SLNKO V RIMAVSKEJ SOBOTE

SIDC SpaceWeather  NASA Sun

Hvezdáreň v Rimavskej Sobote posiela pravidelne pozorovania Slnka  (relatívne číslo)  online do databázy SIDC, mesačné protokoly do SONNE, Hvězdárny Valašské Meziřičí, Hvezdárne a planetária v Prešove a príležitostne snímky detailov škvŕn do SpaceWeather.

Pripravujú sa informácie o  archíve digitálnych pozorovaní, ukážky foto náhľadov detailov od augusta  roku 2006 a roku 2007 starších ako mesiac sú v malom archíve archív Slnka v Rimavskej Sobote ako aj  animácie škvŕn a protuberancií. Pozorovania si možno vyžiadať na Hvezdárni. Na tejto stránke zo starších ostáva len výber. Detaily škvŕn z posledných rokov  aj vo väčšom rozlíšení sú v: rok 2008,  rok 2009, rok 2010  

 

Adresáre pozorovaní detailov a protuberancií ako txt. súbory sú v : 

 rok 2003  protuberancie 2003  rok 2004  rok 2005  rok 2006  rok 2007   rok 2008  rok 2009   rok 2010   rok 2011 

 

ROK 2011                    Slnko 2011 polrok       Slnko 2010  

 


Snímky detailov sú exponované cez refraktor 160/2450 + 2x, astrosolar, CCD  kamera SHT

 

druhý polrok 2011

 


 

18.12.NOAA1374 18.12.NOAA1375 18.12.NOAA1376 18.12.NOAA1377 18.12.NOAA1380 18.12.NOAAx
11.12.NOAA1363+67 11.12.NOAA1364 11.12.NOAA1366 11.12.NOAA1372 11.12.NOAA1374 11.12.NOAA1375
6.12.NOAA1367 6.12.NOAA1368
6.12.NOAA1361    6.12.NOAA1362     6.12.NOAA1363     6.12.NOAA1364     6.12.NOAA1365     6.12.NOAA1366+69    
17.11.NOAA1353 17.11.NOAA1342+41    17.11.NOAA1343   17.11.NOAA1352+54   
16.11.NOAA1341  16.11.NOAA1340 16.11.Fac 17.11.NOAA1346  17.11.NOAA1347   17.11.NOAA1350  
     
16.11.NOAA1352 16.11.NOAA1349 16.11.NOAA1347 16.11.NOAA1346  16.11.NOAA1343   16.11.NOAA1342+48  
           
15.11.NOAA1346+51  15.11.NOAA1347 15.11.NOAA1348+42 15.11.NOAA1349 15.11.NOAA1350 16.11.NOAA1350 
           
9.11.NOAA1340 9.11.NOAA1339 9.11.NOAA1338 15.11.NOAA1340 15.11.NOAA1341 15.11.NOAA1343
           

 

8.11.NOAA1343 8.11.NOAA1344 9.11.NOAA1344  9.11.NOAA1343  9.11.NOAA1342  9.11.NOAA1341 
     
7.11.NOAA1344 8.11.NOAA1338 8.11.NOAA1339 8.11.NOAA1340 8.11.NOAA1341 8.11.NOAA1342
7.11.NOAA1338 7.11.NOAA1339 7.11.NOAA1340 7.11.NOAA1341 7.11.NOAA1342 7.11.NOAA1343

 

