Expedícia  Zem z vesmíru vesmír zo Zeme projekt APVV ( LPP - 0044-07) 2.  rok 2009

V 1. roku bol venovaný projekt najmä Medzinárodnému roku planéty Zem a z tohto pohľadu aj potrebe ochrany našej planéty  a mal čiastkový názov Zem  z vesmíru , nájdete ho ako projekt LPP-0044-07. V 3. roku  Medzinárodnému roku biodiverzity ako Život vo vesmíre , nájdete ho ako projekt LPP-0044-07rok2010, záverečné mesiace projektu v roku 2011 nájdete v projekt LPP-0044-07rok2011

Projekt na popularizáciu bol schválený na obdobie troch rokov (4/2008-3/2011) a pokračuje v tomto roku pod čiastkovým názvom Vesmír zo Zeme. V tomto roku je spojený s Medzinárodným rokom astronómie.

Obsahuje  85 prednášok s pozorovaním pre školy,20 výjazdov s ďalekohľadmi do škôl a večerné výjazdy do obcí,  30 večerných pondelkových pozorovaní na Hvezdárni, akcie cez jarné prázdniny, zoznámenie s jarnou (v máji) a jesennou oblohou. Akcie ako Noc na hvezdárni pre školské kolektívy ASTROPARK sezónne akcie s  ubytovaním   , výtvarnú a astronomickú súťaž , 100 hodín astronómie, zapojenie sa do týždňa vedy či  týždňa kozmonautiky, seminár pre učiteľov, ďalší traja pozvaní lektori na prednášky pre verejnosť.   Demonštračné zariadenie na využitie slnečnej  energie  sa stane súčasdťou vonkajšej expozície astroparku, v tomto roku vydáme plagáty Zaujímavé optické úkazy na oblohe a Objekty vo vesmíre a budú distribuované na exkurziách. Výstava k Stretnutie mikro a makrokozmu z materiálov z ESO a CERNu bude putovná, rovnako ako Z klenotov neba a Zeme. A plánujeme pokračovať v aktivitách k svetelnému znečisteniu, spolupracovať so SZAA a ČR, pri vyhlásení fotosúťaže i výstavy.

 

Pre obce a školy je možné zorganizovať výjazdové verejné pozorovania s besedou prípadne prednáškou,  akciu Noc na hvezdárni pre kolektívy okolo 20 ľudí a tiež inštalovať astronomickú výstavu.

Záujemcovia sa môžu kontaktovať mailom na astrors@astrors.sk, alebo telefonicky na čísle 5624709.


 Najzaujímavejšie udalosti v projekte v roku 2009

v znamení Roku astronómie ( Vesmír objavuj ho pre seba)   otvorenie IYA u nás a v Paríži (od Ľ. Urbančoka)
Je pomaly za nami...na záver ešte certifikát IYA 2009


27. 11. Plagát  Zaujímavé optické úkazy v atmosfére, a bol k dispozícii na našom seminári, rozdávaný bol na aj seminári pre učiteľov v Prešove a 11.12 aj v Hurbanove na seminári Galileo Galilei a súčasnoť, spolu s ďalším plagátom  Objekty vzdialeného  vesmíru Plagát2.

Posledné výjazdy do škôl začiatkom decembra do Tornale, slov. i maďarskej ZŠ, do Hajnáčky a ZŠ Kolokočova Hnúšťa zavŕšili akcie v tomto roku.


26.11. Prednášky v gymnáziách ( RS a Hnúšti)  RNDr. Aleša Kučeru, CSc. Cesta do stredu Slnka

Na duhý deň 26.11. na  Gymnáziu I. Kraska (dole) a M. Hrebendu (hore) putovali študenti do stredu Slnka prostredníctvom dynamickej prezentácie a výkladu. Aj náročné súvislosti boli veľmi dobre vysvetlené a záverečná diskusia smerovala k spôsobu zachytávania neutrín ale hovorilo sa i o možnosti štúdia astronómie a prírodných vied. Na prednášku prišli aj ďalší učitelia a pán riaditeľ.
25.11. o 16,30. hod. Na Hvezdárni pre verejnosť večer rozprával RNDr. A.Kučera o aktivite Slnka a vzťahoch k Zemi, ešte pred prednáškou prišli za ním z Gemerskej televízie. Okrem odbornej časti mala prednáška pokračovanie aj v krásnych fotografiách zo študijných pobytov na Kanárskych ostrovoch, o slnečných ďalekohľadoch a tak sa trocha pretiahla, ale kto vydržal, mal nádherný zážitok, na záver sa rozprúdila debata o súvislosti slnečného cyklu a ľadových dôb...

