ŠTATÚT

 

Krajská hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom je príspevková organizácia, zriadená Banskobystrickým samosprávnym krajom od 1. januára 2005. Jej organizačnými súčasťami sú Hvezdáreň v Banskej Bystrici a Hvezdáreň v Rimavskej Sobote.

Ďalej organizuje exkurzie, prednášky, besedy, astronomické dni a večery, filmové večery, vedomostné, výtvarné a literárne súťaže, ako aj školenia, semináre a poznávacie zájazdy. Druh a formu programu si môžu záujemci vopred vybrať.

Hvezdáreň v Banskej Bystrici je špecializované kultúrno-vzdelávacie zariadenie, ktorého cieľom je šíriť a propagovať astronómiu a príbuzné prírodné a technické vedy medzi širokou verejnosťou s dôrazom na deti a mládež.

Práca kolektívu pracovníkov hvezdárne je zameraná na všeobecno-vzdelávaciu, kultúrno-spoločenskú a informačno-poradenskú činnosť pre širokú verejnosť. Hlavnou činnosťou je však doplnková výuka astronómie pre všetky stupne škôl v súlade s učebnými plánmi.

Hvezdáreň poskytuje svoje služby formou denných a večerných pozorovaní oblohy v pozorovateľni na Vartovke ale i mimo hvezdárne použitím prenosných ďalekohľadov. Pracovníci vykonávajú aj odborno-pozorovateľskú a výskumnú činnosť v rámci daných projektov a pozorovateľských programov.

ASTROPARK

 

Dominantou našej hvezdárne je práve areál nachadzajúci sa primárne za hlavnou budovou, tzv. Astropark.

 

Astropark už prichýlil množstvo individuálnych návštev i organizovaných podujatí, seminárov či pozorovaní členov SZA. Dnes je miestom príjemného posedenia, oddychu v kontakte s prírodou spojeným s možnosťou načerpať vedomosti.

 

Pre verejnosť je Astropark prístupný aj samostatne, počas otváracích hodín hvezdárne aj počas školských výletov, je možnosť opekania na UFO ohnisku.

 

Astropark sa využíva relaxačne aj edukatívne. Jeho súčasťou sú rôzne drobné atrakcie. Môžete zažiť astroškolu v prírode i predvádzanie solárnych modelov. Vďaka grantom boli obnovené modely asteroidov, postavené nové chodníky, lavičky a pre najmenších aj hojdačky na vyplnenie voľného času.

 

V parku nájdete slnečné hodiny, gnomón, modely s pomernými veľkosťami planét, miniraketu alebo kozmonauta, náučný geologický chodník s horninami regionu, zvonkohru, model zemegule, meridián, informačné tabule o svetelnom znečistení, demonštračné modely slnečnej energie, sušičku ovocia,  malú i veľkú slnečnú pec, slnečné fontány, autodráhu, domček. Demonštráciu solárnych zariadení je potrebné dohodnúť vopred.

 

Astropark v areáli hvezdárne budujeme od roku 1992, kedy sa začala výsadba drevín prakticky len z darov a z vlastnej produkcie. Park sa postupne prostredníctvom projektov APVV, Orange, VÚC a Naša Sobota napĺňal vzdelávacími a zábavnými i oddychovými prvkami. A tak sa z astroparku stala astroškola. 

Vo vlastnej dielni vďaka nápadom a šikovnej realizácii, za ktorou stáli Paľo Rapavý a Róbert Kováč, vznikali stále nové zariadenia. Astropark je tak nielen miestom pre oddych a vzdelávanie, ale aj pamiatkou na nadšenie, obetavosť a kreativitu ľudí, ktorí vám tu chceli spríjemniť pobyt. V zadnej časti astroparku nájdete na tabuli aj celý jeho príbeh.

 

Okolie budovy sa postupne zapĺňalo rôznymi druhmi drevín. Na malé arborétum sa postupne menilo aj vďaka nadšeniu a podpory našich návštevníkov. Jeho rozloha ja asi 1 ha a nájdete v ňom okolo 200 druhov rastlín.