6.11.NOAA1339 6.11.NOAA1340 6.11.NOAA1341 6.11.NOAA1342 6.11.NOAA1343 7.11.NOAA1334
3.11.NOAA1338 3.11.NOAA1339 3.11.NOAAx 6.11.NOAA1334 6.11.NOAA1337 6.11.NOAA1338
2.11.NOAA1339 3.11.NOAA1330 3.11.NOAA1332 3.11.NOAA1334+35 3.11.NOAA1336 3.11.NOAA1337
2.11.NOAA1330 2.11.NOAA1332 2.11.NOAA1334+35 2.11.NOAA1336 2.11.NOAA1337 2.11.NOAA1338
1.11.NOAA1330 1.11.NOAA1332 1.11.NOAA1334+35 1.11.NOAA1336+37 1.11.NOAA1339 1.11.NOAA1338
31.10.NOAA1330+33 31.10.NOAA1332 31.10.NOAA1334+35 31.10.NOAA1336+37
26.10.NOAA1328 26.10.NOAA1330 26.10.NOAA1332
19.10.NOAA1324 19.10.NOAAx 26.10.NOAA1324 26.10.NOAA1325 26.10.NOAA1325+ 26.10.NOAA1327
19.10.NOAA1314 19.10.NOAA1316 19.10.NOAA1317 19.10.NOAA1318 19.10.NOAA1319 19.10.NOAA1321
18.10.NOAA1319 18.10.NOAA1321 18.10.NOAA1322 18.10.NOAA1323 18.10.NOAA1324
18.10.NOAA1313+20 18.10.NOAA1314 18.10.NOAA1316 18.10.NOAA1317 18.10.NOAA1318
17.10.NOAA1319 17.10.NOAA1321 17.10.NOAA1322 17.10.NOAA1323 17.10.NOAA1324
17.10.NOAA1312+18 17.10.NOAA1313+20 17.10.NOAA1314 17.10.NOAA1316 17.10.NOAA1317
16.10.NOAA1317 16.10.NOAA1319 16.10.NOAA1322 16.10.NOAAx 16.10.NOAAxx
15.10.NOAA1319 15.10.NOAAx 16.10.NOAA1312+15 16.10.NOAA1313+20 16.10.NOAA1314 16.10.NOAA1316
15.10.NOAA1312 15.10.NOAA1313+20 15.10.NOAA1314 15.10.NOAA1316 15.10.NOAA1317 15.10.NOAA1318
14.10.NOAA1316 14.10.NOAA1317 14.10.NOAA1318+1315 14.10.NOAA1319 14.10.NOAAx
13.10.NOAA1318+1315 13.10.NOAA1319 14.10.NOAA1309 14.10.NOAA1313+20 14.10.NOAA1314 14.10.NOAA1312+1315
13.10.NOAA1309 13.10.NOAA1313+1320 13.10.NOAA1314 13.10.NOAA1312+1315 13.10.NOAA1316 13.10.NOAA1317
9.10.NOAA1309 9.10.NOAA1310 9.10.NOAA1311 9.10.NOAA1312 9.10.NOAA1313 9.10.NOAA1314

8.10.NOAA1306 8.10.NOAA1309 8.10.NOAA1310 8.10.NOAA1311 8.10.NOAA1312 8.10.NOAA1313
6.10.NOAA1309 6.10.NOAA1310 6.10.NOAA1311 6.10.NOAA1312 6.10.NOAA1313 6.10.NOAAx
5.10.NOAA1310 5.10.NOAA1311 5.10.NOAA1312 5.10.NOAAx 5.10.NOAAxx 6.10.NOAA1305+6
4.10.NOAAxx 5.10.NOAA1302 5.10.NOAA1305 5.10.NOAA1306 5.10.NOAA1307 5.10.NOAA1309
4.10.NOAA1305 4.10.NOAA1306 4.10.NOAA1307 4.10.NOAA1308 4.10.NOAA1309 4.10.NOAA1310
3.10.NOAA1307 3.10.NOAA1308 3.10.NOAA1309 3.10.NOAA1310 3.10. Fac 4.10.NOAA1302
2.10.NOAA1308 2.10.NOAA1309 2.10. Cat 89 3.10.NOAA1302 3.10.NOAA1305 3.10.NOAA1306

 

