Hvezdáreň v Rimavskej Sobote

Astronómia pre školy i škôlky ....

"Najnadanejší mladí ľudia sú národným i celosvetovým prírodným zdrojom. Mali by sme sa  o nich zvlášť starať. "
Carl Sagan

 

Súťaže 2018

Vesmír očami detí  VVOD  2018 propozície


O netradičné vzdelávanie a popularizáciu prírodných vied, vrátane fyziky, prostredníctvom fyzikálnych fotografiíí je záujem nielen na exkurziách a na výstavách, ale v napr. aj v časopise Quark, kde vyšiel teraz v júli článok s fotografiami D. Rapavej Fyzika vo fotografii, urobili to naozaj pekne a vraj ho dostať v Tescu.
Fotografia Olej na vode je publikovaná aj v októbrovom čísle The Physics Teacher v sekcii vizualizácia fyziky. V decembrovom bude na obálke srdce maľované vločkou.

 

Súťaže 2016

ZUŠ RS

pri nakrúcaní filmu Je to vo hviezdach; získal 1. miesto v CINEMA 2016: https://youtu.be/WZZAx919zKs

 


vvyodnotenie na jar 2017

Vesmír očami detí 2016 VOD propozície VOD vyhodnotenie , VODškoly
 výsledková listina celoslovenského kola z Hurbanova VOD2016

INÉ ...

 registrácia do Expedice Mars www.expedicemars.eu ( info základ )

Každoročne sa poriada súťaž ESO: Catch a Star 2008 ESO, ESO- výzva po slovensky , .

Každoročne sa koná  výtvarná súťaž Vesmír očami detí , výstavy bývajú v marci v Gemersko-malohontskom múzeu

Propozície  astronomickej súťaže Čo vieš o hviezdach

 Astronomická súťaž (propozície, výsledky)  Astronomická olympiáda (SAS),


Exkurzie a výlety

môžete prihlasovať telefonicky  (56 24709), informovať sa na astrors@astrors.sk,  vstupné exkurzie

Pri dohodnutých akciách vonku, sa platí 1,- € za žiaka, minimálny počet 25 + cestovné náklady, faktúra sa vystavuje v KHaP M. Hella, Žiar nad Hronom..


 prednáška s premietaním obrázkov, prípadne prezentácií, počítačových simulácií ako aj aktuálnej oblohy z  virtuálneho planetária,

 premietanie filmov k zvolenej téme a pozorovanie ďalekohľadom, demonštrácia rotácie Zeme pre najmenších,

cez deň pozorovanie Slnka a slnečných škvŕn, pri priaznivom počasí aj protuberancií, prípadne Venuše a Mesiaca,

večer aj ďalších planét  objektov a tiež poznávanie súhvezdí.

V priebehu akcie je podľa záujmu zahrnutá beseda, deti môžu vidieť malé meteority, či skamenelinu trilobita a lepidodendrona, vyhynutého stromu spred 280 mil. rokov, ktorý je dnes základom uhoľných zásob, astronomické výstavy.

Astroškola v prírode ( modely planét, kozmonauta, rakety, veľkej zemegule, geologický chodník, meridián a informačné a smerové tabule a iné...)

Pre záujemcov o botaniku je možná aj krátka prehliadka parku, prípadne premietanie fotografií. Hvezdáreň je možné navštíviť aj v rámci relaxačného školského výletu s nočným programom a prenocovaním v astroparku, alebo aj  denného výletu s opekaním ASTROPARK .

Pri demonštrovaní slnečných hodín sa dobre vysvetľuje rozdiel medzi miestnym a pásmovým časom, lebo Rimavská Sobota leží presne na 20. poludníku v.z.d., tiež sa dá vysvetliť na slnečných hodinách ale i pri ďalekohľade na sklone osi zemepisná šírka.


 

Na ukážku sú tu plazmová guľa  aj niečo ako polarizačné "akvárium, malá čarovná skrinka ", kde aj bezfarebný plast zahýri farbami, čo asi nikde inde neuvidia.

Naším cieľom je deti zaujať nečakanými zážitkami, aby bola pre nich príroda atraktívnou motiváciou.  Nájdu tu i zaujímavé svietiace glóbusy oblohy aj Zeme, lunárium, levitačné glóbusy malé piesočné hodiny i obrátené i spriahnuté Newtonove kyvadielka, Galileovo kyvadlo či Crookesov mlynček.

