EURÓPSKE SOLÁRNE DNI  na Hvezdárni Rimavská Sobota 2015-2014-2013-2012


ROK 2015


        4.-7. 5.
   Energia zo Slnka

Akcia sa koná v duchu ESD a IYL 2015
 Európske solárne dni
 http://www.solarnedni.sk/uvod/

 

Európske solárne dni zaujali aj stredoškolákov zo Spojenej školy technickej a agropotravinárskej. Po prednáške, v ktorej sa dozvedeli mnohé základné informácie o Slnku, o solárnej energii a jej rôznom využití, pokračovala ďalšia prezentácia o nových trendoch, materiáloch a výrobkoch, ktoré sa dostávajú na trh v súčasnosti alebo sú prísľubom efektícnejšieho využitia slnečnej energie. Po pozorovaní v kupole a malých demonštráciach na terase, nasledovali praktické ukážky v parku. Technickejšie zameraných aj p. učiteľov zaujalo riešenie solárneho domčeka, solárna pec  najmä tých akčných, fakt to horí v ohnisku. A autodráha zo solárnou fontánou bola obkľúčená stále. Na záver si odniesli ešte materiály k svetelnému znečisteniu a dostali aj prezentácie, ktoré absolvovali, aby sa k nim mohli neskôr v pokoji vrátiť a využiť v ďalšom štúdiu.

 

Európske solárne dni potešili 5.5. deti z MŠ Poltár, bohatý program zo solárnymi hračkami, pozorovaním v kupole, demonštráciou solárnej energie v solárnom domčeku, púšťanie autodráhy na solárny pohon, solárna fontána, to všetko ich veľmi zaujalo..popritom i ďalšie exponáty v parku solárny kolektor, pec, veľká zemeguľa, planéty, kozmonaut ale i rozprávanie s premietaním deťom priblížili vesmír, v ktorom je naše Slnko zdrojom energie a života, bez neho by nebol na Zemi život..Zakrývanie a odkrývanie zdroja energie bolo veľmi názorné...a až táák vysoko bude striekať voda, keď zasvieti..ukazovali deti. Keďže ESD sa konajú aj v duchu Medzinárodného roka svetla IYL 2015, poukázalo sa aj na škodlivé a nehospodárne nakladanie s energiou a na svetelné znečistenie. Deti aj pani učiteľky zaujali aj panely o svetelnom smogu. Balónové suveníry i perá im budú  pripomínať, aká je pre nás dôležitá energia zo Slnka.

 

 ROK 2014

Solárnych dní začiatkom mája, ktoré boli propagované na stránkach mesta i serveri Rimava,  sa zúčastnili malí i veľkí zo škôl aj individuálne rodiny. Prednáška o energii zo Slnka bola doplnená pozorovanám slnečných škvŕn, protuberancií, ukážkami slnečných hodín aj na točiacej sa zemeguli, ukážkami využitia solárnej energie. Slnečná pec, kolektor, fotovoltický panel s autodráhou i solárne hráčky na terase boli doplnené o  ďalšie zábavné stanovištia, bazén s člnkom, fontány. Deti zakrývali slnko a overovali si, ako to funguje..

 


 

ROK 2013

Solárne dni skončili, od MŠ až po SŠ, všetci si prišli na svoje, akcii bola venovaná pozoronosť na miestnych spravodajských serveroch Gemerland, Rimava, mestských stránkach, ale i dvojstrana v Novom Čase i krátka reportáž v správach TV Markízy 12.5. Celkovo sa 7 akcií zúčastnilo až 173 ľudí, vrátane individuálnych návštevníkov.


Žiaci ZŠ Evanjelická sa nevedeli nasýtiť autodráhy, pripojenej k fotovoltickému panelu.

 

Európske solárne dni 6. - 9.5.

Aj keď 6.5. ráno Slnko spočiatku nechcelo spolupracovať, fotovoltický panel s autodráhou predsa len nesklamal študentov SPOŠ. Gymnazistom počasie prialo viac a tak po krátkej prednáške o Energii zo Slnka, videli aj slnečné škvrny aj solárne hračky v akcii vonku na slnku a nielen pod lampou. Pozreli si aj miestny slnečný čas, slnečný varič i kolektor. Na záver sme sa spoločne opäť pobavili kontrolnými otázkami, tie najrýchlejšie správne odpovede boli odmenené malými suvenírmi, príveskami, perami, náramkami, balónikmi od Slovak RE Agency. Záverečná spoločná foto je plná úsmevov. (DR)

 

keďže oficiálne začali v máji Európske solárne dni, demonštrácie solárnych hračiek pre MŠ Teriakovce boli spestrením pozorovania slniečka i rozprávania o našej najbližšej hviezde.

 ROK 2012

v spolupráci so SZAA, Slovenskou agentúrou pre obnoviteľné zdroje energie, GBC Montáže s.r.o. Olomouc

V dňoch 2.-7.5. v rámci Európskych solárnych dní navštívilo Hvezdáreň  230 návštevníkov, od najmenších až po stredoškolákov.

Zaujala fotovoltaická elektráreň v podaní   Michala Prokeša, GBC Montáže s.r.o., Olomouc, prednáška o solárnej energii, pozorovania škvŕn i protuberancií i ukážky v astroparku, kolektor, vŕtačka pri fotovoltaickom paneli, slnečná pec i výstavy o kozmickom počasí, astronómii v kocke aj astronomické fotografie. V besedách sa zaujímali študenti i o svetelné znečistenie i nastávajúci prechod Venuše popred slnečný disk. Odchádzali s množstvom nových poznatkov, metodických materiálov i propagačných od Slovenskej agentúry pre obnoviteľné zdroje energie, s ktorou sme pri organizovaní akcie spoliupracovali. Najmenším deťom sa najviac páčili balóniky...Prišla i STV a večer 3.5. bol odvysielaný krátky zostrih v regionálnom denníku.
Solárne dni skončili, od MŠ až po SŠ, všetci si prišli na svoje, akcii bola venovaná pozoronosť na miestnych spravodajských serveroch Gemerland, Rimava, mestských stránkach, ale i dvojstrana v Novom Čase i krátka reportáž v správach TV Markízy 12.5. Celkovo sa 7 akcií zúčastnilo až 173 ľudí, vrátane individuálnych návštevníkov.