty APVV (Astronómia je brána vied a Expedícia Zem z vesmíru, vesmír zo Zeme..) Na ob. spolupracujúci kolegovia v rámci projektov APVV z Košíc (Kimák, Dirner, na poslednom Palo Rapavý so študentom, prezentujúcim svetelné znečistenie).

Deviatakov zo ZŠ Hostinského zaujala výstava Tajomstvo svetla a vody, prišli len kvôli nej. Zhodli sa, že nič také ešte nevideli, popri interferenciách na ľade sa najviac páčili Sen o dieťati, Kvapkové čerešničky a  a pobavila aj Tehotná kvapka...
Seminár pre učiteľov 19.11. zaujal témou Život vo vesmíre, jeden meteoritický posol sa tu stal asi najfotografovanejším vo vesmíre...v prestávkach zaujala aj literatúra o UFO aj fyzikálna výstava Tajomstvo svetla a vody.
Prednáška J. Tótha na Hvezdárni pritiahla rekordný počet záujemcov (40) i médií (TVJOJ, Markíza, Gemerská med. spol. Meteorit koloval v rukavičke..
Žiaci na gymnáziu V R. Sobote sledovali so zaujatím prednášku RNDr. J. Tótha, PhD. Poslovia z vesmíru, úžasné divadlo, košický meteorit pomohli nájsť záznamy z kamier v Maďarsku a spolupráca s českým astronómom dr. Borovičkom. Našťastie frekvencia pádu telies sa s veľkosťou znižuje, to by sme si tak spokojne nežili...
Tak, čo toľko pozeráš...konečne some sa dočkali, jeden zo 77 úlomkov si chcel každý pozrieť a podržať aspoň v krabičke.
Na Fyzikálnom seminári 10.11. v Gymnáziu v Detve zaujalo rozprávanie o hľadaní života vo vesmíre a   exoplanétach i fyzikálne fotoinšpirácie.

Aj prestávku iniciatívne a spontánne využili deti z Klenovca 27.10.na dôkladnú prehliadku hviezdneho glóbusa a iných modelov. Najviac všetci prežívajú beztiažový stav kozmonautov, veľmi dobre sa bavia aj deti zo 4.c. zo ZŠ Dobšinského (28.10.)a v tme ani nezbadali, že som ich cvakla...

A v októbri je aj najviac  exkurzií zo ZŚ i stredných škôl najmä zo 4.a 5. ročníkov, prichádzajú na prednášky s premietaním, pozorovania, i exkurzie v astroparku. Podmienky na Zemi môžu konfrontovať s poznatkami o iných planétach, nehostinné ale zaujímavé svety prinútia premýšľať a vážiť si život na Zemi..prichádzajú nielen zo škôl z RS, ale i Fiľakova, Hnúšte, Halíča, Lučenca...


v Októbri pokračujú večerné výjazdy do škôl, reedukačných a detských domov. ( DD Jesenské, DD Stránska, Reedukačný domov Tornaľa).


Akcie k Medzinárodnému kozmickému týždňu  4.-10.10.

Vzrušujúca je súčasnosť kozmonautiky, štarty raketoplánov, pobyt kozmonautov vo vesmíre, vznášanie sa v beztiažovom stave, videoukážky, ktoré sa najviac páčia a musia sa opakovať... mnohí by to radi zažili, pri 53. výročí štartu Sputnika, sa pripomínalo, ako to všetko začalo, aj prvých psích cestovateľov, to bol asi aj prvý život mimo Zeme vo vesmíre..a keď posledná exkurzia odchádzala a nad Hvezdárňou zakrúžil bojový vrtuľník, decká boli hotové...

Na zaujímavú prednášku prišli dospelí i deti napr. zo ZŠ.  Dobšinského v RS.


    Prednáška pre verejnosť lektora Petra Sobotku : Hľadanie exoplanét
   9.9. o 18,00 hod. na Hvezdárni, 10.9. na Gymáziách v R. Sobote a Hnúšťi

Na druhý deň prednáška odznela v Gymnáziu I. Kraska v R. Sobote a Gym. Hnúšťa, spestrením boli naozaj exotické ukážky ohnivo-ľadovej, tornádovej aj kanibalistickej exoplanéty. Diskusia sa ako obvykle dotkla aj filozofických súvislostí, nekonečnosti vesmíru, vzťahu k možnému inému životu.