V lete pri dobrom počasí sa najmenší môžu potešiť solárnymi hračkami, ale na požiadanie sa ich dá  demonštrovať aj pod silnou lampou,

 

Astronomické programy môžu byť doplnené netradičnými relaxačnými foto sliedshowmi, súvisiacimi s fyzikou ( napr.  o zmrazených bublinách, o farebných pavučinách, farebnom ľade,  o difrakcii na púpave, turbulencii na bubline, ako sa rodí vážka a iné..)
Zmrazená bublina vľavo bola uverejnená v National Geographic France v lete 2014, bublina vpravo bola v časopise The Physics Teacher v apríli 2015 a v máji bol na obálke ľad v polarizovanom svetle ( americký časopis pre učiteľov fyziky).

Pre školy je možné zapožičať aj  výstavy.

 

 

 

Programy

trvajú asi 2,5 hod., prednáška s pozorovaním a ukážky v astroparku

MŠ ( 5.-6. roč.)

 Vesmírna abeceda, základné informácie o Zemi a vesmíre s pozorovaním.
 (ak svieti Slnko, ukážky solárnych hračiek- škorpión, kobylka, autíčko, motýlik, domček, vláčik)

1.-2. roč. Naši vesmírni susedia, o Zemi, Mesiaci a Slnku.

3. roč. Ako sa točí svet,  svetové strany, orientácia v prírode a na oblohe.

3. roč. Ako ľudia merali čas historické a súčasné časomerné prístroje

4. roč. Slnečný kolotoč, o gravitácii a planétach, zážitok beztiažového stavu, prechádzka po Mesiaci, kde uvidíte ako rýchlosť padania je nezávislá od hmotnosti predmetu, ale závisí od hmotnosti planéty, rsp. Mesiaca.

4.roč. Netradičné zdroje energie (využitie slnečnej, veternej) ako súčasť exkurzie v astroparku

 

5. roč. Cesta slnečnou sústavou

5. roč. Ročné obdobia na Zemi a oblohe, príčina vzniku ročných období, zmeny na dennej a nočnej oblohe, ročné obdobia na iných planétach

7. roč.  Meteorológia, počasie na iných planétach; vznik a druhy oblačnosti a ich vzťah k atmosférickým frontom; vzduchové hmoty ovplyvňujúce počasie u nás; globálny jav El Niňo; meteorologická stanica a jej zariadenia

7. roč. Ďalekohľady a zaujímavé optické úkazy na oblohe, k učivu optiky, pozorovanie rôzn. ďalekohľadmi, spektroskopom, spravte si dúhu..

 

9. roč. Fázy Mesiaca a zatmenia, mystérium zatmenia

9. roč. Výskum planét slnečnej sústavy  a ich mesiacov, miesto človeka vo vesmíre

9. roč. Hviezdy a galaxie, vzdialený vesmír

9. roč. História Zeme

 

 

1. roč. Keplerove zákony a gravitačný zákon

2.       Zem ako vesmírne teleso (pohyby Zeme a dôsledky, tvar Zeme, história heliocentrizmu, slapy ) 

3.       Čo nové v slnečnej sústave

4.       Hviezdny vesmír, základy astrofyziky

 


 

A všeličo iné

 

A viete, čo je levitácia ? Chcete vidieť levitovať planéty ? Vznášanie vo vzduchu za pomoci magnetu...Môžete si to aj vyskúšať s modelmi Zeme, Mesiacu a Marsu, treba na to však aj trocha trpezlivosti.

Možno aj cez prázdniny...a takto vyzerá levitácia, keď sa podarí.

 

Deťom sa páčia ukážky solárnych hračiek zo Solárkova. Kto býva v tom domčeku ?  Aj slimáčik by chcel taký...No a vláčik zastane vtedy, keď ho zacloníte...

Iná stanica nie je...točí sa točí solárny mlyn, a solárna fontána v parku počas solárnych dní, viac o solárnych demonštráciách  na Európske solárne dni

 

Plazmovú guľu s výbojmi môžu deti  vidieť  nielen v rámci hodín k učivu meteorológie, indukciou sa pri nej rozsvieti žiarivka.

 

V polarizačnom "akváriu" zase deti isto potešia drahokamy z bezfarebného ceofánu alebo aj "rybičky", ktoré netreba kŕmiť, či miešaný pohár.

 

Interferencie na ľadových prúdoch na námraze, či farebné ľady, či interferencie na kryštáloch kyseliny citrónovej sú nevšedným zážitkom, odhaľujú štruktúry, naše fotografie podobných úkazov môžu byť na požiadanie súčasťou vašej exkurzie.

 

V prírode na hladine udrží povrchové napätie vody aj korčuliarku nielen spinku, vyskúšajte si to...možno to nevyjde na prvý raz, nie je hladina ako hladina, na tej  ferrofluidnej môžete vidieť malé pohoria a isto vás  nadchne.

