Ľubo Urbančok z otváracieho ceremoniálu IYA v Paríži

 

Celosvetové otvorenie Medzinárodného roku astronómie 2009 v Paríži  ( správa a foto Ľubomír Urbančok)

Vo štvrtok 15.1.2009 o 8 hodine ráno sa otvorili brány sídla UNESCO v Paríži, aby privítali účastníkov slávnostného otvorenia Medzinárodného roku astronómie (IYA) 2009, ktorý sa koná pri príležitosti 400.výročia prvých astronomických pozorovaní ďalekohľadom, uskutočnených Galileom Galileim. Slávnostný ceremoniál uvádzal známy hudobník Jean-Michel Jarre.

Generálny tajomník UNESCO Koitchiro Matsura a prezidentka Medzinárodnej astronomickej únie (IAU) Catherine Cesarsky priblížili účastníkom úlohu UNESCA a IAU pri zorganizovaní najvýznamnejieho medzinárodného podujatia prvej dekády 21.storočia, konaného pod heslom: "Vesmír- objavuj ho pre seba". Astronomické akcie na celosvetovej, národnej, regionálnej a miestnej úrovni budú prebiehať po celý rok 2009 a na ich uskutočnení sa budú podieľať astronomické inštitúcie celého sveta.
  

Slávnostného otvorenia sa zúčastnil celý rad významných svetových astronómov. Robert Wilson, nositeľ Nobelovej ceny za fyziku za rok 1978, referoval o objave reliktového žiarenia Veľkého tresku.

Baruch S.Blumberg, bývalý riaditeľ biologického inštitútu NASA, taktiež držiteľ Nobelovej ceny (za medicínu v roku 1976, preovšetkým za objav hepatitídy B), hovoril o Astronomickom bádaní a o predstavách verejnosti o vede.

 Prof. Michel Mayor (+. obr. vľavo), objaviteľ prvej exoplanéty zrhnul objavy 334 dosiaľ objavených exoplanét. Dr. Jocelyn Bell Burnell (2.obr.), spoluobjaviteľka pulzarov (neutrónových hviezd) referovala o pokrokoch vo výskume týchto objektov, na obr. je v rozhovore s riaditeľom národnej vedeckej organizácie pre Vedu, Davidom Stonnerom.Prof.

Slovensko v Paríži zastupuje predseda slovenského koordinačného výboru IYA2009 Drahomír Chochol, vedecký pracovník Astronomického ústavu SAV v Tatranskej Lomnici a národný koordinátor IYA na Slovensku a študent Gymnázia vo Fiľakove Ľubomír Urbančok, na obrázku je Dr. Chochol so  známym vedcom a  českým popularizátorom Dr. Jiří Grygarom.

A ešte na pamiatku Dr. Jocelyn Bell Burnell  s Dr. Jiřím Grygarom a  Ľubom Urbančokom..
Ďalšie čítavé zážitky na http://www.astrosid.szm.sk/SAO_svk/Clanky/IYA-clanok-Pariz.htm
 

Drahomír Chochol a Ľubomír Urbančok, Paríž

NAJ.sk