MO SZA v Rimavskej Sobote 


 

 

výbor:

Meno:               Slovenský zväz astronómov MO

sídlo:                979 01 Rimavská Sobota, Tomášovská 63

IČO:                  37820044 

právna forma : občianske združenie

 

Výbor a bankové spojenie

predseda a štatutárny zástupca: Katarína Kerekešová

tajomník : Daniela Rapavá

hospodárka: Agáta Kohuláková, člen Peter Zbončák

sídlo : Tomášovská 63, 979 01 Rimavská Sobota

OTP Banka Slovensko, a.s.
pobočka RimavskáSobota
číslo účtu: SK12 5200 0000 0000 0571 6438
IČO MO SZA: 37820044

 


 

Výročná členská schôdza MO SZA 14.7. 2018 bola milým stretnutím, po oficiálnej časti, správach o činnosti, hospodárení a voľbách, si pochutili členovia na Belinovom výbornom guláši a debata aj s pozorovaním sa pretiahla do noci. Prišiel aj nečakaný nočný pozorovateľ myšiarka. Viac foto https://www.facebook.com/www.astrors.sk/posts/540796583001203

 

 

17.-18.6.  2017Členská schôdza MO SZA RS
https://www.facebook.com/www.astrors.sk/photos/pcb.1947253135551506/347521372328726/?type=3&theater

 

 

18.-19.6. Členská schôdza MO SZA RS

https://www.facebook.com/www.astrors.sk/

 

 

 

 

 


 

O mnohých našich aktivitách sa dočítate priamo na stránkach SZA


 

 

Úplné zatmenie Mesiaca 28.9. sa pozorovalo členmi SZA nielen na Hvezdárni  Zatmenie Mesiaca

ale napr. aj v Tesároch, od Petra Zbončáka sme dostali krásne fotky.

 


 

Letné aktivity Hvezdárne a MOSZA

http://www.szaa.org/index.php/component/content/article/9-uncategorised/202-zo-zivota-mo-prazdniny-s-dalekohladom

 


 

11.7. sa zišli z mnohých kútov Slovenska členovia MO SZA, vrátane nových, na výročnej členskej schôdzi.  Správa o činnosti obsahovala mnoho akcií v spolupráci s Hvezdárňou, aktivity v. Bahýľa, pozorovateľské, publikačné i pre verejnosť, na jeho hvezdárni Júlia v Zvolenskej Slatine ako aj ďalšie od Grnju a ostatných, ktorí poslali správy o činnosti.  Bol zvolený aj modifikovaný výbor, Predseda K. Kerekešová, hospodár A. Kohuláková a tajomník D. Rapavá, dvaja členovia výboru P. Zbončák a V. Bahýľ. Schválená bola tiež správa o hospodárení, príspevkov z 2% je stále menej, ale aj tak predsedníčka poďakovala všetkým členom za aktívny prístup a pomoc pri finančnom zabezpečení činnosti. Súčasťou programu bolo i pozorovanie slnka a prehliadka areálu, ktorý sa budoval spoločne s členmi SZA, pre najmenších hostí boli atrakciou najmä solárne hračky, ktoré boli tiež zakúpené z 2%.  Na posilnenie tela tradične i guláš od šéfkuchára Vojta Klča.

 


3.7. sa konalo večerné pozorovanie vo Vyšnej Pokoradzi

 


Výročnej schôdzi MO SZA 5. 7. 2014 predchádzalo večerné pozorovanie pre vejerejnosť 4.7. vo Vyšnej Pokoradzi, obe úspešne zvládla staronová predsedníčka K Kerekešová. Peter Zbončák sa postaral nielen o zápisnicu ale i spoločné foto...viac http://www.szaa.org/index.php/component/content/article/9-uncategorised/136-zo-zivota-mo-v-rimavskej-sobote-bilancovali

 

 


 Výstava, titulka na kalendári a ocenenie na FOTOFEST 2013 (MFF UK Praha)http://www.szaa.org/index.php/fotofest-2013.html

 

 


Celé 4 mesiace od júla do zač. novembra  sa niektorí členovia MO SZA v RS spolupodieľali na projekte

Zábavná astroškola v prírode  PROJEKT ORANGE


 

29.6. sa uskutočnila výročná členská schôdza,  bol zvolený staronový výbor.


