Gustáv Flaubert: " Človek je stvorený k tomu, aby ležiac na chrbte pozoroval krásu hviezd."
Večerné pozorovania pre verejnosť

Každý piatok v pracovné dni  do 23. hod.
 
Začínajú po západe Slnka pri dobrom počasí.
    Počasie:  www.shmu.sk


7. 8. 2017 čiastočné zatmenie Mesiaca FOTKY Z AKCÍcez prázdniny :

Dňa 11.8. ukončená prac. doba z dôvodov vysokých teplôt o 13. hod. Netýka sa večerného pozorovania.

aj rodinné individuálne exkurzie
Exkurzie pre kolektívy
   školy
  Astroškola
v prírode

pozorovania
v obciach

po dohode výjazdy 

VÝSTAVY  na Hvezdárni

O astronómii v kocke, výstavka meteoritov

( základný kurz astronómie z AsÚ SAV

 (slnečná sústava, hviezdy, kozmológia, prístroje )
Vesmír očami detí 2017

FOTKY Z AKCÍ   
(Zatmenie Mesiaca 7.8., Dedina ožíva, 20. výročie Medzev, Geológovia u nás, Hurá prázdniny, MDD, Výstava Tisovec, ESD, ČVOH, DHaP, Vesmír očami detí 2017)

 SPOLUPRÁCA    MO SZA RS 2%

 

SZA  

Nebeské perly české a slovenské astrofotografie

SAS pri SAV

Hvezdári v Rimavskej Sobote: https://www.facebook.com/www.astrors.sk/

KMA pri hvezdárni: https://www.facebook.com/hvezdarenrimsobota.

ZUŠ RS

pri nakrúcaní filmu Je to vo hviezdach; získal 1. miesto v CINEMA 2016: https://youtu.be/WZZAx919zKs


 
Svieťme si na cestu, nie na hviezdy 2016
vyhodnotenie suťaže

Cena divákov

 


 

ďalekohľady http://www.tromf.sk/


GLOBE at Night
http://globeatnight.svetelneznecistenie.sk/
 Poloniny
http://old.szaa.org/index.php/symbolieho-zneci.html
 

VÝSTAVY mimo Hvezdárne

Zvolen, Klemo s.r. o., výstava predĺžená na ďalšie mesiace.

Akcie s turistic. ubytovaním    ASTROPARK  Roky 2014-17    Roky  2012-13       Roky 2009-11