Expedícia  Zem z vesmíru vesmír zo Zeme projekt APVV ( LPP - 0044-07) 1. rok 2008

V 1. roku je venovaný projekt najmä Medzinárodnému roku planéty Zem a z tohto pohľadu aj potrebe ochrany našej planéty  a má čiastkový názov Zem z vesmíru.

V 2. roku  Medzinárodnému roku astronómie a Vesmír zo Zeme, nájdete ho ako projekt LPP-0044-07 rok2009.

V 3. roku  Medzinárodnému roku biodiverzity ako Život vo vesmíre , nájdete ho ako projekt LPP-0044-07rok2010.

záverečné mesiace projektu v roku 2011 nájdete v projekt LPP-0044-07rok2011

Projekt na popularizáciu bol schválený na obdobie troch rokov (4/2008-3/2011). Obsahuje množstvo prednášok s pozorovaním pre školy, priemerne ročne okolo 85, výjazdy s ďalekohľadmi do škôl a večerné výjazdy do obcí, priemerne okolo 20 ročne. Akcie ako Noc na hvezdárni pre školské kolektívy ASTROPARK sezónne akcie s  ubytovaním   , astronomickú súťaž, zapojenie sa do týždňa vedy či  týždňa kozmonautiky, v rámci nich vypúšťanie raketiek a interaktívne poznávanie kozmických satelitov budú iste zaujímavé pre deti i dospelých.Hvezdáreň plánuje tiež konštrukciu demonštračného zariadenia na využitie slnečnej a veternej energie , ktoré bude súčasťou vonkajšej expozície astroparku, vydanie metodického materiálu Zaujímavé optické úkazy na oblohe a Objekty vo vesmíre.

 Na jeseň sa v prvom roku môžete tešiť na pozvaných lektorov z oblasti polárneho výskumu i diaľkového prieskumu Zeme,  na seminár pre učiteľov, ktorý prinesie okrem iného aj pohľady do špičkových európskych pracovísk fyzikálneho výskumu ako je CERN a ESO. Seminár bude každoročný, ďalší pozvaní lektori na prednášky pre verejnosť budú v prvom roku dvaja, v roku 2009 traja a 2010 opäť  dvaja.  Ešte v tomto roku plánujeme  urobiť výstavu k mikro a megavesmíru z materiálov z ESO a CERNu, v roku  2010 plánujeme ďalšiu astronomickú fotovýstavu z vlastných snímkov deep sky a v celom období tiež zabezpečiť putovanie už existujúcej výstavy z Klenotov neba a Zeme.  Pozrite si preto občas aj Zem  z vesmíru  , kde príležitostne priebežne dopĺňame  zaujímavé zábery z internetu, samozrejme tam nájdete odkazy na foto zo satelitov, vrátane meteorologických.

Pre obce a školy je možné zorganizovať výjazdové verejné pozorovania s besedou prípadne prednáškou,  akciu Noc na hvezdárni pre kolektívy okolo 20 ľudí a tiež inštalovať astronomickú výstavu.

Na Hvezdárni Vás určite zaujme pohľad do ďalekohľadu a slnečné hodiny...

Záujemcovia sa môžu kontaktovať mailom na astrors@astrors.sk, alebo telefonicky na čísle 5624709.


 Najzaujímavejšie udalosti v projekte v roku 2008 IYPE, Túnyi, Dolinský


Ďalší hosťujúci lektor,  astronóm, ktorý pracuje v Geomagnetickom observatóriu SAV v Hurbanove, kde sa zaoberá meraním geomagnetického poľa, hlavne v teréne Mgr. Peter Dolinský, ktorý nám porozprával 9.-10.12., o svojej polárnej expedícii..  VIAC


Astronomický seminár pre záujemcov o astronómiu, učiteľov zemepisu a fyziky 28.11.  program

Po dvoch rokoch sa opäť zišli učitelia na astronomickom seminári, aby si vypočuli nielen voľné pokračovanie noviniek zo Slnečnej sústavy, pobesedovali o nadchádzajúcom Medzinárodnom roku astronómie a spolupráci, ale zacestovali si spolu aj na virtuálny študijný pobyt s Paľom Rapavým a Ľubom Urbačokom do CERNu a CHile, pričom o CERNe a o jeho experimentoch najmä LHC sa dozvedeli vyčerpávajúce informácie. Ľubo sprostredkoval poslucháčom aj skúsenosti z rozličných medzinárodných súťaží. A my sme boli radi, že sme spoznali aj pani uč. Trnkovú z Fiľakova, ktorá sa takto pekne usmievala na svojho bývalého žiaka Ľuba, o jej  zásluhách píše aj Ľubo na svojej stránke...


V Týždni vedy a techniky v rámci spolupráce s Gymnáziom I.  Krasku v Rim. Sobote a z iniciatívy p. uč. Beáty Balciarovej besedoval s deťmi náš spolupracovník Ľubo Urbančok na akcii s názvom Dopoludnie s mladým vedcom...V priestoroch Gymnázia boli nainštalované tiež postery z CERNu ako súčasť ďalšej výstavy o Mikrokozme a makrokozme, ktorú robila p. uč. Balciarová so zameraním na žiakov. Množstvo informácií i Ľubovo rozprávanie mládež zaujalo a  dúfame, že  bolo možno zasiate i semienko budúceho profesionálneho záujmu.
 V Týždni vedy a techniky ( 24.-28.11. ) si takto pozerali deti z Hnúšte (dole ZŠ NR Hnúšťa) výstavu Stretnutie s makro a mikrokozmom v priestoroch Hvezdárne výstavy. Deti boli samozrejme fascinované aj 3D pohľadnicami, najmä Zeme z vesmíru...
 Vľavo z Gymnázia M. Hrebendu najskôr mladší, potom aj starší, ktorí mali tému ďialkového prieskumu Zeme na záver vonku doplnenú praktickými ukážkami fungovania GPS.