Návštevníci  na Hvezdárni si vypočuli najskôr zaujímavosti o planétach našej slnečnej sústavy, potom veľmi pútavo a prístupne informácie o dobrodružtvách a metódach objavenia už 490 exoplanét, a na záver i umelecké obrázky niektorých najzvláštnejších objavov. Napriek veľkému množstvu exoplanét, Zem je doposiaľ stále jediným známym domovom života a v kontexte roka biodiverzity si aj prehliadkou výstavy Život zblízka plnšie uvedomili jeho výnimočnosť a hodnotu.


A opäť začali školské exkurzie,  od 12.8. bola prístupná návštevníkom výstava k Medzinárodnému roku biodiverzity Život zblízka, makrofotografie hmyzu, 1. časť na Hvezdárni a 2. v Knižnici M. Hrebendu. Na Hvezdárni bolo okrem 12 jednotlivých obrazov aj 12 dvojíc - príbehov, zo života, ako napr. osudný skok, ťažké vyzliekanie, tváre múch, boj o život a iné...a počas čakania na pozorovanie v kupole, kde  sa všetci nezmestia, bolo dosť času na popozeranie modelov a aj výstavy, najviac sa páčili tie úlovkové...to sú drámy. Výstava na Hvezdárni bola do 22.9., potom bola preinštalovaná na október do priestorov Radnice v spolupráci s TIC RS, kde ju videlo 300 návštevníkov a v novembri do EKO RELAXu. 2.časť výstavy sa z Knižnice vrátila 8.12. a videlo ju 250 ľudí.11.8. Výjazd do Letného tábora výtvarníkov (LETAVY Kokava-Línia), s medzinárodnou účasťou, bol zaujímavým obohatením ich programu, na pozorovanie slnečných škvŕn prichádazli postupne, ako im to dovolil ich pracovný program, mnohí ich videli prvý raz.

A keď je tak horúco a na slnku sú konečne škvrny, treba ich ukázať aj detičkám v MŠ, aby sa nemuseli trmácať v tej horúčave k nám, navštívili sme ich my. (MŠ Západ a Daxnerova)
 


 Pokračujú akcie pre tábory, niekoľkokrát nočné návštevy v letnom tábore v Ružinej pre rôzne turnusy, ale i prímestské denné tábory ako CVČ Magnet. Zážitky si treba aj nafotiť, hoci aj v tme taký film, zapamätá si ich možno aj dievčatko z Rakúska a na pamiatku musí byť spoločné foto.. ved celodenný výlet na Hvezdárni stojí za to.


Jspan lang="sk">ún ubehol v škole i na exkurziách a výletoch u nás a hurá, sú prázdniny, prichádzajú k nám tábory a my chodíme za nimi. Po zaujímavom rozprávani a pozorovaní v kupole, dobre padne ochladenie vo vestibule a až tak návšteva v astroparku. Pri hodinách sa pokúsiť zastaviť čas...zacloniť tieň, ktorý sa stále posúva, veď čas leta je naj...(foto  z návštevy CVČ Relax RS, CVČ Tornaľa, Halíč...ďalšie budú). A dohodnutá bola i spolupráca, výstava chystaná na koniec júla z fotografií makro hmyzu, s názvom Život zblízka, poputuje po Knižnici do CVČ Relax v RS.


Medzinárodný deň detí - výjazdy

 30. mája priestory Centra voľného času Relax v Rimavskej Soboty ožili množstvom detí. Organizátori pre nich pripravili (aj keď v skromných priestorových  a finančných podmienkach) skutočne skvelú akciu s množstvom hier a súťaží.Hvezdáreň ako spoluorganizátor mala svoje stanovište (veľkorozmerný poster - SZAA, hvezdáreň, svetelné znečistenie; propagačný panel - biodiverzita, Slnko, Slnečná sústava, osvetlenie Rimavskej Soboty; skladačky, letáčiky...), kde bol najväčší záujem o ďalekohľad.

Otázky nemali konca-kraja, zaujalo sledovanie online preletov lietadiel aj vývoja počasia. Každý kto uspel v súťaži dostal odmenu a na Slniečku konečne boli aj malinké škvrny.

A čo bolo tiež dôležité? Tam hore nás niekto mal rád – pršať začalo až po skončení akcie.

Aj výjazd na Skálniku 29.5. bol venovaný MDD, ale potešil nielen deti ale i dospelých, zaujali astroskladačky, ďalekohľady a besedy...