25. 11. na Hvezdárni astronomický seminár pre učiteľov Program

Na seminári sme sa potešili účastníkom zo škôl,  s ktorými trvalo spolupracujeme ako Gymnázium I. Krasku v RS, Gymnázium s VJM v RS, Gymnázium M. Hrebendu v Hnúšti, ZŠ Vajanského v LC, ale i z Kokavy, Oždian, Clementisa, Jesenského a Revúcej. Chrípka odstavila ZŠ Dobšinského, Tisovec a iných..snáď nabudúce

24.11. Sme radi, že na Hvezdáreň prišli aj žiaci zo ZŠ sluch. postihnutých z Lučenca. Jedna skupina žiakov  na záver objavovala kadečo v astroparku a fotila sa, kým tá druhá pozorovala Slnko...
Učiteľom boli odovzdané všakovaké astronomické plagáty, aby aj ostatní zo školy mali svoj rok astronómie
.

Pokračujú výjazdy do škôl, 6.11. cestovali s K. Kerekešovou do vesmíru deti zo ZŠ Jesenského.

 Na konferencii k 50. ročiu SAS  (5. - 7.11. ) boli odprezentované aktivity podporené agentúrou APVVúčastníkov zaujali aj fotografie z výstavy z Klenotov neba..( mimochodom potešilo aj 1. a. 2. miesto, ktoré získal  pri hodnotení fotografíí P. Rapavý ) a  aj najmenších návštevníkov tiež ukážky a 3D model z výstavy o svetelnom znečistení, ktorej sme spoluorganizátori.


V týždni vedy a techniky je už výstava o Svetelnom znečistení preinštalovaná z Hvezdárne do Gymnázia v R. Sobote a 2.11. odznela pre študentov aj prednáška na túto tému. Ďalšia výstava Svet v noci (TWAN) je tiež témou Medzinárodného roka astronómie a je umiestnená v TIC v R. Sobote. V tomto týždni bude prezentovaná aj výstava Z klenotov neba... na konferencii SAS v T. Lomnici spolu s prezentáciou našich projektov v rámci APVV za roky (2006-2011).


RNDr. Jozef Žižňovský, CSc. zaujal svojimi prednáškami Ženy v astronómii na Hvezdárni aj v Gymnáziu I. Kraska v Rim. Sobote. Ťažký prístup žien k vede a vzdelávaniu vôbec, ktorá je mimochodom aj nosnou témou IYA,  ilustroval na osudoch štyroch významných žien. Z nich na obr. vidíte Annie Jump Cannon, po ktorej sa v USA udeľuje aj ocenenie a Leavitt, ktorá by si za svoj objav závislosti jasnosti a periódy svetelných zmien u premenných hviezd typu Cefeíd zaslúžila určite Nobelovu cenu, lebo významne rozšírila hranice vesmíru asi miliardkrát...Srdečná atmosféra a živý záujem v gymnáziách, pričom v Hnúšti sústredene zvládli aj ťažšiu astrofyzikálnu tému zanechal v našom hosťovi veľmi príjemný dojem.


Akcie ku kozmonautike začali už koncom septembra, okrem prednášky k 40. výročiu cesty na Mesiac, starších z Gymnázia i mladších zo ZŠ zaujala aj nástenka, pozorovanie a aj sprievodné demonštrácie v astroparku na využitie slnečnej energie, každý si chcel podpáliť. Potešilo aj pekné poďakovanie ZS Dobšinského v návštevnej knihe, mimochodom odtiaľ bolo aj najviac skupín. A žiaci z Rimavskej Bane obdivovali najmä modely... Viac foto bude...

30.9. Z Fyzikálneho seminára na gymnáziu v Detve, prednášky a pozorovanie zaujali okolo 250 študentov.


Po prázdninách sa pomaly na Hvezdáreň vracajú školy...obnovujú sa výjazdy do škôl aj vzdialenejších, v súvislosti s rokom astronómie sa zvyšuje záujem o prednášky.

Presne v deň jesennej rovnodennosti 22.9. a aj 24.9. prišli deti zo ZŠ M.Tompu v RS s vyuč. jaz. maď.