V októbri 28.-29. 10. sme privítali u nás lektora RNDr. Igora Túnyiho, CSc. na prednáškach  k Medzinárodnému roku planéty Zem.  Prednáška pre verejnosť s názvom Geomagnetické pole a človek sa uskutočnila v MsKS Hnúšťa, pre gymnazistov v Hnúšti a rimavskej Sobote s názvom Vznik Zeme.  Malú reportáž nájdete vo  VIAC


 
Výjazdy, prednášky na hvezdárni, akcie cez prázdniny.


Popri prednáškach na hvezdárni začali už v máji výjazdy do škôl, po výklade sa tešili na pozorovanie, aj tí najmenší aj pani učiteľka , neodradilo ani čakanie.
žiaci zo ZŠ Barca a Figy 11.6.

Žiaci ZŠ Hostinského 23.6.mali možno najväčšie zážitky z toho, ako si na vlastnej koži overovali pálenie Slnka v ohnisku ďalekohľadu, ale aj oddych v astroparku stál za to...

24.6. Sekunda z Gymnázia v Rimavskej Sobote sa dozvedela, čo zaujímavé ich čaká cez prázdniny na oblohe, v auguste čiastoč. zatmenie Slnka, Mesiaca, meteory, videli Zem z vesmíru. A aby sa nezľakli nejakých UFO na oblohe, pozreli si film, potom Slnko, ktoré bolo opäť raz bez škvŕn, výhľad na mesto a astropark. Zaujali ich veľmi 3D pohľadnice a takto si ich ešte aj v parku prehliadali. Nemohlo chýbať ani záverečné foto pri hodinách, kde všetci pochopili, že čas, ktorý ukazujú je pravý miestny slnečný čas.

Cez pr
ázdniny prebiehali  akcie pre tábory...mestské i z Lučenca, i z Maďarska, večerné pozorovania pre verejnosť na Hvezdárni a
tematické pozorovania (augustové zatmenia 1.8.   Slnka a 16.8. Mesiaca )

A po prázdninách opäť  výjazdy do škôl, deti v Uhorskom a Málinci  sa s ďalekohľadom ešte nestretli a po prednáške keď konečne Slnko vykuklo spoza mrakov, bol to zážitok...

Deti zo ZŠ Hrnčiarska Ves, by tiež radi zažili pohľad kozmonautov z Mesiaca, ktorí prví z iného vesmírneho telesa videli, ako sa Zem zmestí medzi dva prsty...

Ďalšie večerné výjazdy s pozorovaním a prednáškou sú plánované do obcí, tu je pár foto z Čerenčian.

Z čoho asi tak tie planétky sú, skúmajú žiaci ZŠ Dobšinského v RS v astroparku,  v skúške tvrdosti obstáli...

  Aj večerný výjazd s pozorovaním a prednáškou v Hnúšti mal nadšených účastníkov.

Žiaci zo ZŠ Dobšinského videli 10.10. neočakávane po prednáške vnútri aj korytnačku v parku   (na návšteve v jazierku.) Len pomaly po dvoch, aby sa nezľakla, držme sa, aby ste sa neokúpali s ňou...Naozaj je tam...a ešte foto na pamiatku.

Žiaci zo ZŠ Cinobaňa po exkurzii (prednáške aj pozorovaní) už čakajú v autobuse na zvyšok výletníkov, veď bez astronomického suveníru sa odísť nedá, rozlúčiť sa ale treba aj s planétkou a ešte sa stíha  aj spoločné foto.  Pri odprevádzaní sa ešte s p. učiteľkou čo-to dohodne o ďalšej spolupráci.

Radosť z fotenia foto výstavy Za čiernym Slnkom, a zaujali aj fotografie kvetov z astroparku, darmo fotodokumentácia musí byť aj vlastná, aby žiaci ZŠ Poltár nezabudli, ako sa dobre cítili, čo všetko videli...
a aby sa všetci na fotkách našli, tak aj 2 skupinové, pekne podľa tried...usmievať sa...

24.10. boli u nás žiaci zo ZŠ Rimavská Baňa, nie všetko stíhame odfotiť, tak nás poteší, keď aj sami návštevních niečo napíšu, milo nás prekvapil článok http://www.echoviny.sk/view.php?cisloclanku=2007100064 a ďakujeme za návštevu...


A ďalšie výjazdy v novembri do škôl boli v ZŠ Teplý Vrch, Rimavská Baňa, Hnúšťa.

 

V  DD Jesenské bolo večer zima aj keď bola jeseň, nielen v Husinej stáli deti ako húsky v rade na ďalekohľad, v Lovinobani si zo záujmom pozerali úlovok z vesmíru, z tej najväčšej bane na hmotu, malý kúsok meteoritu....atď.