1.1.NOAA1308 1.1.NOAA1309 2.10.NOAA1302 2.10.NOAA1305 2.10.NOAA1306 2.10.NOAA1307
30.9.NOAA1308 1.10.NOAA1301+x 1.10NOAA1302 1.10.NOAA1305 1.10NOAA1306 1.10.NOAA1307
30.9.NOAA1301 30.9.NOAA1302 30.9.NOAA1304 30.9.NOAA1305 30.9.NOAA1306 30.9.NOAA1307
29.9.NOAA1301 29.9.NOAA1302 29.9.NOAA1304 29.9.NOAA1305 29.9.NOAA1306 29.9.NOAA1307
28.9.NOAA1301 28.9.NOAA1302 28.9.NOAA1304 28.9.NOAA1305 28.9.NOAA1306+7

27.9.NOAA1301 27.9.NOAA1302 27.9.NOAA1304 27.9.NOAA1305+6
26.9.NOAA1301 26.9.NOAA1302 26.9.NOAA1303 26.9.NOAA1304 26.9.NOAA1306+1305
25.9.NOAA1295con 25.9.NOAA1301 25.9.NOAA1302+5 25.9.NOAA1303 25.9.NOAA1304 25.9.NOAA1305

 

24.9.NOAA1295+96 24.9.NOAA1301 24.9.NOAA1302 24.9.NOAA1303 24.9.NOAA1304
23.9.NOAA1295+96 23.9.NOAA1299 23.9.NOAA1301 23.9.NOAA12302 23.9.NOAAx 23.9.NOAAxx

 

22.9.NOAA1296 22.9.NOAA1299 22.9.NOAA1300 22.9.NOAA1301 22.9.NOAA1302 22.9.NOAAxx
21.9.NOAA1295+98 21.9.NOAA1296 21.9.NOAA1299 21.9.NOAA1300 21.9.NOAA1301 22.9.NOAA1295
19.9.NOAA1289+1300 19.9.NOAA1295 19.9.NOAA1296 19.9.NOAA1298 19.9.NOAA1299 19.9.NOAA1301
18.9.NOAA1299 18.9.NOAAx 18.9.NOAAxx 18.9.NOAA1296
17.9.NOAA1298 17.9.NOAA1299 17.9.NOAAx 18.9.NOAA1289 18.9.NOAA1295 18.9.NOAA1298
17.9.NOAA1289+91+93 17.9.NOAA1290+97 17.9.NOAA1292 17.9.NOAA1294 17.9.NOAA1295 17.9.NOAA1296
16.9.NOAA1290+97 16.9.NOAA1291 16.9.NOAA1292 16.9.NOAA1299 16.9.NOAA1294 16.9.NOAA1295+96+98
15.9.NOAA1293 15.9.NOAA1294 15.9.NOAA1295+6 15.9.NOAA1298 15.9.NOAA1299 16.9.NOAA1289+93
14.9.NOAA1295+6 14.9.NOAA1298 15.9.NOAA1289 15.9.NOAA1290+97 15.9.NOAA1291 15.9.NOAA1292
14.9.NOAA1287 14.9.NOAA1289 14.9.NOAA1290+97 14.9.NOAA1292 14.9.NOAA1293 14.9.NOAA1294

 

9.9.NOAA1283 9.9.NOAA1287 9.9.NOAA1289 9.9.NOAA1290
7.9.NOAA1281 7.9.NOAA1283 7.9.NOAA1287 7.9.NOAA1289
6.9.NOAA1281 6.9.NOAA1283 6.9.NOAA1287 6.9.NOAA1288 6.9.NOAA1289 6.9.Fac
5.9.NOAA1281 5.9.NOAA1282+77 5.9.NOAA1283 5.9.NOAA1287 5.9.NOAA1288
4.9.NOAA1279 4.9.NOAA1280 4.9.NOAA1281 4.9.NOAA1282+77 4.9.NOAA1283 4.9.NOAA1287
3.9.NOAA1279 3.9.NOAA1281 3.9.NOAA1282+77 3.9.NOAA1283 3.9.NOAA1285+80 3.9.NOAA1287

 