24.a 25.8. viacdňové akcie k 400. výročiu Galileovho prvého verejného pozorovania vyvrcholili na Hlavnom námestí, prví návštevníci, veľkí i malí,  pozerali Mesiac na porovnanie všetkými typmi ďalekohľadov od Galileiho počnúc, cez binar, monokulár, Celestron a Dobsona, so záujmom si prezerali  panel o Galileiho objavoch aj v prítmí, veď poruke bol aj osobný výklad.  Diskutovali o všetkom možnom, vrátane svetelného znečistenia, ktoré bolo tak rušivé na námestí, že si museli až dlaňou cloniť svetlo. Veľká propagácia na internete aj v mestskom rozhlase i v rádiu Regina pritiahla množstvo cielených návštevníkov, ale i náhodných ponáhľajúcich sa slečien, ktoré predsa zastali, aby videli Jupitera a jeho mesiace, zaujal ich aj  tień mesiaca Calisto na Jupiteri. Z niektorých sa stali aj malé mediálne hviezdy, mali príležitosť porozprávať pre Gemerskú televíziu aj internetové noviny, čo videli a čo si myslia. Nás potešilo, že všetci boli nadšení, nielen tým, čo vidia, ale aj samotnou akciou. My sme boli radi, že sme umožnili dotyk s tajomstvom vesmíru aj ľuďom, ktorí boli telesne postihnutí a prísť na Hvezdáreň pre nich nie je jednoduché. Aj tak sme však zdôrazňovali, že akcia má byť skôr motivujúcou, lebo podmienky pozorovanie na Hvezdárni sú omnoho lepšie..Akcia skončila až po 22. hodine, námestie ďalej svietilo, fontána tiekla a my sme sa ďalekohľadmi vrátili na Hvezdáreň a tam na naše prekvapenie  prišlo ešte pár ďalších návštevníkov, ktorí si pomýlili čas a miesto...domov sme sa dostali pred polnocou, húdli cvrčky, obloha bola hodne tmavá a človek akosi intenzívnejšie cítil, ako ten pohľad na hviezdnu oblohu potrebuje...


Vidíš ten Mesiac? A to je zadarmo ? Aj trocha srandy s veľkými i malými na výjazdovom pozorovaní v Drienčanoch 25.7. ..a niečo na pamiatku si treba zobrať..

a sú tu prázdniny....

Aj 2. výlet zo ZŠ Hostinského 26.6. dopadol dobre, napriek počasiu, sa im veľmi páčilo...po prednáške nastala "výmena stráží" v kupole aj pri binare, na dlani mali celé mesto a ukazovali si, kde je Chrenovisko, kde je škola a že v ďalekohľade vidia, ako niekto práši z okna...

...a čo tam vlastne je v ďalekohľade pozerali očká ako mesiačiky  a aj keď popŕcha, my kopeme..a hráme sa...

Že sa astronómia dá spojiť aj so zábavou a že deti na takú návštevu tak skoro nezabudnú vidno z fotiek z výletu ZŠ Hostinského u nás 23.6...gitarista Palo Gubáň z Kováčovej  ich pekne roztočil do tanca aj s pani učiteľkou, aj macko lietal...

Po pozorovaní a kultúrnom programe prišlo na rad občerstvenie a hry a pravdaže aj pitný režim, hoci aj v podobe kofolového bratstva...a stihli maľovať aj planéty..
Aj ja mám svoj ďalekohľad, čo je v tom vašom vnútri ? A naozaj to páli...tam v ohnisku, tam sa nepozeráme.. a ešte sa budeme aj točiť na kupole ako zemeguľa, ale predtým sa tu odfotíme...a ešte musíme stihnúť slnečné hodiny a pobehať celý park...Najstarší škôlkári z MŠ Rožňavská RS 15.6. boli veľmi živí a všetko ich zaujímalo...

Škôlkári aj s rodičmi 12.6. z MŠ Hucín od Jelšavy takto u nás  objavovali vesmír a svet...

S mamou je to istota, kde sa to mám vlastne pozrieť, treba občas aj hlavičku podržať, ale očko si už zakryjem sám...( pozerali Venušu), tak ešte naposledy aj malým ďalekohľadom kuknem mesto, keď už nie je tlačenica... A aj vonku je to zaujímavé, pozrite,  červený javor, ten si odfotíme...aha a aj malilinkého slimáčika..

 2.6....Tak to musíš nastaviť, čo tam vidíš ? Úžas a pozornosť, keď slnko pálilo do dlane... ale potom aj nejaké mňam na terase, po prednáške na pozorovaní a vonku bolo veselo.

Gymnázium Revúca  si to u nás užili, počasie im vyšlo a tak po prednáške a pozorovaní bolo dosť času aj na objavovanie zákutí astroparku...

 

Kde vidíš tú srnku ? Ako je to s tým slnečným časom ? Stihneme sa aj najesť a veď odtiaľto vidíme na stene aj znaky planét, a zahráme sa aj kolky, no a na pamiatku p. uč. aj pofotí, a veď tu sú aj kaktusy, však to je botanická záhrada a ešte aj tie planétky, z čoho to je ? Čo tam asi objavil ? Pán šofér sa načakal...


