Valné zhromaždenie SZAA 17.-19.10. na Hvezdárni

Malá rekapitulácia očami D. Rapavej....(ďalšie foto od iných ešte budú..)
Raňajky pod postermi SZAA, správa o činnosti zaujala, voľby do komisií a usmievavá Zuzana na začiatku s hosťom z ČASu (Sobotka)

aj ekonomika je dôležitá, ale už sa žiada aspoň krátka prestávka na diskusie, prevetrať sa, či niečo iné,  lebo ešte je tu správa KRK, ktorý má vždy hlavu pod kontrolou, ťažká diskusia o stanovách, predstavovanie niektorých odvážnych mladých  kandidátov a pravdaže voľby, na ktoré sa komisia musí pripraviť.


Dočkali sme sa aj obeda, a v rámci prestávky aj malý únik na kofolu aj exkurzie pri hodinách a v kupole, kde sa robia detaily Slnka

a guláš v štádiu príprav, už sú tu výsledky volieb, hoci je neskoro, program pokračuje prezentáciami najskôr hosťa z ČASu, potom jednotlivé MO  a medzitým konečne aj gulášová večera, padla rovnako dobre ako aj tá prvá šalátová od sponzora KORA.

Ráno lúčenie, možno s dobrým pocitom so stretnutí s perspektívou novej spolupráce....Za seba môžem povedať, že som už dávno nezažila také príjemné Valné...

Nová rada s predsedníčkou Zuzanou Fischerovou a ďalšími členmi Svetozárom Štefečkom, Pavlom Rapavým, Romanom Mikušincom a Jozefom Verbovským začala pracovať...

 

Delegátov Valného zhromaždenia SZAA, ktoré sa konalo 17.až 19.10.2008 u nás na Hvezdárni pohostila firma KORO, tak ako postupne delegáti večer prichádzali zo všetkých kútov Slovenska, vítali sme ich ani nie tak chlebom a soľou ako šalátom fimy KORO, šaláty veľmi chutili, ďakujeme.