Prechod Venuše 6.6.  na Hvezdárni Rimavská Sobota

v spolupráci so SZAA a SAS

Počasie ráno 6.6.  nebolo ideálne, mraky s oparom a hmlou na východe odradili asi mnohých, ktorým sa nechcelo vstávať. Tí, čo prišli na Hvezdáreň však neoľutovali. Kým sa schovávalo, sledovali v prednáškovej on line prenos zo sveta a  za krátky čas už Slnko vykuklo a aj pomedzi mraky mohli sledovať jedinečný s takým vzrušením očakávaný prechod Venuše. Fotili si ho v priemete i v protuberančných ďalekohľadoch, študovali plagátiky a materiály, vydané v spolupráci so SAS a SZAA a niektorí si to pozreli aj so svojimi miláčikmi.  V hlavnej kupole prebiehal aj on line prenos, v druhej fotil Paľo Rapavý, jeden z koordinátorov VT 2012 v rámci SZAA, kde bola hlavná stránka VT s  materiálmi na stiahnutie:
http://venustransit2012.szaa.org/download.php

Prechod Venuše 2012 - online simulátor
http://www.sunaeon.com/venustransit/#/embedding


 Upútavka na prechod bola zverejnená na tlačovej konferencii už 30.5., kde sa zúčastnil aj Paľo Rapavý a správa prešla mnohými médiami. Články boli uverejnené aj na miestnych serveroch Gemerlande a Rimave (Mimoriadny astronomický úkaz, planéta Venuša pôjde popred Slnko ako malý čierny kotúčik, také miniatúrne zatmenie Slnka...viac
5.6. bola v KHaP M. Hella v Žiari nad Hronom za prítomnosti ministra školstva Dušana Čaploviča a ďalších významných hostí odhalená busta M. Hellovi z príležitosti prechodu Venuše, ktorého pozorovaním sa preslávil, foto pridáme neskôr.

a na doplnenie, ako si odfotil zamračený východ Slnka Lukáš Hruška a potom koniec prechodu Venuše v protuberančnom ďalekohľade, aj on fotil aj v priemete..

zábery zo CCD kamery z výstupu, v druhom riadku z digitálnych fotiek foto Canon 1100

a ešte  video, animácia z webcamery, a na konci animácia z digitálnych fotiek Canon 1100