 

Murgašove dni ako nová tradícia vzdelávania učiteľov začala v tomto roku v dňoch 21.-22.5. Na ZŠ Vajanského v Lučenci vďaka nadšeniu p. uč. Ľubici Morkovej, ktorá už niekoľko rokov prevádzkuje v Dome vedy a techniky prostredníctvom žiakov ako demonštrátorov  interaktívnu výstavu pokusov z fyziky. Žiakov takýto spôsob výučby viditeľne nadchýna, mohli sa o tom presvedčiť aj účastníci Murgašových dní v tvorivom prostredí areálu DVaT. Naša Hvezdáreň spolupracovala pri programe nielen večerným pozorovaním ale aj dvomi prednáškami Pavla Rapavého, o programoch IYA a ponuke pre učiteľov a druhá sa týkala svetelného znečistenia aj preto, že takéto vzdelávanie je aj súčasťou nášho prebiehajúceho projektu APVV Vesmír zo Zeme.

 
 
 


 

2.-5.4. 100 hodín astronómie, jedna z tematických bezplatných akcií pre verejnosť, ktoré boli plánované v rámci projektu LPP 0044-07.  Program v astroparku s individuálnym prístupom, prednášky, výjazdy a pozorovania.....Jakubko, jeden z najmladších návštevníkov sa v astroparku našiel, experimentoval zo všetkým, čo sa dalo, dokonca aj so aj slimákom, používal vlastnú lupu, pri odchode ma chcel zobrať so sebou, Galileo by z neho mal radosť...:))), zaujali opäť aj slnečné hodiny, a v súmraku sa začali zhromažďovať nielen ľudia ale aj vtáčky, pri večernom pozorovaní sa nefotí, ale pre vás aspoň na ilustráciu posledných hostí, ktorých najviac uchvátil Mesiac ( na obr. fotené narýchlo mojím Olympusom na ilustráciu, ako ho asi videli), a samozrejme aj  Saturn,  celkovo sa ich tu v ten jeden večer mohlo vystriedať okolo 60, na záver si kupovali aj 3D pohľadnice...Mesto svietilo, svetlo hvezdárne zlákalo aj neobvyklého nočného hosťa...motýľa, chvíľku sedel na mojej ruke...(DR).

 Okrem toho ešte prednáškové výjazdy v Revúcej, Tisovci a Hnúšti....


Otvorenie roku astronómie  IYA u nás 

V knižnici prebiehali počas marca  vďaka dobrej spolupráci s náučným oddelením Knižnice aj prednášky,  24.3. sme sa stretli so študentmi SOŠT v R. Sobote a program Knižnice M. Hrebendu v rámci Týždňa slovenských knižníc sme obohatili premietaním filmu a besedou na tému Ako sa letelo na Mesiac?

18.3. sa v  rámci Medzinárodného roka astronómie uskutočnila v podkrovných priestoroch Okresnej knižnice M. Hrebendu , prednáška Kto objavil astronomický ďalekohľad? Deti zo Základnej školy s VJS Jesenské si pozrelo prezentáciu o historických osobnostiach a dobových nákresoch astronomických ďalekohľadov.  Voľné priestory v miestnosti obsadili ukážky niekoľkých  typov, ktoré vlastní hvezdáreň a Slovenský zväz astronómov amatérov. Deti si mohli pozrieť hlavné optické časti a porovnať ich konštrukciu. Behali okolo ďalekohľadov s veľkým nadšením a záujmom, takže na záver aj jeden rozbehaný, zneostrený a úsmevný.....

 

V marci 
10.3.  v Gemersko-malohontskom múzeu bola tiež nainštalovaná výtvarná výstava Vesmír očami detí, v apríli bude súčasťou expozície hvezdárne a 22.3. u nás  prebehol Deň astronómie za účasti okolo 50 návštevníkov.   VIAC
 

V Knižnici M.Hrebendu v Rimavskej Sobote začne od  februára dlhodobá séria výstav s astronomickými fotografiami (Astronomické úlovky, Z klenotov neba a Zeme, výber z detských výtvarných prác ). Na začiatku celej akcie prebehne úvodná prednáška s besedou k IYA, venovaná 400. roč. výročiam objavu ďalekohľadu  a Galileovým pozorovaniam, Keplerovým objavom. Verejnosť sa dozvie aj o pripravovaných aktivitách k IYA.

Svoj Rok astronómie začali u nás aj deti z MŠ Rimava, malé usmiate slniečka  prišli v jeden zamračený februárový deň v bezpečnostných vestách...  Už vo vestibule mali čo obzerať....a na konci  odchádzali spokojní...a nám to tu rozjasnili.