MO SZAA v roku 2007

Minuloročný projekt s názvom Astropark - živá pomôcka vzdelávania a oddychu MO SZAA

Minuloročné 2 % z dane pomohli pri rôznych aktivitách, boli zakúpené prenosné ďalekohľady, ktoré budú využité najmä v blížiacom sa roku astronómie (IYA 2009). Popri rôznych pozorovaniach ( meteory, zákryty, kométy premenné) vrátane pozorovaní pre verejnosť, členovia nášho MOSZAA vyvíjali množstvo ďalšej verejnoprospešnej a organizačnej práce, ktorou reprezentovali Slovensko. Najmä  Piffl, Majchrovič, Zbončák, Rapavý niesli najväčšiu pracovnú záťaž s organizovaním medzinárodnej akcie ESOP, Rapavý bol v riadiacom výbore IHY 2007, spolu s Ďurišom z  MO SZAA Sobotište vyvíjali aktivity k svetelnému znečisteniu ( spolupracoval aj s našou hvezdárňou pri vydaní materialu o svetelnom znečistení ), bol dokončený projekt Astropark živá pomôcka vzdelávania a relaxu za viac ako 50 tis. Sk (Rapavá) projekt  MO SZAA . Členovia ( Žilinská a Urbančok ) spolupracovali s Hvezdárňou pri propagácii astronómie prevozom astronomických výstav do miesta svojho pôsobenia ( Kláštor pod Znievom, Fiľakovo), viacerí členovia sa podieľali na tvorbe novej výstavy Z klenotov neba a Zeme.

Niektorí členovia MO majú vlastné stránky obsahovo astronomické Ľubomír Urbančok alebo čiastočne astronomické Peter Zbončák.