 

 

 

 

Radi sa hráte s Newtonovým kyvadielkom ? Môžete si ho u nás vyskúšať. A Galileova hojdačka je zážitok,

Môžete sa pohrať aj  s gyroskopom. 

 

Pre učiteľov slovenčiny bude asi zaujímavé literárne planetárium, o asteroidoch pomenovaných po našich literátoch, na návrhoch pre Rúfusa, I. Kraska a Dobšinského sa podieľal Pavol Rapavý. http://www.litcentrum.sk/planetarium

  

  Spomíname si na a Štefánik

Výberové prednášky a programy pre návštevníkov aj dospelých s hlbším záujmom, ich náročnosť je prispôsobená veku.

50. výročie ESO (1962-2912) DVD flm

Mars očami kozmických sond

Hrozba z vesmíru  (film KHaP M. Hella)

Svetelné znečistenie ( o tom, ako vzniká a škodí prírode a človeku )


Definícia planéty (zo zasadnutia IAU v Prahe v roku 2006)

IAU sa rozhodlo, že planéty a ostatné telesá slnečnej sústavy spadajú do troch kategórií:

(1) Planéta je vesmírne teleso, ktoré

a) obieha okolo Slnka,
b) má dostatočnú hmotnosť, aby jej vlastná gravitácia prevládala nad silami pôsobiacimi medzi pevnými telesami, tak, aby stanovila tvar (približne okrúhly) daný hydrodynamickou rovnováhou
c) vyčistilo blízke okolie svojej trajektórie.

(2) Trpasličia planéta, planétka, alebo planetoid je vesmírne teleso, ktoré:

a) obieha okolo Slnka,
b) má dostatočnú hmotnosť, aby jej vlastná gravitácia prevládala nad silami pôsobiacimi medzi pevnými telesami, tak, aby stanovila tvar (približne okrúhly) daný hydrodynamickou rovnováhou
c) nevyčistilo blízke okolie svojej trajektórie, ale súčasne nie je satelitom inej planéty.

(3) Menšie telesá slnečnej sústavy, ktoré nepatria do predchádzajúcich kategórií.


 

astronomických odkazoch nájdete množstvo podnetných www stránok pre individuálne štúdium, obrázky planét prehľadne napríklad aj na http://pds.jpl.nasa.gov/planets/

3D model slnečnej sústavy s real-time pozíciami planét a mesiaca. Deťom, študentom, začínajúcim astronómom a laikom názorne objasňuje pohyby planét a umožňuje im jednoducho spoznať hviezdnu oblohu. Astronómovia tu nájdu ďalšie zaujímavé pohľady (napr. geocentrický), funkcionality (napr. merač vzdialeností) a rôzne nastavenia. Naozaj pekné...

http://www.solarsystemscope.com/

zaujímava stránka nielen pre astronómiu http://www.scienceinschool.org/

Internetová prednáška k Cernu a iné prednášky   oznam FMFI UK ,

ďalšie inšpirácie na Tvorivý uč.  fyziky http://www.kozmonautika.sk/clanky/axe-posle-22-ludi-do-vesmiru-sancu-mas-aj-ty

 Súťaže v roku 2014, 13, 12

Vesmír očami detí 2014 Štatút súťaže

Čo vieš o hviezdach, Okresné kolo vedomostnej súťaže sa konalo 8. 4. 2014
V celoslovenskom kole Vesmír očami detí v Hurbanove, získali cenu deti z Hnúšťe (ZŠ Klokočova a ZUŠ Hnúšťa a tiež ZŠ Szombathyho Jesenské)
Vesmír očami detí 
výstava 20.2. - 31.3. v Múzeu
vyhodnotenie

FOTO  
zúčastné školy
Štatút súťaže,

 

Aj v roku 2013 bolo vo februári okresné kolo výtvarnej súťaže Vesmír očami detí vyhodnotenie . Vedomostná Čo vieš o hviezdach prebehla v apríli PROPOZÍCIE  ČVOH.AKCIE
Okresné kolo výtvarnej súťaže Vesmír očami detí 2012,
vernisáž 2.3. o 14,30 hod. v Gemersko-malohontskom múzeu

štatút súťaže vyhodnotenie zúčastnené školy
Celoeurópska súťaž v maľovaní Galileo od 1.9.-15.11. http://www.galileocontest.eu/sk/competition

porota na Slovensku
Vesmír očami detí 2011 Gemersko-malohontské múzeum marec, vernisáž 3.3. o 14,30 hod. s odovzdaním cien vyhodnotenie
Na celoslovenskom kole bol medzi ocenenými v 3. kategórii Tibor Ďuriš zo ZŠ Klokočova Hnúšťa, gratulujeme.

 

home späť na hlavnú stránku