 

 

Pri Valnom zhromaždení SZA 18.-19.5. 2013 spočívala organizačné zabezpečenie priebehu na členoch MO SZA v RS, najmä na P. Rapavom., ďalší 9 členovia MO SZA sa aktívne podieľali na jeho priebehu. Ďakujeme aj za pomoc rodinným priateľom a sponzorovi http://www.koro.sk/ FOTO v AKCIE. Bolo schválené vypustenie slova amat0rov z názvu.
  Aj vďaka prostriedkom  z 2% z MO SZAA sa môžu deti na Hvezdárni hrať so solárnymi hračkami a chápať potrebu šetrenia energiou a ochrany planéty Zem. Foto je z akcie ku Dňu Zeme  22.4. 2013. A vďaka MOSZAA im môžeme  takisto poskytnúť zážitok z pozorovania protuberancií.
Aj počas Solárnych dní v máji sa solárne hračky z MO SZAA tešili veľkému záujmu.

 

24.7. 2012 sme dostali foto od Mira Grnju, zapadujúca Venuša, Jupiter spolu s Hyadami a Pleiadami, fotené z Letenky. 7 snímok celkovo dokopy 5.15 min exp.
Ráno 15.7.  bola konjukcia Jupitera s Mesiacom so zákrytom, nám počasie neprialo, fotku nám poslal náš člen Jaro Grnja zo Srbska, dole ich dopĺňa Venuša.

Na výročnej členskej schôdzi 14.7. 2012 sa zišli členovia z rôznych kútov Slovenska, z východu, severu i stredu a tak po oficiálnom programe, kde odznela bohatá správa o činnosti a hospodárení, bol tiežpotrvrdený staronový výbor, bolo o čom rozprávať.  Okrem potešenia zo stretnutia a astronomických plánov, radosť urobil aj milý fotodarček od P.  Zbončáka z prechodu Venuše, guláš i Gabikine pagáčiky. Najmladší nádejný člen sa sa vytešoval zo všetkého, aj z malých i väčších slimáčikov, s ktorými ako správny prírodovedec experimentoval...:-) Radosť z príjremného stretnutia nepokazila ani zamračená obloha...Viac foto a info bude neskôr.


 

Najvýznamnejšou udalosťou roka 2012 prechodom Venuše  a jej prípravou sa intenzívne zaoberali aj členovia MO SZAA. Okrem pozorovania na Hvezdárni v RS, pozorovali aj naši členovia P. Zbončák na Sitne a V. Bahýl v Z. Slatine.

foto od Petra Zbončáka

 


Dňa 25.6.2011 prebehla výročná schôdza MO SZAA na Hvezdárni, výbor bol schválený v staronovom zložení, stretnutie spestrilo pozorovanie protuberancií a v noci objektov. Družné rozhovory a plány sa snovali  dlho do noci.

 

 


Najdôležitejšie z  činnosti v roku 2010


Spolupracovalo sa so SZAA pri zabezpečovaní súťaže a cien v Svieťme si na cestu a nie na hviezdy.

V priestoroch Hvezdárne a vďaka aj aktivite MOSZAA sa konal v septembri seminár k 40 výročiu SZAA, Lubomír Urbančok sa k nemu vrátil vo svojom blogu http://lubophoto.blogspot.com


V roku 2010 boli schválené ďalšie projekty pre MO SZAA a SZAA s podporou Orange, na ktorých sa podieľajú členovia našej MO, jeden je venovaný tmavému parku Poloniny, druhý popularizačnej práci. Letné stretnutie členov MO SZAA sa uskutočnilo v auguste z príležitosti akcie prednášky o zatmení v Číne a pozorovania Perzeíd, ktorú zorganizovali členovia MO pre verejnosť bezplatne na Hvezdárni.

 


 

Z činnosti v roku 2009

 

 

Výročná členská schôdza prebehla 3.10. a potvrdila staronový výbor .