2.9.NOAA1279 2.9.NOAA1280 2.9.NOAA1281 2.9.NOAA1282+77 2.9.NOAA1283 2.9.NOAAx
1.9.NOAA1279 1.9.NOAA1280 1.9.NOAA1281 1.9.NOAA1282+77 1.9.NOAA1283 2.9.fac
31.8.NOAA1284 31.8.NOAAx
31.8.NOAA1274 31.8.NOAA1276 31.8.NOAA1277 31.8.NOAA1279 31.8.NOAA1281 31.8.NOAA1282
29.8.NOAA1281
29.8.NOAA1274 29.8.NOAA1275 29.8.NOAA1276 29.8.NOAA1277 29.8.NOAA1279 29.8.NOAA1280
28.8.NOAAx
28.8.NOAA1271 28.8.NOAA1275 28.8.NOAA1277 28.8.NOAA1279 28.8.NOAA1280 28.8.NOAA1281
26.8.NOAAxx
26.8.NOAA1271+78 26.8.NOAA1272 26.8.NOAA1275 26.8.NOAA1277+79 26.8.NOAA1280+con 26.8.NOAAx

 

25.8.NOAA1271 25.8.NOAA1272 25.8.NOAA1272+78 25.8.NOAA1274 25.8.NOAA1275 25.8.NOAA1277+79
24.8.NOAA1271 24.8.NOAA1272 24.8.NOAA1274 24.8.NOAA1275

22.8.NOAA 1275 23.8.NOA1271 23.8.NOAA1272 23.8.NOA1274+ 23.8.NOA1275+
21.8.NOAA 1271 21.8.NOAA 1272 21.8.NOAA 1274+75 22.8.NOA1271 22.8.NOAA 1272 22.8.NOAA 1274+
20.8.NOAA 1271 20.8.NOAA 1272 20.8.NOAA 1273 20.8.NOAA 1274 20.8.NOAA xx
19.8.NOAA 1273 19.8.NOAA x
18.8.NOAA 1271 18.8.NOAA 1272 18.8.NOAA 1273 18.8.NOAA x 19.8.NOAA 1271 19.8.NOAA 1272
16.8.NOAA 1271 16.8.NOAA 1272 17.8.NOAA 1271 17.8.NOAA 1272 17.8.NOAA 1273 17.8.NOAA x
13.8.NOAA 1266 13.8.NOAA 1269 13.8.NOAA 1270 14.8.NOAA 1266 14.8.NOAA x 15.8.NOAA 1271
11.8.Fac1 11.8.Fac2 11.8.NOAA 1266+68 11.8.NOAA x 11.8.NOAA xx

10.8.NOAA 1263 10.8.NOAA 1266 10.8.NOAA 1268

9.8.NOAA 1263 9.8.NOAA 1266 9.8.NOAA 1267 9.8.NOAA 1268 9.8.Fac
8.8.NOAA 1263 8.8.NOAA 1266 8.8.NOAA 1267
 
6.8.NOAA 1261 6.8.NOAA 1263 6.8.NOAA 1266 6.8.NOAA 1267 6.8.NOAA x 6.8.NOAA xx
5.8.Fac 5.8.NOAA 1260 5.8.NOAA 1261 5.8.NOAA 1263 5.8.NOAA 1266 5.8.NOAA 1267
4.8. NOAA 60+61
4.8.NOAA 1260 4.8.NOAA 1261 4.8.NOAA 1263 4.8.NOAA 1266
3.8. NOAA 60+61+63

 

