Gustáv Flaubert: " Človek je stvorený k tomu, aby ležiac na chrbte pozoroval krásu hviezd."
Večerné pozorovania pre verejnosť

Každý piatok v pracovné dni v zimnom čase do 22. hod.
 
Začínajú za súmraku pri dobrom počasí.
    Počasie:  www.shmu.sk

vyhlásenie Výtvarnej súťaže
Vesmír očami detí 2018 VOD  2018 propozície

uzávierka 19.2. 2018
-------------------------------------------------------------------------------

aj rodinné individuálne exkurzie
Jarné prázdniny  na Hvezdárni
program
19. - 23. 2.
 od 14
do 21 hod.
pozorovania v obciach
po dohode výjazdy

Exkurzie pre kolektívy
   školy
  Astroškola
v prírode

 

 

VÝSTAVY  na Hvezdárni

Od 15.2. Čarovanie svetlom, veľkoformátová výstava fyzikálnych foto. D. Rapavej


 

O astronómii v kocke, výstavka meteoritov

( základný kurz astronómie z AsÚ SAV

 (slnečná sústava, hviezdy, kozmológia, prístroje )
Vesmír očami detí 2017, výber

 FOTKY Z AKCÍ   
(Astrofilm Piešťany, Murgašove dni, Valné zhromaždenie SZA,Tvorivý učiteľ fyziky Smolenice, Krst knihy Vesmír do vrecka. Zatmenie Mesiaca 7.8., Dedina ožíva, 20. výročie Medzev, Geológovia u nás, Hurá prázdniny, MDD, Výstava Tisovec, ESD, ČVOH, DHaP, Vesmír očami detí 2017)

 SPOLUPRÁCA    MO SZA RS 2%

 

SZA  

Nebeské perly české a slovenské astrofotografie

SAS pri SAV

Hvezdári v Rimavskej Sobote: https://www.facebook.com/www.astrors.sk/

KMA pri hvezdárni: https://www.facebook.com/hvezdarenrimsobota.

ZUŠ RS

pri nakrúcaní filmu Je to vo hviezdach; získal 1. miesto v CINEMA 2016: https://youtu.be/WZZAx919zKs

 


 

 VÝSTAVY mimo Hvezdárne

Fotografia D. Rapavej Zamrznutá bublina na výstave Images for Science Spojené kráľovstvo 09/2017-09/2018 spolu s ďalšími, celkovo 100 vybrané z takmer 3563 zo sveta.

Zvolen, Klemo s.r. o., výstava predĺžená na ďalšie mesiace.


 
Svieťme si na cestu, nie na hviezdy
2017 malo uzávierku 31.10. 2017
vyhodnotenie http://www.suh.sk/

----------------------------------------------------
rok  2016

vyhodnotenie suťaže

Cena divákov

 


 

ďalekohľady http://www.tromf.sk/


GLOBE at Night
http://globeatnight.svetelneznecistenie.sk/
 Poloniny
http://old.szaa.org/index.php/symbolieho-zneci.html
 


Akcie s turistic. ubytovaním    ASTROPARK  Roky 2014-17    Roky  2012-13       Roky 2009-11