 

Prechod Calisto 9.8. od M.Grnju (nasnímal v Petrovci). (Pekne vidno jeho tieň na Jupiteri ).Podobný úkaz sme ukazovali počas verejného pozorovania na Hlav. námestí v RS 25.8. z príležitosti 400 výročia Galileovho verej. pozorovania.

 

Ľ. Urbančok  sa vybral za úplným zatmením Slnka 22.7. do Číny, viac v denníku z  Číny 


od. M.Grnju:"Prvé NLC po zatmení Slnka.
Pozeral som cez noc na TV zatmenie Slnka a keď som okolo 4 vyšiel do okna "že si zapálim" a čo nevidieť- NLC.
Obloha nebola úplne čistá a z okna mi zavadzal panelák, tak som zbehol do auta pre statív a vyhľadal som dobré miesto pri ramene. Za ten čas sa rozžiarili v plnej kráse a aj obloha sa trochu vyčistila." ( výber),
Ďalšie NLC od P.Rapavého sú v obloha  a foto oblohy


 

K.Kerekešová fotila 29.5. búrku a 23.6.dvojitú dúhu po búrke z terasy hvezdárne...ďalšie sú vo  foto oblohy

 

Miro Grnja z Bratislavy:
V sobotu 13. 6. 2009 som fotil z Rusoviec, zo statívu južnú časť oblohy. Fotil som Canonom EOS 400D, od 20:53 UT do 21:58 UT, 90 sek. expozíciami pri ISO 800, celkovo 44 záberov. Obloha bola priezračná, ale občas preletovali aj oblaky, čo je na obrázkoch aj vidno. Úmysel bol len tak nafotiť a poskladať stopy....

 Keď som ich poskladal, pri retušovaní hot-pixlov, som si všimol jeden "divný" bod (ešteže som ho nevyretušoval, ako som mal najprv v úmysle), bol väčší ako obyčajný hot-pixel. Prezrel som si všetky originálne zabery a všimol som si, že sa ten bod zjasnil a vzápätí zmizol. Po následnej konzultácii a hľadaní na webe, som sa dopátral, že šlo o záblesk (slnečného panela) geostacionárnej družice. Pátral som o ktorú družicu ide a pomocou CalSky mi vyšlo, že to bude E-BIRD (279482003-043-A), alebo Intelsat 802 (1997-031-A). Upresniť, ktorý to je, sa mi už nepodarilo, lebo obe sa v tom čase nachádzali prakticky na rovnakom mieste. Podľa fotiek, družicu je vidieť od 21:10 UT po 21:48 UT, pričom najväčšu jasnosť mala od 21:28 do 21:33 UT, odhadom cca 2 mag. Pri zväčšení obrázku, je vidieť, že zjasnenie nejde "od stredu" ale "ľavý horný roh" je najjasnejší.

  

Téma svetelného znečistenia rezonuje, výstava bola súčasťou Envirofilmu v BB v Múzeu SNP a 13.5. sa konala aj prednáška ing. Ďuriša na túto tému na Tech. univerzite vo Zvolene spolu s prednáškou p. Kováča o vplyve svet. znečistenia na vtákov....Akcie pomáhal zorganizovať P.Rapavý.
Prednášky o svetelnom znečistení mal aj on v apríli v Košiciach a Prešove.
Ľubo robil aj pozorovania vo Fiľakove aj počas 100 hodín astronómie ....o záujemcov nemal núdzu.
Ľubo Urbančok sa okrem prednášok vo Fiľakove rozhodol nadchnúť pre astronómiu aj žiakov ZŠ V Kláštore pod Znievom, 55 žiakov, ktorí si ho vypočuli koncom marca počas dvoch prednášok, ktoré zorganizovala tiež naša členka MO Katka Žilinská, na neho určite nezabudne, rovnako ako aj p. riaditeľka, ktorej sa akcia tak páčila, že ho chce znovu pozvať na jeseň.

 

Jar prišla presne, ako ukazujú hodiny J. Grnju aj v Báčskom Petrovci.