3.8.NOAA 1260 3.8.NOAA 1261 3.8.NOAA 1263 3.8.NOAA 1266
2.8.NOAA 1260 2.8.NOAA 1261 2.8.NOAA 1263 2.8.NOAA 1265 2.8.NOAA x
1.8.NOAA 1260 1.8.NOAA 1261 1.8.NOAA 1263 1.8.NOAA 1265
31.7.NOAA 1260 31.7.NOAA 1261 31.7.NOAA 1263
29.7.NOAA 1260 29.7.NOAA 1261 29.7.NOAA 1263 29.7.NOAA 1264
28.7.NOAA 1260 28.7.NOAA 1261 28.7.NOAA 1262 28.7.NOAA 1264 28.7.NOAA 1265
27.7.NOAA 1260+1261
27.7.NOAA 1260 27.7.NOAA 1261 27.7.NOAA x 27.7.NOAA 1262 27.7.NOAA xxx
23.7.NOAA 1251 23.7.NOAA 1254 23.7.NOAA 1259 23.7.NOAA xx
21.7.NOAA 1251 21.7.NOAA 1254 21.7.NOAA 1258 21.7.NOAA 1259
20.7.NOAA 1250 20.7.NOAA 1251 20.7.NOAA 1254 20.7.NOAA 1256 20.7.NOAA 1258 20.7.NOAA 1259

 

19.7.NOAA 1250 19.7.NOAA 1251 19.7.NOAA 1254 19.7.NOAA 1255 19.7.NOAA 1256
18.7.NOAA 1258 18.7.NOAA xx 18.7.NOAA 1259 19.7.NOAA 1259 19.7.NOAA 1258 19.7.NOAA 1257
18.7.NOAA 1250 18.7.NOAA 1251+con 18.7.NOAA 1254 18.7.NOAA 1255 18.7.NOAA 1256 18.7.NOAA 1257

 

17.7.NOAA 1257 17.7.NOAA 1255
 
17.7.NOAA 1250 17.7.NOAA 1251 17.7.NOAA 1252 17.7.NOAA 1252+55 17.7.NOAA 1254 17.7.NOAA 1256
16.7.NOAA 1245 16.7.NOAA 1250 16.7.NOAA 1251 16.7.NOAA 1252+55 16.7.NOAA 1254 16.7.NOAA 1256
15.7.NOAA 1245 15.7.NOAA 1250 15.7.NOAA 1251 15.7.NOAA 1252+55 15.7.NOAA 1254 15.7.NOAA 1256
14.7.NOAA 1245 14.7.NOAA 1247 14.7.NOAA 1250 14.7.NOAA 1251 14.7.NOAA 1252 14.7.NOAA x

 

13.7.NOAA 1250 13.7.NOAA 1251 13.7.NOAA xx 13.7.NOAA xxx
12.7.fac 13.7.NOAA 1245 13.7.NOAA 1247 13.7.NOAA 1249
12.7.NOAA 1245 12.7.NOAA 1247 12.7.NOAA 1249 12.7.NOAA 1250 12.7.NOAA 1251 12.7.NOAA x

 

11.7.NOAA 1245 11.7.NOAA 1247 11.7.NOAA 1249 11.7.NOAA 1250 11.7.NOAA 1251
10.7.fac 10.7.NOAA 1245 10.7.NOAA 1246 10.7.NOAA 1247 10.7.NOAA 1249 10.7.NOAA 1250
9.7.NOAA 1243 9.7.NOAA 1245 9.7.NOAA 1247 9.7.NOAA 1249
8.7.NOAA 1243 8.7.NOAA 1245 8.7.NOAA x 8.7.NOAA 1249 8.7.NOAA xxx
7.7.NOAA 1243 7.7.NOAA 1243+44 7.7.NOAA 1245 7.7.NOAA x
5.7.NOAA 1243 5.7.NOAA 1244 5.7.NOAA x
4.7.fac 4.7.NOAA 1242 4.7.NOAA 1243 4.7.NOAA 12444
27.6. fac1 27.6. fac2 27.6. NOAA 1241 30.6. NOAA 1242 30.6.NOAA1243 30.6. Cat 1244

 

26.6. fac1 26.6. fac2 26.6. NOAA 1236 26.6. NOAA 1241
25.6. NOAA 1236 25.6. NOAA 1240 25.6. NOAA 1241 25.6. fac