Gustáv Flaubert: " Človek je stvorený k tomu, aby ležiac na chrbte pozoroval krásu hviezd."5.4. Okresné kolo Čo vieš o hviezdach
12.4. Deň Kozmonautiky
20.4. Deň Zeme v spolupráci s CVČ Ekorelax


Večerné pozorovania pre verejnosť

Každý piatok v pracovné dni  do 22. hod.
 
Začínajú za súmraku pri dobrom počasí.
    Počasie:  www.shmu.sk

 
pozorovania v obciach
po dohode výjazdy
----------------------------------
aj rodinné individuálne exkurzie
Exkurzie pre kolektívy
   školy
  Astroškola
v prírode

 

Prvý raz sa bude sláviť Medzinárodný deň svetla 16. 5.  2018
https://spie.org/about-spie/international-day-of-light/spie-idl-photo-contest

foto D. Rapavej získala 2. miesto
https://spie.org/about-spie/international-day-of-light/spie-idl-resources

 

VÝSTAVY  na Hvezdárni

Od 15.2. Čarovanie svetlom, veľkoformátová výstava fyzikálnych foto. D. Rapavej


 

O astronómii v kocke, výstavka meteoritov

( základný kurz astronómie z AsÚ SAV

 (slnečná sústava, hviezdy, kozmológia, prístroje )
Vesmír očami detí 2017, výber

 
FOTKY Z AKCÍ   

(Deň Zeme, TUF Smolenice, ČVOH, DHaP 2018, Exkurzia Gymnázium I. Kraska, Vesmír očami detí 2018, Astrofilm Piešťany, Murgašove dni, Valné zhromaždenie SZA,Tvorivý učiteľ fyziky Smolenice, Krst knihy Vesmír do vrecka. Zatmenie Mesiaca 7.8., Dedina ožíva, 20. výročie Medzev, Geológovia u nás, Hurá prázdniny, MDD, Výstava Tisovec, ESD, ČVOH, DHaP, Vesmír očami detí 2017)

 SPOLUPRÁCA    MO SZA RS 2%

 

SZA  

Nebeské perly české a slovenské astrofotografie

SAS pri SAV

Hvezdári v Rimavskej Sobote: https://www.facebook.com/www.astrors.sk/

KMA pri hvezdárni: https://www.facebook.com/hvezdarenrimsobota.

 


 

 VÝSTAVY mimo Hvezdárne
Vesmír očami detí 2018 do 30.4.
 
v Gemersko-malohontskom múzeu

FOTKY Z AKCIE


VOD vyhodnotenie , školy

 

 

https://rps-science.org/events/International-Images-for-Science/
Fotografia D. Rapavej Zamrznutá bublina na výstave Images for Science Spojené kráľovstvo 09/2017-09/2018 spolu s ďalšími, celkovo 100 vybrané z takmer 3563 zo sveta.


Zvolen, Klemo s.r. o., výstava predĺžená na ďalšie mesiace.


 
Svieťme si na cestu, nie na hviezdy
vyhodnotenie roka 2017 http://www.suh.sk/

----------------------------------------------------

 


 

ďalekohľady http://www.tromf.sk/


GLOBE at Night
http://globeatnight.svetelneznecistenie.sk/
 Poloniny
http://old.szaa.org/index.php/symbolieho-zneci.html
 


Akcie s turistic. ubytovaním    ASTROPARK  Roky 2014-17    Roky  2012-13       Roky 2009-11