 

Z tých zaujímaveších stromov  tu nájdete tujovku, borovicu limbu, parvifloru, himalájsku, z jedlí -  srienistú, španielsku, kórejskú aj striebristú, ginko, douglasku i smrek východný. Na jar pozornosť púta 6 druhov vajgélií, javory dlaňovitolisté, judášovec, calycantus, rôzne zemolezy, azalky, rododendrony alebo panašovaný vavrínovec. Nechýbajú ani rôzne borievky, cyprušteky, tuje, kaliny, trojpuky, tavoľníky a dráče, hlohyne i skalníky, ktoré priťahujú vtáctvo aj v zimnom období. V lete je magnetom kaktusovisko, malé jazierko, rodiace citrusy, figy, granátovníky.  Nechýbajú plamienky, ruže, okrasné trávy, samorasty, skaly, ale i liečivé byliny, zvláštne bazy, lipy. Vôňa ihličnanov tu pripomína les...

To sa nafotit nedá, to treba zažiť.

 

Aj názvy kvetov súvisia niekedy s astronómiou. Traduje sa, že známa hortenzia bola pomenovaná po francúzskej astronómke Hortenzii Lepautovej, ktorá počítala spolu s Jerome Lalandom návrat kométy Halley. Krok za krokom veľmi pracne spočítali poruchy dráhy od Jupitera a Saturna a správne predpovedali jej návrat na jar v roku 1759 a zavŕšili víťazstvo Newtonovej gravitačnej teórie

     Mgr. Karol Havrila, PhD.

Vedúci Hvezdárne v Rimavskej Sobote

karol.havrila@astrors.sk

     Andrea Mareková

Ekonóm

andrea.marekova@astrors.sk

ÚSEK ŠPECIALIZOVANÝCH ČINNOSTÍ

     Katarína Kerekešová

Odborný pracovník

katarina.kerekesova@astrors.sk

     Róbert Takács

Odborný pracovník

robert.takacs@astrors.sk

     Diana Škrhová

Odborný pracovník

diana.skrhova@astrors.sk

     Peter Vígh

Odborno-technický pracovník

peter.vigh@astrors.sk

     Vojtech Klčo

Technický pracovník

 

ÚSEK RIADITEĽA
ZAMESTNANCI

ODBORNÉ POZOROVANIA

 

Sú zamerané najmä na pozorovanie Slnka a záznamové pozorovania meteorov. Sme zapojení do niekoľkých pozorovacích programov zameraných na zber astronomických dát. Pravidelne zabezpečujeme informácie pozorovateľskej rubriky v časopise Kozmos, ktoré sú určené predovšetkým pre voľnočasových astronómov. Od roku 2010 sme nadviazali spoluprácu s STU v Bratislave, na základe ktorej je u nás umiestnený stabilný GPS na meranie deformácií zemského povrchu. Podobne od roku 2018 máme v našich priestoroch umiestnenú automatickú bolidovú kameru v rámci výskumného projektu s AsÚ ČAV v Ondřejove.  

Vybavení sme štandardnou pozorovacou technikou. V pozorovacej kupole s priemerom 5 m je Coudé  refraktor 150/2250, ktorý slúži pri verejných pozorovaniach. V druhej samostatne stojacej pozorovateľni s priemerom kupoly 5 m sa nachádza refraktor 160/2450, Cassegrain 350/4200 a protuberančný ďalekohľad 100/1200. Z prenosných prístrojov sú pri verejných pozorovaniach a pozorovateľských expedíciách využívané menšie astronomické ďalekohľady.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

NAŠA ČINNOSŤ

 

Hlavným predmetom našej činnosti je popularizačná, vzdelávacia a metodická činnosť zameraná na všetky vekové kategórie a typy škôl. Zahŕňa najmä tematické hodiny pre školy, prednášky, pozorovania, filmy, organizovanie aktivít s astronomicko-ekologického charakteru (Deň Zeme, Európske solárne dni, Deň biodiverzity a parkov, problematika svetelného znečistenia). Na okresnej úrovni sa podieľame aj na organizovaní  výtvarnej súťaže "Vesmír očami detí" a vedomostnej súťaže "Čo vieš o hviezdach".