Na Gymnáziu vo Fiľakove z iniciatívy Ľ. Urbančoka (2. obr.) zaujali veľmi aktívny prístup k Medz. roku astronómie, podujal sa robiť množstvo prednášok pre študentov zo ZŠ a SŠ, pri čom mu pomáha aj zapožičaná výstava Stretnutie Makrokozmu s mikrokozmom. Chvályhodné je aj pochopenie a iniciatíva pána riaditeľa Mgr. Molnára, na 1. obr. vľavo. Chystá sa tiež organizovať verejné pozorovania v rámci medzinárodnej akcie 100 hodín astronómie. Prednášky budú pokračovať celý marec popri ďalšej výstave Astronomických fotografií, ktorá bola zapožičaná z Hvezdárne v druhej polovici marca.


Ľubomír Urbančok sa už teší na slávnostné otvorenie IYA V Paríži 15.1.2009, na ktoré cestuje s dr. Chocholom z AsÚ SAV. A už je to tu. Urbančok 16.1.  IYA  Paríž a jeho zážitky na http://www.astrosid.szm.sk/SAO_svk/Clanky/IYA-clanok-Pariz.htm

 


Z činnosti

MO SZAA v RS v roku 2007 projekt Orange MO SZAA
MO SZAA v RS v roku 2008

 

(Právnické a fyzické osoby podávajúce daňové priznanie určujú prijímateľa 2% priamo v daňovom priznaní.)

Výbor a bankové spojenie

predseda a štatutárny zástupca: Katarína Kerekešová

tajomník : Peter Zbončák

hospodárka: Agáta Kohuláková, člen Daniela Rapavá

sídlo : Tomášovská 63, 979 01 Rimavská Sobota

OTP Banka Slovensko, a.s.
pobočka Rimavská Sobota
číslo účtu: 5716438/5200
ICO MO SZAA: 37820044


Pre všetkých, ktorí by nás chceli podporiť, vopred ďakujeme.

 


MO SZA v Rimavskej Sobote 

 


Prispejte  
 na astronómiu 2% z dane  

podporou MO Slovenského zväzu astronómov v Rimavskej Sobote.

(Právnické a fyzické osoby podávajúce daňové priznanie určujú prijímateľa 2% priamo v daňovom priznaní.)

Pre všetkých, ktorí by nás chceli podporiť, vopred ďakujeme.

 

Žiadosť o ročné zúčtovanie

Časové lehoty


Vážení členovia,

aj v tomto roku sa obraciam na vás s prosbou, aby ste pomohli finančne podporiť naše MO SZA tým, že nám poukážete 2% zo svojich daní za rok 2016, prípadne oslovíte aj ľudí vo svojom okolí - známych, kolegov, priateľov,...

Postupy sa nezmenili:

Ľudia v postavení zamestnancov musia požiadať zamestnávateľa o vykonanie  ročného zúčtovania dane z príjmov, (najneskôr do 15.2.), a to vyplnením a odovzdaním tlačiva Žiadosť o ročné zúčtovanie (v prílohe) a v tejto Žiadosti zároveň vyznačiť požiadavku (v časti VII) o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane na účely vyhlásenia o poukázaní, pretože ekonomické oddelenia to nerobia automaticky. Na základe údajov v Potvrdení o zaplatení dane, zamestnanec vyplní Vyhlásenie o poukázaní 2% dane a tieto dve tlačivá odovzdá na Daňovom úrade v mieste trvalého bydliska najneskôr do 30.4.2017.

 Vyhlásenie k 2 %“, je editovateľné, s vyplneným oddielom o prijímateľovi (naše IČO a názov organizácie s adresou).


Fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby, ktoré podávajú daňové priznania, určujú prijímateľa priamo v daňovom priznaní. Obe tlačivá je nutné zaniesť alebo zaslať na príslušný daňový úrad, podľa bydliska, do 30.3.2017.

Prosím, pozrite si časové lehoty, a osobitne zmenu, ktorá začala platiť pred 2 rokmi a týka sa právnických osôb.

Poznámka: od roku 2016 platí - ak súhlasíte so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma) vami určeným prijímateľom, tak zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov.


Ďakujem pekne za priazeň a podporu a prajem pekné popoludnie.K. Kerekešová