Gustáv Flaubert: " Človek je stvorený k tomu, aby ležiac na chrbte pozoroval krásu hviezd."
Večerné pozorovania pre verejnosť

Každý piatok v pracovné dni v zimnom čase do 22. hod.
 
Začínajú za súmraku pri dobrom počasí.
    Počasie:  www.shmu.sk

Hvezdáreň bude od 22. 12. 2017 do 1. 1. 2018 pre verejnosť zavretá, večerné pozorovania sa nekonajú-aj rodinné individuálne exkurzie
Exkurzie pre kolektívy
   školy
  Astroškola
v prírode

pozorovania
v obciach

po dohode výjazdy

 

 

VÝSTAVY  na Hvezdárni

O astronómii v kocke, výstavka meteoritov

( základný kurz astronómie z AsÚ SAV

 (slnečná sústava, hviezdy, kozmológia, prístroje )
Vesmír očami detí 2017

 

VÝSTAVY mimo Hvezdárne
Gymnázium I. Kraska v Rim. Sobote
Čarovanie svetlom D. Rapavá
14.11. - 30.11.
Fotografia D. Rapavej Zamrznutá bublina na výstave Images for Science Spojené kráľovstvo 09/2017-09/2018 spolu s ďalšími, celkovo 100 vybrané z takmer 3563 zo sveta.

Zvolen, Klemo s.r. o., výstava predĺžená na ďalšie mesiace.


Škvrna NOAA 2674 odfotená P. Rapavým 31.8. má plochu vyše 750 mil. km2.
Animácia za posledné dni  je aktuálne Slnko

FOTKY Z AKCÍ   
(Astrofilm Piešťany, Murgašove dni, Valné zhromaždenie SZA,Tvorivý učiteľ fyziky Smolenice, Krst knihy Vesmír do vrecka. Zatmenie Mesiaca 7.8., Dedina ožíva, 20. výročie Medzev, Geológovia u nás, Hurá prázdniny, MDD, Výstava Tisovec, ESD, ČVOH, DHaP, Vesmír očami detí 2017)

 SPOLUPRÁCA    MO SZA RS 2%

 

SZA  

Nebeské perly české a slovenské astrofotografie

SAS pri SAV

Hvezdári v Rimavskej Sobote: https://www.facebook.com/www.astrors.sk/

KMA pri hvezdárni: https://www.facebook.com/hvezdarenrimsobota.

ZUŠ RS

pri nakrúcaní filmu Je to vo hviezdach; získal 1. miesto v CINEMA 2016: https://youtu.be/WZZAx919zKs


 
Svieťme si na cestu, nie na hviezdy
2017 malo uzávierku 31.10. 2017
vyhodnotenie http://www.suh.sk/

----------------------------------------------------
rok  2016

vyhodnotenie suťaže

Cena divákov

 


 

ďalekohľady http://www.tromf.sk/


GLOBE at Night
http://globeatnight.svetelneznecistenie.sk/
 Poloniny
http://old.szaa.org/index.php/symbolieho-zneci.html
 


Akcie s turistic. ubytovaním    ASTROPARK  Roky 2014-17    Roky  2012-13       Roky 2009-11