 

Veľký ohlas verejnosti majú naše tematické pozorovania zatmení Slnka a Mesiaca a iných príležitostných úkazov. Úzko spolupracujeme s rimavskosobotským CVČ Relax na organizovaní súťaží "Kozmonautika", "Príroda okolo nás", "Let na planétu Mystery", "Robinson roku 2000" a pod. Pod naším vedením pracuje taktiež niekoľko astronomických krúžkov. Členom krúžkov a tiež voľnočasovým astronómom v okolí poskytujeme odbornú a metodická pomoc, na požiadanie aj výjazdové pozorovania. V areáli hvezdárne poriadame letné astronomické tábory, praktiká a poskytujeme možnosť využiť pobyt v rámci astronomických víkendov. Pri našej práci sa vo zvýšenej miere zameriavame aj na deti z detských domovov, hendikepovaných a seniorov.

Pravidelne organizujeme série putovných výstav astronomických fotografií, fotografií a materiálov zameraných na problematiku svetelného znečistenia. Veľký úspech majú aj zábery s fyzikálnou tematikou, výstavy Tajomstvo svetla a vody, Čarovanie so svetlom Daniely Rapavej videli tisíce divákov. Nezabudnuteľné zázraky v polarizovanom svetle, či zamrznuté bubliny, sú známe i v zahraničí, kde boli niekoľkokrát ocenené.

 

Od roku 1992 je v areáli svojpomocne budovaný astropark s malým arborétom, kde sa dá oddýchnuť a aj načerpať vedomosti. Jeho súčasťou sú modely planétiek, slnečné hodiny, modely využitia slnečnej energie, model slnečnej sústavy, geologický chodník, slnečná pec, informačné tabule venované svetelnému znečisteniu a mnoho iného. Prostredníctvom vonkajších aktivít astroškoly v prírode sa v astroparku snažíme u detí a dospelých rozvíjať komplexný harmonický vzťah k prírode.

 

Popularizácii astronómie v Rimavskej Sobote v minulosti výrazne napomohli projekty APVV. Predovšetkým "Astronómia je brána vied" (2006-2007), "Expedícia Zem z vesmíru a vesmír zo Zeme" (2008-2011) a v roku 2013 nám boli pridelené finančné prostriedky v projekte Orange "Astroškola v prírode". Vo zveľaďovaní areálu úzko spolupracujeme aj prostredníctvom projektov vyplývajúcich zo spolupráce s BBSK, SZA a OZ Naša Sobota.

WYSIWYG Web Builder

KRÁTKO Z HISTÓRIE

 

Hvezdáreň v Rimavskej Sobote bola založená v roku 1975 a sídli v časti Tomášová. Pred jej vznikom bolo v okrese len malé astronomické zázemie. 4. októbra 1977 bola daná do užívania jej prevádzková budova, ako prvá účelová stavba hvezdárne na Slovensku.  Od 1. apríla 1999, po zrušení regionálnych centier kultúry, sa stala pobočkou Krajskej hvezdárne v Banskej Bystrici a od 1. januára 2005  Krajskej hvezdárne a planetária v Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom. Naším zriaďovateľom je Banskobystrický samosprávny kraj. Od roku 1994 v Rimavskej Sobote sídli sekretariát Slovenského zväzu astronómov (SZA) a taktiež miestna organizácia SZA, s ktorými úzko spolupracujeme. Vedúcim hvezdárne je Mgr. Karol Havrila, PhD. Okrem neho tu pracujú ešte šiesti zamestnanci.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Poďte s nami do najvzdialenejších miest, rýchlosťou svetla, áno jasné
...ďalekohľadom do vesmíru.


Po-Pia: 8:00-15:30 na 047/5624709
astrors@astrors.sk
Hvezdáreň v Rimavskej Sobote