V spolupráci s CHKO Cerová vrchovina ako hlavným organizátorom, SAŽP, OÚŽP, GMOS, GMM, SSJ Lipt. Mikuláš viď.pozvánka  sme sa aj my zúčastnili  bohatého programu ku Dňu biodiverzity na Hlavnom námestí v RS. Počasie striedavo prialo, takže obrovské úsilie organizátorov zaujať výstavami, maľovánkami, ekohrami, besedami, modelmi, prírodnými vzorkami, pozorovaním ďalekohľadom i mikroskopom, nevyšlo na zmar a okolo 500 účastníkov poznávali, čo je to biodiverzita a ochrana prírody, nechýbala záverečná anketa ani média a samozrejme ani vystúpenie detí z MŠ Rožňavská a súboru Lieskovček a samozrejmé malé sladké odmeny...Dojímavé bolo vidieť radosť detí, snaha toho umelého vtáčika si aspoň pohladkať aj keď sa to nemá a ten živý vtáčik, ktorý cupkal okolo sa venoval svojim červíčkom a keby tomu rozumel, čo sa deje na námestí,  asi by bol rád...Naša prezentácia problematiky svetelného znečistenia, jedinečnosti Zeme vo vesmíre ale i astroparku doplnila širokú mozaiku ochrany prírody. Fotiek máme veľmi veľa, ťažko bolo vybrať len zopár,  komu chýbajú, môže sa prihlásiť...Na seminári v Smoleniciach pre fyzikov a učiteľov fyziky bol obrovský priestor pre inšpiráciu ako motivovať žiakov, i my ako spolurganizátori sme prispeli....  učiteľ fyziky.


Materské škôlky  z Veľkých Teriakoviec a sídliska Rimava nás už stihli navštíviť v niekoľkých etapách, veľké očakávania,  kuk do ďalekohľadu cez filter, ale aj skúška ako to slnko páli a nakoniec astropark.. deti si odnášajú  veľké zážitky, pani učiteľky aj plagáty, ktoré boli vlani vytlačené.. a na pamiatku ešte pár fotiek...určite vám ich pošleme..


 O tom, že problematika svetelného znečistenia, ktorá sa nesie tematicky s nami od 1. projektu LPP, je úzko spätá s ekologickým vnímaním a teda úzko súvisí aj s témou roku biodiverzity, ktorý ovplyvnil tematiku tohoto 3. ročníka riešenia projektu, dokázala aj pozvánka na Ekofestival do Nových Zámkov.

 RNDr. P.Rapavý v sérii prednášok rozprával účastníkom festivalu o vplyve svetelného znečistenia na prírodu a človeka. Astronómovia i ekológovia majú spoločný záujem...

Na prednáškach sa zúčastnilo 830 žiakov, študentov a verejnosti. Súčasťou akcie bola aj výstava o svetelnom znečistení (12.-30.4.). Po prednáške a premietaní bola moderovaná výstava a ppt prezentácia, za priaznivého počasia aj pozorovanie ďalekohľadom a demonštrácia slnečných hodín.


Súťaž, Čo vieš o hviezdach sa niesla v uvoľnenej atmosfére, po písomke, obrázkovom kole a otázkach 12 súťažiacich netrpezlivo čakalo na vyhodnotenie, tí najlepší boli odmenení vďaka APVV nielen hodnotnými cenami (Galileoskopy a knihy ) ale aj postupom do krajského kola.


Deň astronómie  Pozvánkav nedeľu 21. 3. po jarnej rovnodennosti bol venovaný tiež téme života vo vesmíre a ako inak, so záujmom si po prednáške niektorí pozreli aj knihy o UFO, a učiteľom, ktorí prišli, boli rozdané aj plagáty o zaujímavých optických úkazoch v atmosfére a objekty vzdialeného vesmíru. Žiaľ počasie zas nevyšlo, ale možnosť pozorovania jarnej oblohy bol celý nastávajúci týždeň. Tematické pozorovanie Jarnej oblohy sa tak zopakovalo po februárovej akcii Jarné prázdniny s astronómiou.

 Na poslednom obrázku je pomyselný Stonehenge,  východ Slnka na obzore medzi stožiarmi 19. a 22.3., vpravo na detaile vidno, ako sa Slnko posunulo doľava. Na deň rovnodennosti vychádza presne na východe, žiaľ 20. a 21. bolo zamračené..

 Vesmír očami detí, ktorej vernisáž s odovzdaním cien prebehla 2.3.2010 v Gemersko-malohontskom múzeu bola venovaná tiež téme Život vo vesmíre, porota mohla byť spokojná, mala z čoho vyberať, 285 prác zo 17 škôl sa napokon takmer všetky zmestili na výstavu a deťom sa páčila. Otvorená bude do konca marca.

VOD2010  Vyhodnotenie Plagát
V dňoch od 19.-do 26.2. prebiehali Jarné prázdniny na Hvezdárni s bohatým programom.